Bistami İsminin Anlamı

Bistami : (bkz. Bistem). - Bayezid Bistami: Ünlü mutasavvıf, hayatı hakkında çok az şey bilinmektedirBistami İsminin Analizi

B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.

I : Hassas, duygusal.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

I : Hassas, duygusal.Bistami İsmiyle Uyumlu İsimler

Bestami Bir Evliya İsmi
Cami 1. Derleyen, toplayan. 2.Anlamı: İçine alan. 3.Anlamı: Cuma namazı kılınan mescid. 4.Anlamı: En az sekiz bablık hadis kitabı. - Molla Cami: İranın XV. asırda yetişmiş büyük mutasavvıf, mütefekkir, alim ve şairi. Asıl adı Mevlana Nureddin Abdurrahman b. Nizameddin'dir. Birçok manzum ve mensur eserleri vardır.
Girami Aziz, muhterem, saygın ulu
Hami Koruyan, arka çıkan, koruyucu
İlhami İçine doğmakla ilgili
Kelami Söze ilişkin, sözle ilgili
Kirami 1. Cömertçe, eli açıklara özgü. 2.Anlamı: Soylular, ulular, şereflilerle ilgili.
Lami Parlayan, parıldayan parlak. - Lamii: 1472-1532 yılları arasında yaşayan Türk edebiyatında haklı bir ün kazanmış mutasavvıf ve sanatkar
Levami Parlamalar, nurlar
Nami Tanınmış, ünlü şöhretli
Nizami 1.Anlamı: İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan. 2 . kanunlarla ilgili olan.
Peyami Haberle ilgili, haber veren
Rami Atıcı, mermi atan
Sami İşiten, dinleyen
Selami Huzurla, selametle ilgili


Bistami isminin anlamı Bistami ne demek Bistami isim analizi

Tags : Bistami isminin anlamı nedir Bistami ne anlama geliyor Bistami ne demek Bistami isminin anlamı Bistami isminin anlamı nedir Bistami ne anlama geliyor Bistami ne demek Bistami isminin anlamı Bistami isminin anlamı nedir Bistami ne anlama geliyor Bistami ne demek Bistami isminin anlamı Bistami isminin anlamı nedir Bistami ne anlama geliyor Bistami ne demek Bistami isminin anlamı Bistami isminin anlamı nedir Bistami ne anlama geliyor Bistami ne demek Bistami isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...