Atakan İsminin Anlamı

Atakan : Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran

Not : Atakan ismi en çok kullanılan isimler arasında son 60 yılda ilk 100 e girmiştir.Atakan İsminin Analizi

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Atakan İsmiyle Uyumlu İsimler

Acarkan (Acaralp)
Alkan Kırmızı kan.
Alpkan Yiğit soydan gelen
Arıkan Temiz soy
Arkan Temiz.temiz kanlı,arı kanlı
Aykan Soylu, asil, temiz kişi.
Balkan 1.Anlamı: Sık ormanla kaplı dağ. 2.Anlamı: Yığın, küme. 3.Anlamı: Sazlık, bataklık.
Barkan 1.Anlamı: Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2.Anlamı: Hareketli kumul.
Batıkan Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında
Baykan Bay soyundan, zengin. Baykan (XIV. yy. Kars). Türk halk şairi. Timur'un 1386'da Kars'ı Karakoyunlular'dan alması üzerine ünlü bir destan yazdı. Anadolu-Azerbaycan sahasının en eski aşığıdır.
Berkan "İyice hatırla" anlamında kullanılan bir ad.
Berkkan Güçlü soydan gelen
Beykan Bey soylu olan kimse.
Bilgekan Bilgin soydan gelen
Bilkan Bilgili
Binkan Soylu kanlar
Birkan Aynı soydan olan.
Boyla Bağa Tarkan Anlamı iyice bilinmemekle birlikte. Orhun yazıtlarında vezir Tonyukuk'a verilen unvan olarak geçer
Burkan Uygur Türklerinin Budaya verdikleri ad
Çağakan Çağı yakalayan, çağdaş
Çağkan Canlı, dinamik, çalışkan kimse.
Çalışkan İşten yılmayıp çok çalışan
Cankan Özü hareketli olan kimse.
Çelikkan Güçlü soydan gelen kimse
Ceykan Anlamı yada doğruluğu konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
Demirkan Güçlü soydan gelen kimse.
Dogukan Doğunun hakanı
Doğukan Doğunun hakanı
Durukan Soylu kan sahibi
Ecekan Saygın bir soydan gelen kimse.
Edgükan İyi soydan gelen kimse.
Efekan Efe soyundan gelen
Efkan Istırap ile haykırma, bağırıp çağırma
Emirkan Emir ; 1.Anlamı: Bir kavmin, bir şehrin başı. 2.Anlamı: Büyük bir hanedana mensup kimse. 3.Anlamı: Peygamberimizin soyundan gelen. 4.Anlamı: Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. Kan; Can, Soy
Eralkan Al kanlı yiğit
Erkan Erkek kanlı
Feritkan Eşi olmayan, soylu kandan gelen kimse.
Ferkan Güçlü, saygın bir soydan gelen kimse.
Furkan İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim
Güçkan Delikanlı kimse.
Gürkan Güler yüzlü ve kanlı
Hakan Büyük Han, Hanlar hanı (Hükümdar anlamına=Han)
Hankan Han soyundan gelen kimse.
Hürkan Özgür soydan gelen
İkan Sağlam biliş, bilme
İlkan 1.Anlamı: İlk kan. 2.Anlamı: İran'da İlhanlılar'dan sonra bir devlet kuran Türk hükümdarı.
Işınkan Yüzü ay gibi parlak bir soydan gelen kimse.
İtkan 1. Sağlamlaştırma. 2.Anlamı: İnanma.
Kalkan 1.Anlamı: Ok, kılıç vb.nden korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık. 2.Anlamı: Koruyucu
Kutkan Saygın, kutlu soydan gelen
Mertkan Mert soydan gelen
Metkan Eğitilmiş, yüce kişi.
Mutlukan Mutlu soydan gelen kimse.
Nikan İyiler, hoşlar
Nuhkan Nuh Peygamber soyundan olan.
Nurkan Temiz, berrak soydan gelen
