Ad İsminin Anlamı

Ad : Çok eskiden Yemen taraflarında bulunan ve Hud peygam­ber tarafından imana getirilemediği için Allah tarafından yok edildiğine inanılan bir kavmin adı. Kur´an-ı Ke-rim´de bu kavim aynı isimle anılmış ve başlarından geçen hadiseler geniş­çe ele alınmıştır.Ad İsminin Analizi

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

D : Üstün gücü temsil eder, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.Ad İsmiyle Uyumlu İsimler

Abad Şen , bayındır,Sonsuz gelecek zamanlar.
Abbad Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yeri­ne getiren. Yasaklarından kaçınan. -Abbad b. Bişr. Ashab dan.
Abdülehad Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah ın kulu. Ehad, Allah ın isimlerindendir.
Ahad 1.Anlamı: Bir, kişi, kimse. 2.Anlamı: Birler, birden dokuza kadar olan sayılar. 3.Anlamı: Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey (Umur bey donanmasın­dan).
Akad Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak
Avvad Ud çalan, udçu. Avvad (Tevfik Yusuf): Lübnanlı yazar, gazeteci. Diplomat
Azad l. Hür, serbest. 2.Anlamı: Kimseye bağımlı olmayan. 3.Anlamı: Kurtulmuş. 4.Anlamı: Müberra. 5. Zarif, nazik. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Behzad Ressam, minyatürcü. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Bilad Şehirler bölge, eyalet, memleket isimlerini ifade için terkiplerde kullanılır
Cevad 1. Cömert, eli açık. 2.Anlamı: İhsan eden. - Dil kurumuna uygun olarak "d/t" ye dönüştürülür.
Cihad 1. Din uğrunda düşmanla savaşma. 2.Anlamı: İslam uğrunda çalışma. Cihad müslümanlara farz kılınmıştır. Mallarıyla, canlarıyla savaşan mü'minler övüldüğü gibi, bu mücadele uğruna canını veren kişi şchidlik makamıyla yüceltilip taltif edilmişlerdir. Kur'an'da defalarca tekrarlanan bir emirdir. - Dil kuralına uygun olarak "d/t" olarak kullanılmaktadır.
Dilazad Gönlü bir şeyle ilgili olmayan, gönlü rahat. Özgür
Dilşad Gönlü hoş, sevilmiş
Ehad 1. Bir, tek. 2.Anlamı: İlk sayı. 3.Anlamı: Allah'ın isimlerinden, bir ve tek olan Allah. - İsim olarak kullanılmaz.
Erşad Sevinçli, mutlu erkek
Esad Çok uğurlu ve mutlu, Oldukça mutlu, daha saadetli. 2.Anlamı: Çok hayırlı. – Türk dil kurallarına göre d/t olarak kullanılır. Esad b. Zürare: Sahabedendir. Künyesi Ebu Umame’dir. Akabe bey’atmdan önce müslüman oldu. 1.Anlamı: 2.Anlamı: ve 3.Anlamı: Akabe bey’atlarında hazır bulundu. M
Evsad Ahlak, huy
Ferhad Anadolu Anonimi'nde Ferhad ve Şirin adıyla meşhur olan eski bir hikayenin erkek kahramanı olup Şirin'in aşıkıdır. - (bkz. Ferhat)
Fuad Yürek, kalp gönül
Gevher Şad -Pırlanta gibi kıymetli ve neşeli. Gevherşad'. Baysungur'un annesi
Hammad -1. Çok hamdeden, çok şükür ve dua eden. Hammad b. Ebu Süleyman: Hadisçi. Tabiindendir
İmad Direk, kolon
İmdad 1. Yardım eden. 2.Anlamı: Yardıma gönderilen kuvvet. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
İrsad 1. Hazırlama. 2.Anlamı: Hazır olma.
İrşad Doğru yolu gösterme uyarma.
Irşat/irşad 1.Anlamı: Doğru yolu gösterme uyarma.
İsad 1. Yüceltme, yükseltme. 2.Anlamı: Kutlu kalma.
Keykubad 1. Büyük ve ulu padişah. 2.Anlamı: Keykavus'un dedesi olan ünlü padişah. 3.Anlamı: Key'lerin ilk padişahı. - Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Kürşad Eski bir Türk adı
Kuşad 1. Açılış, açma. 2.Anlamı: Fetih, fethetme. 3.Anlamı: Açılış merasimi, küşad resmi. 4.Anlamı: Yayın gerilip bırakılması. 5. Musikide uvertür. 6. Bir cins tavla oyunu. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır.
Mirsad Durak. Gözetleme yeri. Rasad yeri. Gözetleme âleti. Suçluları gözleyip duran. Pusu.
Murad Arzu, istek, dilek. Maksat meram. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Müzdad Ziyadeleşmiş, artmış, çoğalmış. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Nejad Soy, nesil
Nevzad Yeni doğmuş. Yeni doğan. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Nihad Tabiat, huy
Nijad Soy, nesil, ne-seb. Tabiat, cibilliyet, (bkz. Nejad)
Önad Adı önde gelen, tanınan.
Onurad Onuruyla tanınmış ad
Reşad 1. Doğru yolda, hak yolda yürüme. 2.Anlamı: Sultan Reşad; Osmanlı son dönem padişahlarındandır. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Saad Mutluluk, kutluluk
SaD Kutlu, uğurlu. İyilik, kuvvetlilik. Ashab isimlerinden, Sa'd b. Ebi Vakkas. Aşere-i Mübeşşere (Cennetle müjdelenmiş olanlar) dandır
Sayyad Avcı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Seccad çok secde eden
Sedad Doğruluk, hak. Doğru ve haklı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Serhad Sınır
Sevad Esmerlik, kara renkli adam. - Sahabe isimlerindendir
Suad Mutlu, mutlulukla ilgili
Vekkad Parlak, aydınlık, ışıklı
Vidad Sevme, sevgi. Dostluk
Ziyad Fazlalık, çokluk. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Ziyat


Ad isminin anlamı Ad ne demek Ad isim analizi

Tags : Ad isminin anlamı nedir Ad ne anlama geliyor Ad ne demek Ad isminin anlamı Ad isminin anlamı nedir Ad ne anlama geliyor Ad ne demek Ad isminin anlamı Ad isminin anlamı nedir Ad ne anlama geliyor Ad ne demek Ad isminin anlamı Ad isminin anlamı nedir Ad ne anlama geliyor Ad ne demek Ad isminin anlamı Ad isminin anlamı nedir Ad ne anlama geliyor Ad ne demek Ad isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...