Bergutay İsminin Anlamı

Bergutay : Bergutay isminin anlamıyla alakalı iki hiyake vardır. Bunlardan birinci Göktürklere ait olan Ergenekon destanında demir dağın eritilmesiyle dağda açılan boşluktan çıkan ilk atlı komutandır. İkincisi ile Moğol imparatorluğunda Cengiz Hanın çok sevdiği bir komutanın adı olduğudur. Anlamı ise önde gidendir.Bergutay İsminin Analizi

B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

G : İnatçı kişilik, gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzusunu ifade eder.

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.Bergutay İsmiyle Uyumlu İsimler

Aktay Beyaz tay. Türkler'de çok kullanılan bir isimdi.
Alatay Derisinde benekler olan tay
Altay Yüksek orman anlamında. Orta Asya’da bir sıradağ
Asutay Hırçın tay.
Atay 1.Anlamı: Bilinen, tanınmış kimse. 2.Anlamı: Herkesçe bilinen, ünlü.
Baykutay (bkz. Baykut)
Biltay (bkz. Bilmen)
Boratay (bkz. Boran)
Çağatay Küçük tay, çocuk gibi sevimli. Çağatay hanlığından olan kimse. Cengiz Hanın oğlu
Canaltay Özü, ruhu yüce olan kimse.
Çiltay Üzerinde benekler bulunan tay
Çintay Soylu at
Eraltay (bkz. Eralp)
Erkutay Uğurlu ayda doğan erkek.
Göktay Tek, biricik.
Hatay Türkiye’nin en güneyinde bir sınır ilimiz
Ilkutay Kutsal ülke
İlkutay Kutsal ülke
İltay ülkesini tanıyan seven
İzgütay Bileşik isim anlamında
Karatay Selçuklu devlet adamı
Kartay Yaşlı, pir.
Kırtay Saçlarına ak düşmüş kimse.
Kongurtay (bkz. Konguralp)
Kuntay (bkz. Kunt)
Küntay Ay gibi sağlam, güçlü
Kutay 1.Anlamı: Kutlu, uğurlu ay. 2.Anlamı: İpek, ipekli kumaş.
Mengütay (bkz. Mengüer)
Nuratay Nurlu, ışık saçan tanınmış kimse.
Okatay Ok atay
Oktay Çok hiddetli, kızgın. Ok gibi güçlü olan eşsiz kimse.
Orguntay Orgun tay
Orkutay Kutlu, uğurlu şehir.
Otay Ateş renginde ay.
Özaltay Altaylara mensup. Öztürk
Özatay Özü herkesçe tanınan kimse
Özkutay Özü uğurlu ve ay gibi parlak olan.
Öztay Özü genç olan kimse.
Pektay Güçlü, sağlam tay
Sabutay bk. Subutay
Subutay Cengiz Han'ın ünlü Moğol generalinin adı.
Tanaltay Tan - altay
Torumtay Yırtıcı bir kuş türü.
Tuğaltay Altay'a özgü, Altay simgesi
Uğurtay Benzersiz biçimde uğurlu olan kimse.
Ulutay Değerli, yüce ve benzersiz kimse.
Uraltay Ur - altay
Üstay Ay gibi yüksek, yüce.
Uztay Uz - tay
Yağıztay Esmer, yiğit genç
Yahşitay İyi, güzel kimse.


Bergutay isminin anlamı Bergutay ne demek Bergutay isim analizi

Tags : Bergutay isminin anlamı nedir Bergutay ne anlama geliyor Bergutay ne demek Bergutay isminin anlamı Bergutay isminin anlamı nedir Bergutay ne anlama geliyor Bergutay ne demek Bergutay isminin anlamı Bergutay isminin anlamı nedir Bergutay ne anlama geliyor Bergutay ne demek Bergutay isminin anlamı Bergutay isminin anlamı nedir Bergutay ne anlama geliyor Bergutay ne demek Bergutay isminin anlamı Bergutay isminin anlamı nedir Bergutay ne anlama geliyor Bergutay ne demek Bergutay isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...