Odkan Canlı, coşkulu kimse.
Oğuzkan Damarlarında Oğuz kanı taşıyan
Okan Anlama, öğrenme
Okkan Ok kan
Onatkan Onat kan. Temiz, dürüst soydan gelen
Onurkan Onurlu, soylu kandan gelen
Orkan Şehrin yöneticisi, hâkimi. - bk. Orhan
Örskan Sağlam bir soydan gelen kimse.
Oskan Akıllı
Oykan Oy kan
Özakan Öz akan
Ozankan Şair Kağan
Özbekkan Özbek soyundan gelen
Özekan Öze kan
Özhakan Hükümdar soyundan gelen kimse.
Özkan Temiz kan, soylu kişinin kanından gelen
Pakan 1. Temizler, anlar. 2.Anlamı: Veliler, ermişler, evliya.
Pakkan Temiz soydan gelen kimse.
Parskan Kanında atılganlık, cesaret ve saldırganlık taşıyan
Pekkan Sağlam, temiz soydan gelen.
Peykan Temren, başak, okun ucundaki sivri demir
Polatkan Çelik gibi güçlü soydan gelen.
Şahinkan Yiğit soydan gelen, güçlü, kahraman kimse.
Sarkan Kovan
Sarpkan Sert, güçlü soydan gelen
Serkan Ser-kan. Baş kan, soylu kan. Asil bir soydan gelen kimse.
Sevkan Sevgili, asil kan
Şimşekkan Hareketli, canlı soydan gelme
Soykan Asil, soylu
Süerkan Soylu kandan gelen asker
Talaykan Denizci bir soydan gelen kimse.
Tamkan Saygın bir soydan gelen kimse.
Tankan Şafak gibi aydınlık, temiz soydan gelen
Tarkan Eski Türk adı / Dağınık
Taşkan Sağlam, güçlü soydan gelen
Temizkan Doğru ve dürüst soydan gelen.
Tezkan Kanı kaynayan, heyecanlı kimse
Timurkan Demir gibi güçlü soydan gelen.
Tokkan Cömert soylu
Torkan Gururlu ve tok sözlü soydan gelen kimse.
Toykan Toy delikanlı anlamına gelmektedir.
Tuğkan Tuğ kan
Tümerkan Yiğit kandan gelen
Tümkan Kanlı, canlı, sağlıklı
Tunçkan Güçlü soydan gelen. Tunç kanından
Türkan Hakana saltanatta ortaklık eden eşi
Uçkan Çok uçan, uçucu.
Ulaçkan İnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.
Uluçkan Uluç - kan
Uluerkan Saygın, yüce, soylu kimse
Ulukan Soylu yüce kandan gelen
Ümitkan Umut bağlanan
Ünkan Tanınmış soydan gelen kimse.
Urkan 1. Kale hendeği. 2.Anlamı: Şehir, kent. 3.Anlamı: Yüksek ve korunaklı yer.
Uskan Akıllı soydan gelen
Utkan 1.Anlamı: Zafer kazanmış, muzaffer. 2.Anlamı: Şerefli, onurlu soydan gelen.
Uzkan Erdemli soydan gelen
Volkan Yanardağ
Yağızkan Esmer bir soydan gelen kimse.
Yahşikan İyi, soylu bir sülaleden gelen kimse.
Yalazakan Alevli, coşkulu bir soydan gelen kimse.
Yiğitkan Güçlü, cesur soydan gelen
Yılkan Yılan, çekinen kimse.
Zevkan 1. Zevk bakımından, zevkçe. 2.Anlamı: Zevk yoluyla.


Atakan isminin anlamı Atakan ne demek Atakan isim analizi

Tags : Atakan isminin anlamı nedir Atakan ne anlama geliyor Atakan ne demek Atakan isminin anlamı Atakan isminin anlamı nedir Atakan ne anlama geliyor Atakan ne demek Atakan isminin anlamı Atakan isminin anlamı nedir Atakan ne anlama geliyor Atakan ne demek Atakan isminin anlamı Atakan isminin anlamı nedir Atakan ne anlama geliyor Atakan ne demek Atakan isminin anlamı Atakan isminin anlamı nedir Atakan ne anlama geliyor Atakan ne demek Atakan isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...