Ay İsminin Anlamı

Ay : 1. Yılın on iki bölümünden biri. 2.Anlamı: Dört hafta, 29-30, 31 günden oluşan zaman dilimi. 3.Anlamı: Kutsal kitapta adı geçen kent. Kudüs'ün kuzeyi. 4.Anlamı: Dünyanın uydusu. Ay: Mısır kralı. Amarnada memurdu. Genç kral Tutank Hamon'un danışmanı oldu. Daha sonra o ölünce dul karısıyla evlenip tahta çıktı (İ.Ö. 1320).Ay İsminin Analizi

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.Ay İsmiyle Uyumlu İsimler

Abay 1.Anlamı: Beceri. 2.Anlamı: Seziş, anlayış, dikkat. 3.Anlamı: Büyük erkek kardeş.
Abdülhay Daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gücü yeten Cenab-ı Allah'ın kulu. -(bkz. el-Hay). Allah'ın isimlerinden
Acabay Aca ve bay sözlerinden oluşan bir ad.
Acarbay Doğan Acarbay, olimpiyatlarda yarışmış Türk atlet, 1948.
Açılay “Ay gibi doğ, ay gibi açıl” anlamında kullanılan bir ad.
Adil Giray Kırım ve-liahtı. (1548- Kazvin 1579) Devlet Giray'ın oğlu. Osmanlı-İran savaşında Osmanlılara yardımcı oldu. İkinci Şamah savaşını kazanan İranlılarca tutsak edildi ve Kazvin'de öldü
Akanay Yıldız kümesi
Akay Beyaz ay, ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak göründüğü evre. Ak ve ay kelimelerinden birleşik isim.
Akbay Beyaz zengin
Akgiray (bkz. Akergin
Aksay Ak renkte yassı taş. Boz renkli kayalık yer anlamına gelir.
Aktay Beyaz tay. Türkler'de çok kullanılan bir isimdi.
Alanay (bkz. Alanalp)
Alatay Derisinde benekler olan tay
Alpay Cesur, yiğit kimse
Alperay Alp: Cesur erkek ve Eray: ilk ay isimlerinin birleşiminden oluşmuştur.
Alpgiray Yiğit, cesur, yürekli hükümdar.
Altay Yüksek orman anlamında. Orta Asya’da bir sıradağ
Altınay Üstün nitelikli, değerli kimse.
Altunay Ay'ın san renkli hal
Arkay 1.Anlamı: Yükselen.2.Anlamı: Çeşitli yönlere doğru çıkık bir durumda olan.
Arslangiray Cesur, korkusuz han. Arslan Giray: Kırım hanı (1702-1767).
Asenay Asena ve ay kelimelerinden türetilmiş bir isimdir.
Asilay Üstün, soylu, ay gibi asil.
Aşkınay (bkz. Aşkın)
Asutay Hırçın tay.
Atalay Ünlü, namlı, şöhretli.
Atay 1.Anlamı: Bilinen, tanınmış kimse. 2.Anlamı: Herkesçe bilinen, ünlü.
Atılay 1. Ünlü, namlı, şöhretli. 2.Anlamı: Atilla'dan sonra tahta geçen ünlü hükümdar.
Aydınay (bkz. Aydın)
Aysunay (bkz. Aysu)
Bakanay – Gökyüzünde duran ay, açık seçik.
Balbay Bal-bay.
Baray Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz
Başay Birinci, ilkay
Başbay Baş Zengin, Ağa, ileri gelen
Baştugay (bkz. Başok)
Batıray Kahraman, yiğit, cesur, bahadır kimse. bk. Baturay
Baturay Kahraman, yiğit, cesur, bahadır kimse.
Baykutay (bkz. Baykut)
Baytugay (bkz. Tugay)
Belinay Ayın gölün yüzeyine yansıması, Peygamber Çiçeği
Benay Ay gibi parlak olan kız.
