Cezmiye İsminin Anlamı

Cezmiye : (bkz. Cezmi)Cezmiye İsminin Analizi

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

Z : Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

I : Hassas, duygusal.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.Cezmiye İsmiyle Uyumlu İsimler

Adeviye 1.Anlamı: İyilik, yar­dımseverlik. 2.Anlamı: Ünlü hanım mutasav-vıfe.
Adniye Cennete gitmeye hak kazanmış, cennetlik bayan.
Aliye Yüce, yüksek
Arziye Toprakla ilgili, topraktan yetişen.
Asiye İsyan eden
Asliye 1.Anlamı: Seçkin, özel. 2.Anlamı: Esas, temel.
Atiye 1.Anlamı: Bağış, bahşiş, ihsan. Hediye. 2.Anlamı: Gelecek, istikbal.
Avniye 1. Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. 2.Anlamı: Yardım etmiş. Yardımla ilgili.
Azmiye (bkz. Azmi)
Badiye (ba:diye)
Bahriye Donanma ve denizle ilgili
Bakiye Artık, artan, kalan, geri kalan. Kalıntı.
Basriye Görme ile ilgili olan.
Bedriye Ayın ondürdüncü geceki haliyle ilgili
Behiye Güzel ve alımlı kadın
Bekriye 1. Her şeyin evveli, ilk çocuk. 2.Anlamı: Genç ve taze kız. 3.Anlamı: Dişi deve yavrusu.
Beriye Salim, kurtulmuş, aklanmış, arı, temiz.
Berkiye Şimşek gibi, parlak.
Beytiye Eve ait, evle ilgili
Bilgiye Bilgin hanım.- Yanlış yapılmış isimlerdendir
Cabiye 1. Hazine (bkz. Semahat). 2.Anlamı: Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3.Anlamı: Havuz.
Cevriye 1.Anlamı: Haksızlık. 2.Anlamı: Eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem.Eziyet, sıkıntı
Cudiye Cömert, eli açık.
Dahiye (bkz. Dahi)
Düriye İnci gibi parlayan, parlak.
Dürriye İnci gibi parlayan
Edviye Devalar, ilaçlar, çareler
Elfiye l- 1000 mısralık manzume. 2.Anlamı: Manzum risaleler.
Emriye Emirle, buyrukla ilgili.
Ermiye Dolu yağdıran kasırga bulutları.
Fahriye Bir işi çıkar beklemeden yapan
Fecriye Tan vaktiyle, tan kızıllığıyla ilgili.
Fehmiye Anlayış, kavrayışla ilgili olan.
Fenniye Fene, bilime ilişkin, bilimle ilgili.
Ferdaniye Birlik, teklik, eşsizlik.
Ferdiye 1.Anlamı: Tek olan, tek şey. 2.Anlamı: Fertle ilgili, bireysel.
Fethiye Fethetme, alma ile ilgili olan. Fethe mensup. Fetih hakkında yazılan kaside
Fevziye Kurtuluş, zafer ve üstünlükle ilgili olan.
Feyziye 1.Anlamı: Bollukla, bereketle ilgili. 2.Anlamı: Bilimle, bilgiyle ilgili.
Fikriye Düşünce ile fikir ile ilgili
Ganiye 1.Anlamı: Zengin, varlıklı. 2.Anlamı: Çok hoş. 3.Anlamı: Kadın şarkıcı.
Hadiye (bkz. Hadi)
Hamdiye Allah’ı övmeyle, Allah’a şükretmeyle ilgili.
Hamiye 1.Anlamı: Himaye eden, koruyan, koruyucu. 2.Anlamı: Kayıran, kayıncı.
Hayriye Hayırla, iyilikle ilgili
Hediye Armağan, bahşiş
Hıfziye (bkz. Hıfzı)
Hilmiye Yumuşak huylu, ince nazik kimse.(Arapça)
Hudeybiye 1. Mekke'den ağır yürüyüşle 17 km mesafede bir vadi. 2.Anlamı: İslam tarihinde Hudeybiye Musalahası olarak bilinen anlaşmanın yapıldığı yer.
Huriye Melekle ilgili, melek gibi
Hüsniye Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
İlmiye Dinî bilimlerle uğraşan kimseler topluluğu.
İrfaniye İrfanla, bilgi ve kültürle ilgili.
Kadriye Değerle ilgili / İtibar, onur
Kafiye Şiirde mısraların sonundaki ses benzerliği, ses uyuşması, uyak
Kaniye Kanaat eden, fazlasını istemeyen,kanmış,kanaatkar.
Kemaliye Bilgi ve erdem bakımından olgunluk
Keşfiye 1.Anlamı: Keşifle ilgili. 2.Anlamı: Keşfeden.
Kibariye 1.Anlamı: Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan. 2.Anlamı: Seçkin,
Kudsiye Kutsal.
Kutbiye Kutupla ilgili, kutba ilişkin.
Kutsiye Kutsal.
Lamiye Parıldayan, parlak, parıltılı.
Lemiye Parlayan, ışıldayan.
Lütfiye İyi muamele, güzellik ve hoşlukla ilgili
Mariye Osmanlılarda yaşı geçmiş olan kadın tutsaklara verilen addır. Hikayesi ise Hicretten sonra kız kardeşi Şirin ile birlikte Muvakkıs tarafından Hz. Muhammed'e hediye edilen kıtbi cariyelerden birisidir. Aynı zamanda Hazreti pey