Aytemur İsminin Anlamı

Aytemur : Marangozla­rın kullandığı kavisli bir keser çeşidi.. bk. AydemirAytemur İsminin Analizi

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.Aytemur İsmiyle Uyumlu İsimler

Aktimur Beyaz tenli güçlü erkek, Ak demir
Artimur (bkz. Aktemur)
Çakmur 1. Yarı uykulu bakış. 2.Anlamı: Sert taş. 3.Anlamı: Pinti.
Kayatimur Kaya ve demir gibi sert, güçlü kimse.
Mahmur 1.Anlamı: Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2.Anlamı: Uyku basmış göz, baygın göz.
Mamur 1. Bayındır, şenlikli. 2.Anlamı: İmar edilmiş, işlenmiş yer. 3.Anlamı: Beyt-i mamur: Kabe.
Öztimur Özü demir gibi güçlü
Palatimur Demir pala. Sert ve katı yapılı, güçlü
Timur Demir’in eski Türkçe’deki yazılışı
Toktimur Sert Demir anlamında
Umur Görgü, tecrübe
Yağmur Havadaki buharın su damlaları halinde yere düşmesi


Aytemur isminin anlamı Aytemur ne demek Aytemur isim analizi

Tags : Aytemur isminin anlamı nedir Aytemur ne anlama geliyor Aytemur ne demek Aytemur isminin anlamı Aytemur isminin anlamı nedir Aytemur ne anlama geliyor Aytemur ne demek Aytemur isminin anlamı Aytemur isminin anlamı nedir Aytemur ne anlama geliyor Aytemur ne demek Aytemur isminin anlamı Aytemur isminin anlamı nedir Aytemur ne anlama geliyor Aytemur ne demek Aytemur isminin anlamı Aytemur isminin anlamı nedir Aytemur ne anlama geliyor Aytemur ne demek Aytemur isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...