Ayas İsminin Anlamı

Ayas : 1.Anlamı: Dolunay, mehtap. 2.Anlamı: İskenderun Körfczi'nin batı kıyısında Ceyhan nehrinin ağzının vücuda getirdiği Yumurtalık limanı veya Ayaş koyunun kuzeydoğu kenarında, Adana ilinin Yumurtalık ilçesinin idare merkezidir. Ayaş Paşa: Osmanlı sadrazamlarından birinin adı.Ayas İsminin Analizi

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.Ayas İsmiyle Uyumlu İsimler

Gilyas Gilyas kiraz anlamında demektir.
Gıyas Yardım, gavs, nusret
Ilyas Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
İlyas Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
Kıyas 1. Bir şeyi başka şeye benzeterek hüküm verme. 2.Anlamı: Karşılaştırma, örnekseme. 3.Anlamı: Umum kaideye uyma.


Ayas isminin anlamı Ayas ne demek Ayas isim analizi

Tags : Ayas isminin anlamı nedir Ayas ne anlama geliyor Ayas ne demek Ayas isminin anlamı Ayas isminin anlamı nedir Ayas ne anlama geliyor Ayas ne demek Ayas isminin anlamı Ayas isminin anlamı nedir Ayas ne anlama geliyor Ayas ne demek Ayas isminin anlamı Ayas isminin anlamı nedir Ayas ne anlama geliyor Ayas ne demek Ayas isminin anlamı Ayas isminin anlamı nedir Ayas ne anlama geliyor Ayas ne demek Ayas isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...