Can İsminin Anlamı

Can : İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan

Not : Can ismi en çok kullanılan isimler arasında son 60 yılda ilk 100 e girmiştir.Can İsminin Analizi

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Can İsmiyle Uyumlu İsimler

Afacan zeki ve yaramaz (çocuk).
Alacan (bkz. Akan)
Alcan Can alıcı güzel. Can alan, cesur, yürekli.
Alican Ali ve Can isimlerine ayrı ayrı bakınız.
Anılcan Çöllerde yaşayan bir kılıç ustası olan iyi bir savaşçı ve kahraman kişi
Aramcan -1. Gönül rahatı. 2.Anlamı: Sevgili, sevilen güzel
Arcan Özü saf, temiz kimse
Arıcan Temiz, doğru kimse
Atacan Sevgili baba' anlamında kullanılan bir ad.
Aycan 1.Anlamı: İçi aydınlık 2.Anlamı: "Ey sevgili" anlamında kullanılan bir ad.
Ayşecan Rahat ve huzur içinde yaşayan kimse.
Babacan Cana yakın, olgun, güvenilir kimse.
Bağışcan (bkz. Bağış)
Balcan Bal gibi sevimli ve tatlı olan.
Barışcan (bkz. Barış)
Baycan Zengin varlıklı kimse
Berican Berican, özlem, hasret 2koyunların sağıldığı yer anlamında bir kürtçe isimdir.
Berkcan Berk ve Can ismine ayrı ayrı bakınız.
Beycan Bey gibi olan anlamında
Bican 1. Cansız, ruhsuz. 2.Anlamı: Canını esirgemeyen, şehit.
Bircan Birtanem gibi
Çevikcan (bkz. Çevik)
Dağcan Herhangi bir anlamı olmayan Dağcan ismi son yıllarda erkek çocukları farklı bir isim vermek isteyen anne ve babalar tarafından tercih edilen bir isimdir.
Darcan 1.Anlamı: Aceleci, sıkıntılı. 2.Anlamı: Serçe.
Demircan Demir gibi sağlam olan can
Denizcan Deniz adamı, denizci.
Dilcan Samimi, içi dışı bir olan.
Dilcan can dost anlamında bir kürtçe isimdir
Dilcan can dost anlamında bir kürtçe isimdir
Dilercan Dilekte, istekte bulunan
Dirican Güçlü kuvvetli
Doğacan Tabiat kadar güzel
Durcan "Yaşa, uzun ömürlü ol" anlamında kullanılan bir ad.
Durucan (bkz. Durualp)
Efecan Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı (afacan)
Efecan - Afacan Hareketli, ele avuca sığmaz, akıllı
Emircan Emir ve can kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Emir : 1.Anlamı: Bir kavmin, bir şehrin başı. 2.Anlamı: Büyük bir hanedana mensup kimse. 3.Anlamı: Peygamberimizin soyundan gelen. 4.Anlamı: Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi. Can : Güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik.
Ercan Er canlı, korkusuz yiğit. Yiğit, canlı, cesur kimse.
Erencan Deneyimli Kimse, Akıllı Kişi, İyi Yetişmiş Kimse; Yiğit Kişi, Yürekli Kimse.
Ergican Güzelliği yakalamış içten ve candan kimse.
Ergincan Olgun ruhlu kimse.
Evcan Evdeki insan evcimen
Ezcan Ezcan, ben canlıyım, canım ben anlamında kürtçe bir isimdir
Fedayican Canını vermeye hazır, canını verme
Fercan Güçlü, parlak, canlı kişiliği olan kimse.
Ferican Can aydınlığı, ruhun ışığı.
Gökcan Yeşermiş, taze can, özlemle dolu can
Gülcan Gül gibi güzel canlı
Gürcan Herkesi seven, özveride bulunan
Güzelcan Güzel kimse.
Hürcan (bkz. Hüray).
Ilcan Memleketin sevimlisi.
İlcan Ülkenin canı, sevdiği kişisi
Ilıcan Ilıkça, biraz ılık.
İlkcan İlk doğan çocuklara verilen adlardandır.
İlkercan İlker: İlk doğan çocuk ve Can: Hayat İsimlerinden meydana gelmiştir.
İşcan Çalışmayı seven, çalışkan.
İsmican Adı da kendi gibi sevimli olan.
Kadrican Değerli, itibarlı, can, ruh. - Kadri ve Can isimlerinden meydana gelen birleşik isim
Karacan 1.Anlamı: Rengi karaya çalan, esmer, yağız. 2.Anlamı: Geyikgillerden, küçük, boynuzlu, güzel görünüşlü av hayvanı. 3.Anlamı: Üst kol.
Kayacan Canı kaya gibi güçlü
Korcan Kanı sıcak, kanı kaynayan
