Cihandide İsminin Anlamı

Cihandide : Dünyayı gezip görmüş, deneyimli kimse.Cihandide İsminin Analizi

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

I : Hassas, duygusal.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.

D : Üstün gücü temsil eder, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.

I : Hassas, duygusal.

D : Üstün gücü temsil eder, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.Cihandide İsmiyle Uyumlu İsimler

Abide Anıt. Önemli ve değerli yapıt
Cahide Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır.
Canfide Özü çiçek fidesi gibi temiz ve güzel olan kimse.
Cavide (bkz. Cavidan)
Cedide 1.Anlamı: Yeni, kullanılmamış. 2.Anlamı: Pek az zamandan beri bilenen veya mevcut olan
Dide 1. Göz. 2.Anlamı: Gözcü. 3.Anlamı: Gözbebeği. 4.Anlamı: Gözucu.
Efide Yürekler, kalpler, gönüller
Feride Tek eşsiz, benzeri olmayan
Fide Başka bir yere dikilmek için hazırlanmış körpe çiçek.
Gülfide Gül fidesi.
Güzide Seçkin, seçilmiş, beğenilmiş
Hafide Kız torun.
Halide Sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan
Hamide Şükredici, hamd edici
Jülide Karışık, dağınık saç
Kaide 1. Oturan. 2.Anlamı: Temel, esas. 3.Anlamı: Başkent.
Kardide İş bilir, uyanık, tecrübeli
Lemide Parlak, parıldayan
Macide Şan ve şeref sahibi
Maide 1.Anlamı: Yemek, ziyafet. 2.Anlamı: Üzerinde yemek bulunan sofra. 3.Anlamı: Kur’an-ı Kerim´de sure
Maşide ERİŞİLECEK YER, ZİRVE,KADEME..
Mecdide Rızkı bol, nasibi açık, bahtiyar
Mecide Büyük ulu. Şan ve şeref sahibi
Medide (bkz. Medid)
Mevlüde - Mevlide 1.Doğma, dünyaya gelme. 2.Anlamı: Doğulan zaman
Mucide (bkz. Mucid)
Müfide (bkz. Müfid)
Müride (bkz. Mürid)
Mürşide Doğru yolu gösteren, kılavuz.
Nadide Görülmemiş, görülmedik, ender bulunan
Nahide Körpe, genç kız.Yeni yetişen kız
Naşide Şiir söyleyen, şiir okuyan
Neşide Manzum şiir. Atasözü derecesinde kullanılan meşhur beyit veya mısra
Nevide İyi, sevinçli haber, müjde.
Nurdide Göz nuru, göz ışığı.
Nurfide Aydın, ışıklı genç.
Nüvide Müjde, iyi haber.
Orkide Çiçeklerinin güzelliği nedeniyle seralarda yetiştirilen değerli bir süs bitkisi.
Peride 1.Anlamı: Uçmuş. 2.Anlamı: Soluk, solmuş.
Raide Gürleyen bulut
Rakide Durgun, sessiz, hareketsiz.
Raşide Akıllı, doğru yola giden.
Remide Ürkmüş, korkmuş.
Reside Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Reşide 1.Anlamı: Doğru yolu tutan. 2.Anlamı: İyi hareket eden, akıllı. 3.Anlamı: Ergin.
Rüvide Yavaş yavaş, adım adım. - bk. Rüveyda
Sacide Secdeye varan, yere yüz süren
Saide 1.Anlamı: Mutlu, uğurlu. 2.Anlamı: İbadet etmiş, Allah’a karşı görevlerini yapmış, cennetlik.
Sepide Tan vakti
Seyyide Saygın, muhterem kadın.
Şide Parlak, ışıklı, güneş
Tevhide 1.Anlamı: Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme. 2.Anlamı: Allah’ın birliğine inanmak.
Vacide 1.Anlamı: Meydana getirici, yaratıcı. 2.Anlamı: Varlıklı, zengin.
Vahide (bkz. Vahid)
Valide Anne.
Varide (bkz. Varid)
Vedide Dost, arkadaş.
Velide 1.Anlamı: Yeni doğmuş çocuk. 2.Anlamı: Köle, kul, cariye.
Zahide Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.
Zaide Artan, artıran.


Cihandide isminin anlamı Cihandide ne demek Cihandide isim analizi

Tags : Cihandide isminin anlamı nedir Cihandide ne anlama geliyor Cihandide ne demek Cihandide isminin anlamı Cihandide isminin anlamı nedir Cihandide ne anlama geliyor Cihandide ne demek Cihandide isminin anlamı Cihandide isminin anlamı nedir Cihandide ne anlama geliyor Cihandide ne demek Cihandide isminin anlamı Cihandide isminin anlamı nedir Cihandide ne anlama geliyor Cihandide ne demek Cihandide isminin anlamı Cihandide isminin anlamı nedir Cihandide ne anlama geliyor Cihandide ne demek Cihandide isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...