Canel İsminin Anlamı

Canel : İçten uzatılan el, dostluk eliCanel İsminin Analizi

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir.Canel İsmiyle Uyumlu İsimler

Çetinel (bkz. Çetin)
Çinel Doğru, dürüst, namuslu kimse
Erenel Eli her şeye ulaşan kimse/Eren-el bknz.Eren
Esenel Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Minel Arapçada "Min-el" olarak kullanılan Minel Kuran-ı Kerimde "-ten", "-dan" şeklinde ek olarak kullanılır. Örneğin minellah (Allah'dan Gelen) şeklinde. Minel ismin bunun haricinde hiç bir anlamı olmayıp, "Cennetten Bir İnci Tanesi" anlamı ise tamamen uydurmadır.
Önel Bir işin tamamlanması için verilen süre, vade, mühlet.
Örenel Cömert ve geniş el
Özgünel Kendisine has becerileri olan kimse.
Öztinel Ruhsal yönden sağlıklı erkek.
Şenel Şen ve mutlu ev. Bölge, il
Sonel Son doğan çocuk.
Tekinel Hayırlı el
Üstünel güçlü el, iyi nitelikli el
Uygunel Uygun el
Yenel Anlamı konusunda bize yardımcı olabilirsiniz.
Zeynel Süs


Canel isminin anlamı Canel ne demek Canel isim analizi

Tags : Canel isminin anlamı nedir Canel ne anlama geliyor Canel ne demek Canel isminin anlamı Canel isminin anlamı nedir Canel ne anlama geliyor Canel ne demek Canel isminin anlamı Canel isminin anlamı nedir Canel ne anlama geliyor Canel ne demek Canel isminin anlamı Canel isminin anlamı nedir Canel ne anlama geliyor Canel ne demek Canel isminin anlamı Canel isminin anlamı nedir Canel ne anlama geliyor Canel ne demek Canel isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...