Aslan İsminin Anlamı

Aslan : Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralıAslan İsminin Analizi

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Aslan İsmiyle Uyumlu İsimler

Aclan Hızlı, çabuk, telaşlı. Osman Bey ile çağdaş olan 14. yy. ortalarında yaşamış Karasi Beyi
Ajlan Hızlı, çabuk ve telaşlı anlamlarına gelmektedir.
Alparslan Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında.
Alpaslan Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında
Arslan 1. Kuvvet ve saldırganlığıyla tanınan hayvan, esed, şir. 2.Anlamı: Cesur adam, bahadır. 3.Anlamı: Bir çeşit çiçek. Arslan Argun: Alpaslan'ın oğlu (1097).
Atlan Ata bin
Bağlan "Sev, sevdiğine bağlı kal" anlamında kullanılan bir ad.
Baylan 1. Nazlı, şımarık. 2.Anlamı: Bayla büyüdü bir dediği iki edilmedi.
Bilan Süslü ve işlemeli kılıç kemeri
Boylan Kibirli, mağrur
Çavlan Büyük çağlayan
Ceylan Hızlı koşan, biçimli bacakları olan ve güzel gözleriyle tanınan bir
Cezlan Mutlu.
Dalan 1.Anlamı: Biçim, şekil. 2.Anlamı: İnce, narin, zarif.
Dilan Gönül dostu, gönüldaş
Dilan düğün anlamında bir kürtçe isimdir
Eraslan Aslan gibi, güçlü kuvvetli erkek
Erolan Yiğit olan anlamında kullanılır.
Ertaylan Er-taylan. Uzun boylu, yakışıklı erkek.
Gözalan Gösterişli, ilgi çekici.
Güçsalan Gücünü, kuvvetini gösteren kimse.
Gulan Gulan, mayıs ayında doğan anlamında kürtçe bir isim
Gulan Gulan, mayıs ayında doğan anlamında kürtçe bir isim
Gülan Güller.
Hazlan 1. Terketmek. 2.Anlamı: Allah ilminde, Allah'ın insanı lütuf ve nusretinden mahrum etmesi. İsim olarak kullanılmaması daha uygundur.
Hızlan Hız kazan, hızını artır anlamında
Kaplan Vahşi kedigillerden, benekli, yırtıcı hayvan
Kılıçaslan Kılıç gibi keskin, yürekli kimse.
Kınıkaslan Gayretli, çabalayan kimse.
Kızılaslan Altın gibi yüreği olan cesur kimse.
Köksalan Kökleşmiş olan, kök salmış olan
Kulan İki üç yaşında dişi tay, kısrak.
Kutlan Kutlu, mutlu ol
Kutsalan Uğur getiren, kutlu.
Leylan Serap, yalgın.
Nalan İnleyen, feryad eden
Nazlan "Naz yap, kendini beğendir, nazlı, cilveli ol" anlamında.
Neylan "Murada erme" anlamına gelen "Neyl" kelimesinden türemiştir ve "gerçekleşmiş dilek" anlamını taşır. Bknz: Neyla
Nurlan "Işıklan, ışık saç" anlamında kullanılan bir ad.
Önalan Önce davranan, üstün gelen, başta olan.
Özaslan Aslan gibi güçlü, soylu kimse.
Öztaylan İnce, kibar, güzel, uzun ve düzgün boylu kimse.
Şahlan Şaha kalk; coş, kükre; parla, ışılda" anlamlarında kullanılan bir ad.
Şaylan 1.Anlamı: Çok övünen, gururlu kimse. 2.Anlamı: Sevinçli, neşeli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Seylan Akma, akış
Şilan Yaban gülü, Dağ gülü
Taflan Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki
Taylan Bakımlı temiz
Terlan San renkli, büyük pençeli, kartala benzeyen bir kuş
Tokalan Olgunlaşmış, erginleşmiş
Tunçaslan Güçlü, kuvvetli kimse.
Ünalan Ün-alan. Adı duyulmuş, ün kazanmış.
Usalan Akıl alan, akıllı
Zilan Yeniden doğuş anlamına gelmektedir.


Aslan isminin anlamı Aslan ne demek Aslan isim analizi

Tags : Aslan isminin anlamı nedir Aslan ne anlama geliyor Aslan ne demek Aslan isminin anlamı Aslan isminin anlamı nedir Aslan ne anlama geliyor Aslan ne demek Aslan isminin anlamı Aslan isminin anlamı nedir Aslan ne anlama geliyor Aslan ne demek Aslan isminin anlamı Aslan isminin anlamı nedir Aslan ne anlama geliyor Aslan ne demek Aslan isminin anlamı Aslan isminin anlamı nedir Aslan ne anlama geliyor Aslan ne demek Aslan isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...