Beray Ay'ın en ışıltılı, en parlak hali
Bergutay Bergutay isminin anlamıyla alakalı iki hiyake vardır. Bunlardan birinci Göktürklere ait olan Ergenekon destanında demir dağın eritilmesiyle dağda açılan boşluktan çıkan ilk atlı komutandır. İkincisi ile Moğol imparatorluğunda Cengiz Hanın çok sevdiği bir komutanın adı olduğudur. Anlamı ise önde gidendir.
Berinay Peygamberimizin göz yaşı
Berkay Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan. Ay ışığı, Güçlü ay
Betülay Namuslu, iffetli, ay gibi güzel kadun.
Bihay Bilge, bilgili.
Bilay Ay gibi asil ol
Biltay (bkz. Bilmen)
Binay Bin tane ay, çok kuvvetli ışık
Binbay Çok zengin kimse.
Biray Ay gibi tek, eşsiz
Boratay (bkz. Boran)
Boray Kahraman, yürekli, cesur, önde gelen örnek insan.
Buğday Tohumu ekmek yapımında kullanılan bitki
Burkay 1.Anlamı: Gücenmiş, kırılmış kimse. 2.Anlamı: Ay, hilal.
Çağatay Küçük tay, çocuk gibi sevimli. Çağatay hanlığından olan kimse. Cengiz Hanın oğlu
Canaltay Özü, ruhu yüce olan kimse.
Canay Ay gibi temiz, saf, parlak kimse
Canbay Özü zengin, gönlü tok olan kimse.
Cangiray Dürüst, samimi hükümdar.
Cansay "Şirin, sevimli, cana yakın olarak kabul et" anlamında kullanılan bir ad.
Cansunay Canını feda eden kimse.
Çelikyay Güçlü, kuvvetli
Celilay Ulu, yüce ay.
Çetinay (bkz. Çetin)
Ceylinay Ceylin cennetin kapısı, cennete açılan kapı - Ay yılın 12 bölümünden biri. Dünya ’nın uydusu
Çilay Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler
Çiltay Üzerinde benekler bulunan tay
Çınay Soylu ay, ayın en parlak zamanı.
Çintay Soylu at
Çiray 1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2.Anlamı: Beniz, yüz. 3.Anlamı: İnsan resmi.
Çıray 1.Anlamı: Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2.Anlamı: Beniz, yüz. 3.Anlamı: İnsan resmi Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Çokay 1. Köy zengini, çiftlik sahibi. 2.Anlamı: Eşkıya.
Dalay Deniz.
Dalokay Çok beğenilen kişi anlamına gelen türkçe kökenli bir erkek ismidir.
Dalokay Çok beğenilen kimse.
Demiray Güçlü, kuvvetli, sert kimse.
Dilay Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan
Dilberay Ay gibi güzel kadın
Dinçay Güçlü ve Sağlıklı, Gücü ve Sağlığı Yerinde, İyi, Esen, Salim.
Doğanay Ayın ilk günleri
Doğay "Ey ay, artık doğ, kendini göster" anlamında kullanılan bir ad.
Dolay Etraf, çevre.
Dolunay Tam yuvarlak halde görünen ay, bedir, bedr-i tam
Duranay Ayın en uzun süre gökyüzünde kaldığı zaman
Ecebay İleri gelen, saygın, zengin kimse.
Edgübay İyi zengin.
Emiray Emir ve ay isimlerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Engintalay Büyük deniz, okyanus
Eraltay (bkz. Eralp)
Eranay Yetişip gelen ay
Eray Ay gibi parlak erkek
Erbay Soylu, ünlü aileye mensup erkek
Erdemay Erdemli güzel.
Erenay (bkz Eren)
Erginay (bkz. Ergin)
Erginbay Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin
Ergünay Yumuşak, uysal kimse.
Erkay Bu ismin anlamı konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
Erkınay Çalışan erkek
Erkutay Uğurlu ayda doğan erkek.
Erokay Seçkin, beğenilen erkek
Ersay Yiğit olarak saygı göster
Ertugay Er-tugay.
