Amuz İsminin Anlamı

Amuz : Bilen, öğrenmiş, öğretenAmuz İsminin Analizi

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

Z : Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.Amuz İsmiyle Uyumlu İsimler

Feramuz Kale muhafızı, koruyucusu.
Şehmuz Hükümdar soyundan gelen.
Temmuz Türk ve Altay mitolojisine de Tamız (Tamus, Tammus, Tamıs, Dumuz, Dumıs) Han olarak geçmiştir. Sümer kökenlidir. Türk coğrafyasının büyük kısmında adı yaz aylarından birisine verilir; Temmuz, Tamız, Tamıs gibi… Çoğu zaman Ahır hayvanlarının ve/veya Çobanların ya da kırsal hayatın, ekinlerin ve hasadın koruyucusu olarak görülür. Damızlık sözcüğü, Damız (ahır) sözcüğüyle olduğu kadar bu isimle de bağlantılıdır ve Tamız Han için ayrılan hayvan demektir. Sümer mitolojisinde çoban görünümlü olarak betimlenir. Sümerce adı Dumuzi, 12 Hayvanlı takvimde de yer alan Domuz ile bağlantılı görünmektedir. Ünü tüm Ortadoğuya yayılmıştır.


Amuz isminin anlamı Amuz ne demek Amuz isim analizi

Tags : Amuz isminin anlamı nedir Amuz ne anlama geliyor Amuz ne demek Amuz isminin anlamı Amuz isminin anlamı nedir Amuz ne anlama geliyor Amuz ne demek Amuz isminin anlamı Amuz isminin anlamı nedir Amuz ne anlama geliyor Amuz ne demek Amuz isminin anlamı Amuz isminin anlamı nedir Amuz ne anlama geliyor Amuz ne demek Amuz isminin anlamı Amuz isminin anlamı nedir Amuz ne anlama geliyor Amuz ne demek Amuz isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...