Cehm İsminin Anlamı

Cehm : Cehm b. Safvan: İslam kelamcısı. Mürcie ve Mutezile kelamından kendisine ait inanç kaidelerini belirleyerek özel bir akım geliştirmiştir. Öğrencileri II. yy.'a kadar Cehmiye inancını taşıyarak, Tirmiz'de yaşadılar. Daha sonra Eş'ariye mezhebine girmişlerdirCehm İsminin Analizi

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

Cehm isminin anlamı Cehm ne demek Cehm isim analizi

Tags : Cehm isminin anlamı nedir Cehm ne anlama geliyor Cehm ne demek Cehm isminin anlamı Cehm isminin anlamı nedir Cehm ne anlama geliyor Cehm ne demek Cehm isminin anlamı Cehm isminin anlamı nedir Cehm ne anlama geliyor Cehm ne demek Cehm isminin anlamı Cehm isminin anlamı nedir Cehm ne anlama geliyor Cehm ne demek Cehm isminin anlamı Cehm isminin anlamı nedir Cehm ne anlama geliyor Cehm ne demek Cehm isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...