Eşay Ay gibi, ay kadar güzel olan.
Esmeray Ay güzelliğinde esmerlik
Feray Aydınlık, parlak
Gelenay Ortaya çıkan ay gibi güzel.
Gencay Hilal, ayça. Örneğin Gençay anlamına gelmektedir.
Geray Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay
Giray Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan
Gizay Gece ayın kaybolması
Gökay Gök ve Ay gibi güzel olan
Gökbay Gök yüzlü ve zengin kimse
Gökçay (bkz. Gökçe). -Kuzey Kafkasya da az tatlı su gölü.
Göktay Tek, biricik.
Gönülay Gönlü ay gibi parlak, temiz olan.
Görkay Güzel ay.
Gülay Güllerin açtığı ay.
Gülbay Gül gibi zarif ve saygın
Gülenay Güler yüzlü, ay gibi parlak kimse.
Günay Gündüz, gün aydınlığında ay
Güray Bereketli, bolluk içinde olan ay
Güvenay Güvenilen güzel.
Güzay Sonbahar ayı.
Güzelay Güzel kimse.
Hasay Ay gbi özel olan.
Hatay Türkiye’nin en güneyinde bir sınır ilimiz
Hay 1. Canlı, diri. 2.Anlamı: Allah'ın sıfatlarından. - "abd" takısı alarak kullanılır. "Abdülhay".
Hüray Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız
İlay Ülkenin en güzeli.
İlbay Vali.
İlenay Gülen ay
İlginay Garip, yabancı, gurbette yaşayan güzel kimse.
İlkay Ayın ilk günlerindeki hali
Ilkutay Kutsal ülke
İlkutay Kutsal ülke
İltay ülkesini tanıyan seven
İncilay 1.Anlamı: Parlaklık, ışık. 2.Anlamı: Parlama, aydınlanma. 3.Anlamı: Görünme, ortaya çıkma
Işıkay (bkz. Işık)
Işılay Ay ışığı
Işınay Ay gibi parlak yüzlü kimse.
Işınbay Ay gibi parlak yüzlü kimse.
İzgütay Bileşik isim anlamında
Kalagay Al, kırmızı renk.
Kalgay 1.Anlamı: İzci kumandanı. 2.Anlamı: Tarihte Kırım veliahdına verilen san.
Kamanbay Saygın, değerli kimse.
Kambay Hekim, tabip.
Kanay Kan ve ay kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Kaplan Giray -(1680-1738) yıllan arasında Kırım hanı oldu. 3 defa han olmuştur
Karatay Selçuklu devlet adamı
Kartay Yaşlı, pir.
Kayıtbay Kayıtbay el-Zahiri: Ünlü Mısır ve Suriye sultanı
Kayrabay İyiliksever, saygın kimse
Kerenay Eskiden kullanılan bir çeşit nefesli saz
Kılıçbay Kılıç gibi keskin kimse.
Kınay Çok çalışkan, etkin, faal
Kıray 1.Anlamı: Genç, delikanlı. 2.Anlamı: Ürün vermeyen arazi. 3.Anlamı: Eşkıya, yol kesen.
Kırtay Saçlarına ak düşmüş kimse.
Kızımay "Kızım ay gibi parlak ve güzeldir" anlamında kullanılan bir ad.
Koçay Koç gibi güçlü
Kongurtay (bkz. Konguralp)
Konurbay onurlu ve varsıl, onurlu bey
Koray Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler
Kubilay Cengiz Han’ın torununun adı
Kumanbay (bkz. Kuman)
Kumukbay (bkz. Kumuk)
Kuntay (bkz. Kunt)
Küntay Ay gibi sağlam, güçlü
Kuray Ay gibi
Kusay 1.Anlamı: Uzaklaşmak. 2.Anlamı: Peygamberin 5. dereceden atası olup İslamiyetten önce Mekke'de Kabe'yi tamir ettirmiş ve yeniden düzenlemiştir.
