Bargiran İsminin Anlamı

Bargiran : Yükü ağır olan anlamında kürtçe bir isimBargiran İsminin Analizi

B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

G : İnatçı kişilik, gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusunu ifade eder.

I : Hassas, duygusal.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Bargiran İsmiyle Uyumlu İsimler

Akbaran Temiz, dürüst güç
Aldebaran Bir takım yıldızı arapçada takipçi anlamına geliyor.
Amiran Amirler anlamında
Baran Yağmur. Varan, ulaşan. Yüce, ulu.
Başaran Başaran.
Bediran 1. İşleri kötü idare eden. 2.Anlamı: Çapkın kadın.
Bedran 1. Sert başlı at.2. Daima. 3.Anlamı: Hoş latif, yakışıklı.
Behran Han soyundan, hanla ilgili
Beran 1.Anlamı: Fazilet. 2.Anlamı: Seçkin olma vasfı. 3.Anlamı: Olgunluk. el-Bera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe-691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti
Berran Kesen, kesici, keskin
Boran Ardından yağış getiren şiddetli rüzgar.
Caran Güzel kokan bir tür çiçek.
Davran 1.Anlamı: hazır ol, hazırlan anlamında kullanılan bir ad. 2.Anlamı: İşe giriş, el at, başla anlamında
Demirkıran Demiri kıracak kadar güçlü olan kimse.
Deran güzellik.
Devran 1.Anlamı: Dünya, felek. 2.Anlamı: Zaman. 3.Anlamı: Talih, yazgı.
Dewran Dewran çağ, zaman anlamında kürtçe bir isimdir
Dikran Bir Kral adı
Dilberan Dilberler, güzeller
Duran 1.Anlamı: Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren kimse. 2.Anlamı: Turan isminin başka bir söylenişi
Efran Neş’eli, keyifli, sevinçli olan kimse. Mesrur.
Emran Kürkler, hayvan derileri
Erduran Erkek çocuklarına uzun ömürlü olması için konan isim
Ezheran Ay ve güneş
Faran İncil’de Mekke dağlarına verilen isim. Hz. Peygamber’in (A.S.M.) Faran dağlarında zuhur edeceği İncil’de haber verilmiştir.
Ferran İki isimin baş ve son parçalarından oluşturulmuş
Giran sağrısı pek büyük kadın , sağrısı büyük yancıklı kadın , ağır tabiatlı ve temkinli ve doğru fikir sahibesi kadın , ağır yürüyüşlü deve , ağır , giran , hafif olmamak
Gökbaran Gökten inen yağmur.
Gufran Günahların affı
Güran Bol bol hatırla
Hayran 1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2.Anlamı: Çok tutkun. 3.Anlamı: Aşırı derecede sevgi duyan.
Hicran 1.Anlamı: Bir yerden veya bir kimseden ayrılma. 2.Anlamı: Ayrılığın verdiği büyük
Hizran 1. Hezaren ağacı. 2.Anlamı: Harun er-Reşid'in annesi.
İmran 1.Anlamı: Evine bağlı kalan. 2.Anlamı: Hz. Meryem`in babası, Âl-i İmran: İmran ailesi. Musa, Harun-Meryem ve İsa. - Kur`an-ı Kerim`in 3.Anlamı: suresi.
Kademran 1. İlerleyen.
Kamaran Kızıl Deniz'de Yemen kıyılan yakınında bir ada
Kamran İsteğine kavuşmuş olan
Kamuran İsteğine kavuşmuş olan kimse
Karan Veysel karani hz lerinin sıfatı.
Kıran 1.Anlamı: Çevre, kıyı, kenar. 2.Anlamı: Ufuk. 3.Anlamı: Tepe, yamaç, bayır.
Kurtaran Kurtulmasını sağlayan
Mahidevran "Mah", Ay ya da güzel yüz, "Devran" devir ya da zaman anlamına geliyor.
Mihran Nehir. Pakistan'dan geçen İndus nehrine İslam müellifleri tarafından verilen isim
Miran Beyler.
Neyran 1. Ateşler. 2.Anlamı: Cehennem. anlamlarını taşır. Ayrıca Bknz. Niran
Niran 1.Anlamı: Ateşler. 2.Anlamı: Cehennem.
Nuran Işıklı, nurlu, aydın
Onaran 1. Düzelten, yararlı bir duruma getiren. İyileştiren, tedavi eden. 2.Anlamı: Başaran, bitiren.
Oran 1.Anlamı: Ölçü, nispet, derece. 2.Anlamı: Tahmin. 3.Anlamı: Ölçülü, hesaplı. 4.Anlamı: Anlayış. 5. Abartma, abartı. 6. Özel işaret, nişan.
Otaran Hayvanları otlatan çoban
Özduran Öz duran
Perran Uçan, uçucu
Piran Yaşlılar, ulu erenler, ermişler.
Sahibkıran 1. Her zaman basan, üstünlük kazanan hükümdar. 2.Anlamı: Ünlü bir çeşit lale.
Saran Kuşatan, örten, çevreleyen
Sayran Öten, cıvıldayan, şakıyan.
Sehran Geceleri uyanık duran
Seran Işıklı, parlak.
Seyran Gezme, bakıp seyretme.
Şiran Kaleler, hisarlar
Sıtran Sıtran şarkı anlamında kürtçe isim
Şükran İyilik bilme, minnettarlık
Taran 1. Geniş alan. 2.Anlamı: İn. 3.Anlamı: Kuş ya da balık kümeleri.
Taşkıran Güçlü, kuvvetli kimse.
Toran 1. Güçlü, kuvvetli, iri yan kimse. 2.Anlamı: Yiğit, kahraman.
Turan Eski İranlılara göre Türk ülkesi. Bütün Türkler'in ve Turan kavimlerinin birleşmesiyle meydana gelecek devlet
Umran 1. Bayındırlık, mamurluk. 2.Anlamı: Uygarlık, ilerleme, refah ve mutluluk.
Ümran Mutluluk bolluk bereket / Bayındırlık
Uran Yetenekli, usta, becerikli
Yıldıran Parlayan, ışıldayan, ışık saçan.


Bargiran isminin anlamı Bargiran ne demek Bargiran isim analizi

Tags : Bargiran isminin anlamı nedir Bargiran ne anlama geliyor Bargiran ne demek Bargiran isminin anlamı Bargiran isminin anlamı nedir Bargiran ne anlama geliyor Bargiran ne demek Bargiran isminin anlamı Bargiran isminin anlamı nedir Bargiran ne anlama geliyor Bargiran ne demek Bargiran isminin anlamı Bargiran isminin anlamı nedir Bargiran ne anlama geliyor Bargiran ne demek Bargiran isminin anlamı Bargiran isminin anlamı nedir Bargiran ne anlama geliyor Bargiran ne demek Bargiran isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...