Kutcan Kutlu, uğurlu can.
Kutlucan (bkz. Kutlu)
Mercan 1.Anlamı: Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan canlı.
Mertcan Dürüst, Özü Sözü Bir, Sözünün Eri,
Mican Anlamını bilmiyoruz. Ancak iki örnek verilebilir: 1-Eski Beşiktaş yöneticilerinden Hüseyin Mican 2-Bir Giresun türküsü: Kahve koydum fincana / Hele bakın mican'a
Mihrican Sonbahar
Mihrican Mihrican , Kürtlerin eskiden kalma Nevroz’dan sonra gelen iki büyük bayramından biri Bir adı da "Îdî/a Kurd"dürYedinci güneş ayının 16 gününe rastlar Ayın 21 gününe kadar, altı gün devam eder
Mircan Canın içi
Mutlucan Dertsiz, kedersiz
Nazlıcan Nazlı kimse.
Neşecan Neşeli, sevinçli kimse.
Nuhcan (bkz. Nuh)
Nurcan Işık canlı, can ışığı
Ocan "O, cana yakın dosttur" anlamında kullanılan bir ad.
Oğulcan Can,dost,çok sevgili çocuk
Oğuzcan Oğuz can
Okcan Ok gibi doğru olan kimse
Olyarcan Eski rumca’ da sevilen beğenilen kişi anlamına gelmektedir.
Ömürcan Ömrü Uzun Olan.
Onurcan Onur ve can kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir.
Orcan 1.Anlamı: Bey can. 2.Anlamı: Üstün, kıdemli kişi.
Özcan Candan, samimi, içten
Özercan Özer can
Özgürcan Özgürlüğe düşkün kimse.
Pekcan Sıkı canlı, yufka yürekli olmayan
Perican Peri gibi güzel olan.
Ruhcan Ruh ve can.
Sağcan Sağlıklı kimse
Salcan (bkz. Salar)
Selcan Coşkulu, taşkın yaradılışlı, hareketli olan kimse.
Selvican Selvi gibi uzun boylu olan güzel.
Şencan Canlı, neşeli, hareketli yapısı olan kimse. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.
Sercan Canların özü, canın başı. Sevgili, sevilen.
Sevcan Gönülden sev anlamında kullanılan bir ad.
Sevencan Gönülden seven kimse.
Severcan Yürekten seven kimse.
Sevgican Gönülden gelen sevgi.
Sevican Gönülden sev anlamında kullanılan bir ad.
Sevilcan "Yürekten sevil" anlamında kullanılan bir ad.
Sezcan (bkz. Sezal)
Sincan 1.Anlamı: Gülgillerden, Doğu Anadolu Bölgesinde yetişen, kırmızı bitki.
Tancan Önü aydınlık kimse
Tanercan Şafak gibi güzel ve can yiğit
Tanırcan Cana yakın. Çabuk tanışıp yaklaşan
Taşcan Taş gibi sağlam kimse.
Taycan Genç ve güçlü kimse
Tekcan Çok değerli, eşsiz kimse
Tekecan 1. Mert, sözünde duran. Özü sağlam kimse. 2.Anlamı: Çayırlarda biten bir bitki.
Temircan Demir gibi sağlam kimse
Temizcan İçi temiz olan kimse
Tercan 1. Genç, taze, delikanlı. 2.Anlamı: Kırmızı buğday.
Tezcan Canı tez olan
Tican Taçlar
Timurcan bk. Demircan
Tokcan Gönlü tok olan.
Torcan Çekingen, utangaç
Toycan Çok genç ve tecrübesiz
Tuğcan Tuğ ve Can kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Tülcan İnce ruhlu insan.
Tümcan Tüm - can
Turcan Genç, delikanlı
Türkcan Sevilen Türk.
Uğurcan Doğruluk gösteren-adaletli davranan.
Ulucan Erdemli, saygın, yüce kişi
Ümitcan Umutlu, hayırlı dost
Uzcan Uysal, uyumlu, iyi insan
Velican Can sahibi, canlı.
Yârcan Çok sevilen, sevgili.
Yavuzcan Güçlü kişiliği olan, kimse
Yiğitcan Güçlü, korkusuz, kahraman kimse.
Yurdcan Yurda canlılık veren
Zeycan Candan, cana yakın.
Zican Canlı, cana yakın, candan.


Can isminin anlamı Can ne demek Can isim analizi

Tags : Can isminin anlamı nedir Can ne anlama geliyor Can ne demek Can isminin anlamı Can isminin anlamı nedir Can ne anlama geliyor Can ne demek Can isminin anlamı Can isminin anlamı nedir Can ne anlama geliyor Can ne demek Can isminin anlamı Can isminin anlamı nedir Can ne anlama geliyor Can ne demek Can isminin anlamı Can isminin anlamı nedir Can ne anlama geliyor Can ne demek Can isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...