Aktaş İsminin Anlamı

Aktaş : Mermer.Aktaş İsminin Analizi

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

Ş : Fazla üretken ve güçlü bir yapıya sahiptir.Aktaş İsmiyle Uyumlu İsimler

Bektaş 1.Anlamı: Akran. 2.Anlamı: Eş, müsavi Bektaşi: Hacı Bektaş Veli tarikatına mensubolan kişi, Horasan'da gelip Anadolu'ya yerleşen Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu ileri sürülen tarikata mensup ilk zamanlan bilinmeyen bu tarikat, sonradan batıni bir hüviyet kazanmıştır.
Boğataş Ünlü Türk beylerinden biri
Cantaş Dost, arkadaş, yoldaş.
Denktaş 1.Anlamı: Akran, aynı yaşta bulunan kimse, yaşıt. 2.Anlamı: Haktan yana olan, adil.
Diktaş Bir taş olsun dik, bir eser bırak' anlamında kullanılan bir ad.
Ertaş Taş gibi erkek. -Er ve taş kelimelerinden birleşik isim
Göktaş Gök-taş.
Mengütaş Ölümsüz anıt.
Öztaş Öz taş
Pektaş Taş gibi, sağlam kimse
Timurtaş 1.Anlamı: Demir ve taş gibi güçlü ve sert olan. 2.Anlamı: Mardin Artuklular'ın 2.Anlamı: Emiri.
Toktaş Tok taş
Ulutaş Ulu taş
Uztaş Uz - taş


Aktaş isminin anlamı Aktaş ne demek Aktaş isim analizi

Tags : Aktaş isminin anlamı nedir Aktaş ne anlama geliyor Aktaş ne demek Aktaş isminin anlamı Aktaş isminin anlamı nedir Aktaş ne anlama geliyor Aktaş ne demek Aktaş isminin anlamı Aktaş isminin anlamı nedir Aktaş ne anlama geliyor Aktaş ne demek Aktaş isminin anlamı Aktaş isminin anlamı nedir Aktaş ne anlama geliyor Aktaş ne demek Aktaş isminin anlamı Aktaş isminin anlamı nedir Aktaş ne anlama geliyor Aktaş ne demek Aktaş isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...