As İsminin Anlamı

As : 1. Mersin ağacı. 2.Anlamı: (Fars.) Değirmen.As İsminin Analizi

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.As İsmiyle Uyumlu İsimler

Abbas 1.Anlamı: Sert, çatık kaşlı kimse. 2.Anlamı: Arslan - Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur.
Ahlas 1.Anlamı: Saf, halis, karışımsız. 2.Anlamı: İyi yürekli, temiz kimse. 3.Anlamı: Kur´anî ıstılahta, Allah´a halis ola­rak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı.
Atlas 1.Anlamı: Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba. 2.Anlamı: Düz, havasız, tüysüz. 3.Anlamı: Büyük harita. 4.Anlamı: Atlas okyanusu. 5. Kuzey Afrika'da Fas, Cezayir'i geçerek Tunus Körfezi'ne kadar uzanan sıradağlara verilen ad.
Ayas 1.Anlamı: Dolunay, mehtap. 2.Anlamı: İskenderun Körfczi'nin batı kıyısında Ceyhan nehrinin ağzının vücuda getirdiği Yumurtalık limanı veya Ayaş koyunun kuzeydoğu kenarında, Adana ilinin Yumurtalık ilçesinin idare merkezidir. Ayaş Paşa: Osmanlı sadrazamlarından birinin adı.
Barlas Kahraman, savaşçı.
Efras Atlar, beygirler, kısraklar
Elmas 1.Anlamı: Bilinen kıymetli taş. 2.Anlamı: Pek sevgili ve kıymetli. 3.Anlamı: Billurlaşmış
Firas 1.Anlamı: Yiğit, mert. 2.Anlamı: Binici, at yetiştirici.
Gilyas Gilyas kiraz anlamında demektir.
Gıyas Yardım, gavs, nusret
Haddas Çabuk kavrayan, anlayışlı, kavrayışlı.
Halas Kurtuluş, kurtulma.
Hannas Şeytan. - İsim olarak kullanılmaz
Harras Ekinci, çiftçi, toprağı işleyip ekin eken
İhlas 1.Anlamı: Halis, temiz doğru sevgi. 2.Anlamı: Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık. 3.Anlamı: Kur'anı Kerim'in 112.Anlamı: suresinin adı.
Ilyas Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
İlyas Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
Kavas Okçu, tüfekçi, tüfekli alet
Kıyas 1. Bir şeyi başka şeye benzeterek hüküm verme. 2.Anlamı: Karşılaştırma, örnekseme. 3.Anlamı: Umum kaideye uyma.
Manas 1.Anlamı: Hindistan’ın Assam eyaletinde bir nehir. 2.Anlamı: Manas destanında adı geçen Kırgız kahramanı
Miras Atadan kalan mal varlığı
Nas Yardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu). Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir.
Oflas bk. Oflaz
Renas Yol bilen.
Ronas gün gören, gün tanıyan, tecrübeli anlamında kürtçe isim
Şernas Şernas savaş tanıyan ve onun kötülüğünü bilen anlamında kürtçe isim
Şinas Anlayan, tanıyan, bilen
Sipas Şükretme, dua etme
Talas 1.Anlamı: Yelin kaldırdığı toz. 2.Anlamı: Fırtına, kasırga. 3.Anlamı: Can sıkıntısı. 4.Anlamı: Köşe. 5. Oğuzların 24 boyundan biri.
Uras Şans, talih
Vakkas Savaşçı, okçu.


As isminin anlamı As ne demek As isim analizi

Tags : As isminin anlamı nedir As ne anlama geliyor As ne demek As isminin anlamı As isminin anlamı nedir As ne anlama geliyor As ne demek As isminin anlamı As isminin anlamı nedir As ne anlama geliyor As ne demek As isminin anlamı As isminin anlamı nedir As ne anlama geliyor As ne demek As isminin anlamı As isminin anlamı nedir As ne anlama geliyor As ne demek As isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...