Kutay 1.Anlamı: Kutlu, uğurlu ay. 2.Anlamı: İpek, ipekli kumaş.
Kutbay (bkz. Kutalp)
Kutlay Kutlu, uğurlu ay.
Kutluay Kutlu, uğurlu ay.
Kutlubay (bkz. Kutlu)
Kutsay Kutluluk, yüce ve ilahi bir güce dayalı sayılganlık
Kuzay Güneş görmeyen gölgelik yer.
Mangalay 1.Anlamı: Alın. 2.Anlamı: Binici, süvari.
Mehay Sevgini ölümsüzlüğü.
Melay Ay gibi parlayan melek
Mengübay Varlıklı kimse
Mengütay (bkz. Mengüer)
Milay Anlamı hakkında bir bilgi mevcut değil.
Miray Yılın ilk aylarında doğan / Güneş gibi ay gibi parlayan.
Mutlay Mutlu, sevinçli ay
Mutluay Mutlu ay gibi güzel.
Mutlubay Mutlu kimse.
Nilay (Arapça.) İki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri.
Nogay 1.Anlamı: Köpek. 2.Anlamı: Kafkasya´da yaşayan bir Türk kavmi.
Nuratay Nurlu, ışık saçan tanınmış kimse.
Nuray Ay ışığı gibi nurlu
Nurbay Nurlu, aydınlık kimse.
Nurdanay Çok ışıklı, çok parlak.
Ogeday 1.Anlamı: Çok akıllı, bilgili. 2.Anlamı: Büyük Moğol hükümdarı Cengiz Han´ın oğlu. - bk. Ögeday
Ögeday 1.Anlamı: Çok akıllı, bilgili. 2.Anlamı: Büyük Moğol hükümdarı Cengiz Han´ın oğlu.
Oğuzbay Oğuz bay
Okanay Okan ay
Okatay Ok atay
Okay 1.Anlamı: Baht, talih, şans. 2.Anlamı: Bahtlı, talihli. 3.Anlamı: Beğenme. 4.Anlamı: Satürn gezegeni.
Okbay Ok atıcısı.
Oksay Ok ve Say'dan birleşik isim
Oktay Çok hiddetli, kızgın. Ok gibi güçlü olan eşsiz kimse.
Okyay Ok yay
Olcay Talih, baht, ikbal
Olgunay Olgunay, dolunay
Omay 1. Seçkin, seçilmiş. 2.Anlamı: Özet, öz.
Onay -Uygun bulma, onaylama. Uygun yerinde
Önay -Uygun bulma, onaylama. Uygun yerinde
Öncübay Öncü olan kimse.
Ongay Kolay
Öngay Jüpiter gezegeni.
Onursay Onur say
Oray 1.Anlamı: Ateş gibi kızıl renkli ay. 2.Anlamı: Şehirli, şehirde yaşayan.
Orbay Ordu komutanı. Ordu beyi
Orguntay Orgun tay
Orkutay Kutlu, uğurlu şehir.
Orunbay Büyük görevi olan kimse, makam sahibi.
Oskay Neşeli, mutlu
Otay Ateş renginde ay.
Özakay Özü temiz kimse.
Özaltay Altaylara mensup. Öztürk
Ozanay Şakacı,tatlı dilli,şiir söyleyen kimse
Özatay Özü herkesçe tanınan kimse
Özay Özlü, özü ay gibi aydınlık olan
Özbay Gerçekten zengin olan kimse.
Özenay Özen gösteren kimse.
Özgebay İyi, güzel, yürekli erkek.
Özgenay (bkz. Özgenay)
Özgiray Kuvvetli, kudretli yiğit. Kırım hanlarının kullandığı isimlerden
Özgülay Özü gül gibi olan güzel.
Özgünay Kendisine has nitelikleri olan güzel.
Özkınay Özü kın gibi koruyucu olan kimse.
Özkutay Özü uğurlu ve ay gibi parlak olan.
Öztay Özü genç olan kimse.
Özyay Özü yay gibi sert olan kimse.
Palay Yedek at
Parsbay Pars gibi güçlü ve çevik
Pekay Çok parlak, çok güzel.
Pektay Güçlü, sağlam tay
Ronay Ayın Dolunayda geçirdiği hallerden biri
Rutkay Yeni doğan ay.
Sabutay bk. Subutay
Sadıray (bkz. Sadır)
Sağay Yenisey Türklerine bağlı bir Türk boyunun adı
Şahinbay Şahin gibi güçlü, yiğit kimse.
Samuray Samur ve ay.
Sanay Ay san
Sanbay Ünlü kimse
Şanlıbay Tanınmış, ünlü kimse
Şarbay Kentli, şehirli kimse
Sarıcabay (bkz. Sarıalp)
Seçilay Seçilmiş, seçkin güzel.
Selay Sel-ay
Selenay Ayın müjde ile doğuşu
Selinay Ay gibi parlak ve gür akan su.
Senay Ay gibisin sen anlamında
Şenay Mutlu geçen ay
Şenbay Neşeli, sevinçli, mutlu, varlıklı kimse
Seray Sevgi sırlarının sarayı,muhabbet
Serbay 1.Anlamı: komutan ,lider.
Serenay Uzun boylu, güzel kız.
Setenay Setenay ismini bilmeyen Çerkes'e rastlamak sanırım zordur. Çünkü, efsanevi Çerkeş kadın kahramanı Setenay Guaşe aynı zamanda Çerkeslerle de özdeştir. Seten Tenselerde Setenay ismi günümüzde "gül" anlamında kullanılmaktadır.
Sevay Sevimli ay
Sevenay Seven güzel.
Sevilay Ay gibi her zaman sevil. Sevilen güzel.
Sevinay "Güzeli sevin" anlamında kullanılan bir ad.
Sevsay "Sev ve saygı göster" anlamında kullanılan bir ad.
Sezay "Güzeli sez, tanı" anlamında kullanılan bir ad.
Sezginay (bkz. Sezgin)
Sığanay Alageyik ve ay gibi güzel.
Sılay Ay ışığı
Simay simli ay,gümüş ay
Solay Ay ışığının azalması, solması
Somay Ay gibi kusursuz, eksiksiz güzel
Sonay Yılın son ayı
Sönmezay Işığı hiç sönmeyen ay
Suay Suya Yansıyan Ay; Ay Gibi Parlak ve Su Gibi Berrak, Güzel, Yakışıklı; Temiz ve Güzel.
Subutay Cengiz Han'ın ünlü Moğol generalinin adı.
Sülünay Uzun boylu, endamlı güzel.
Sunay Ay sun, ay ışığı sun
Sungurbay (bkz. Sunguralp)
Suray Büyükelçi.
Sûzülay Gökte süzülen ay
Süzülay "Nazlan, süzül, nazlı nazlı salın" anlamında kullanılan bir ad.
Tagay 1.Anlamı: Silah. 2.Anlamı: Annenin erkek kardeşi, dayı.
Tağay 1.Anlamı: Silah. 2.Anlamı: Annenin erkek kardeşi, dayı. - bk. Tagay
Talay 1.Anlamı: Deniz, büyük nehir. 2.Anlamı: Çok, fazla.
Tamay Dolunay, ayın ondördü
Tanaltay Tan - altay
Tanay Şafak ve ay
Tanbay Tan - bay
Taşkınay (bkz. Taşkın)
Tekay Eşsiz ay
Tekinay Biricik ve hayırlı ay
Tenay Ay gibi beyaz, parlak tenli.
Tendubay Yiğit, cesur erkek
Tezay (bkz. Tezal)
Toğay Fundalık
Tokyay Gözü tok, kuvvetli ve sağlam yapılı kimse.
Tolay Topluluk, cemiyet
Tolgay Çevre, dolay.
Tolgunay Dolunay
Tolunay Dolunay
Tolunbay Birikimli, kişiliği gelişmiş zengin kişi
Tomanbay Çağcıl erkek
Topay Dolunay
Topçay Topçay
Torgay Serçe, tarla kuşu.
Torumtay Yırtıcı bir kuş türü.
Tuğaltay Altay'a özgü, Altay simgesi
Tugay Alayla tümen arasındaki askerî birlik.
Tuğbay Eskiden tugay komutanlığı yapan albay
Tükelay Dolunay
Tülay İncelikle, düşünce ile ilgili
Tülinay Bazen ayın çevresinde oluşan dairesel hale.
Tümay Dolunay
Tümbay Tüm bay
Tümenbay Tümen komutanı onbin kişilik grubun lideri
Tunay mehtap, ay ışığı, gece görülen aydınlık.
Tünay Tün - ay
Tuncay Tunç renkli ay
Tunçbay Tunç bay
turay Ay gibi güzel genç.
Turbay Tur bay
Turgay Boz renkli, küçük, ötücü, tarlalarda yuva yapan bir tür serçe, toygar.
Türkay Ay gibi parlak, aydınlık Türk
Uçanay Çok sevinen insan.
Uçay Son ay.
Uçbay Son derece zengin olan kimse.
Uğuray Uğurlu ay
Uğurlubay Uğurlu- kimse.
Uğursay "Uğur olarak kabul et" anlamında kullanılan bir ad.
Uğurtay Benzersiz biçimde uğurlu olan kimse.
Ulubay Yüce, saygın, erdemli kişi.
Ulunay Büyük , ulu A
Ulutay Değerli, yüce ve benzersiz kimse.
Umay Çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan tanrıça
Umurbay Görgülü, bilgili, saygın kişi
Ünay Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli
Ünsay "Ünlen, adın duyulsun" anlamında kullanılan bir ad.
Ünyay "Ününü yay, ünün duyulsun" anlamında kullanılan bir ad.
Uraltay Ur - altay
Ürünay Çok parlak, çok aydınlık olan.
Üründübay (bkz. Üründü)
Usbay Akıllı, saygın kişi
Üstay Ay gibi yüksek, yüce.
Üstünbay Seçkin, başarılı kimse.
Uzay Sonsuz boşluk
Uzbay İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.
Uztay Uz - tay
Valay Yükseklik, yücelik
Yağızbay Esmer kimse.
Yağıztay Esmer, yiğit genç
Yahşibay İyi tanınan, saygın kimse.
Yahşitay İyi, güzel kimse.
Yalazabay Alevli, coşkun kimse.
Yalazay Ayın kırmızı ışıklar açar hali
Yalgınay Alev gibi parlayan kimse.
Yalınay Ayın en görkemli ve sade görüntüsü
Yaltıray (bkz. Yaltır). Ayın ışıltısı
Yavuzay Cesur, güçlü kimse.
Yay 1. Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç ya da metal çubuk. 2.Anlamı: Burç.
Yenay Yeni ay, hilal-i ayça
Yılay Yıl ve ay.
Yılbay Yılın zengini olan kimse.
Yıldıray Ayla ilgili / yıldır yıldır parlamak ay gibi
Yoğunay (bkz. Yoğun)
Yücelay (bkz. Yücel)
Yurday bk. Yurdaay
Yurtsay "Yurduna değer ver" anlamında kullanılan bir ad.
Zülay 1.Anlamı: Hafif, saf ve tatlı su.


Ay isminin anlamı Ay ne demek Ay isim analizi

Tags : Ay isminin anlamı nedir Ay ne anlama geliyor Ay ne demek Ay isminin anlamı Ay isminin anlamı nedir Ay ne anlama geliyor Ay ne demek Ay isminin anlamı Ay isminin anlamı nedir Ay ne anlama geliyor Ay ne demek Ay isminin anlamı Ay isminin anlamı nedir Ay ne anlama geliyor Ay ne demek Ay isminin anlamı Ay isminin anlamı nedir Ay ne anlama geliyor Ay ne demek Ay isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...