Ecren İsminin Anlamı

Ecren : Bknz. Ecrin : Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır. Bu isim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.Ecren İsminin Analizi

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal kişiliği ifade eder.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Ecren İsmiyle Uyumlu İsimler

Alperen Yiğit, cesur, yürekli kimse,bahadır.
Aren Kum tanesi, ağaç cinsi
Ayceren Ay gibi güzel ve parlak ceylan.
Beren Güçlü, kuvvetli, akıllı
Canören Gerçek dost olan.
Ceren Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Moğolca ceylan anlamına gelir.
Demren Okun ucuna geçirilen demir ya da kemik parçası
Deren Derleyen, toplayan, ekini biçip toplayan.
Dilderen Sevgi toplayan, gönül alan, beğenilen.
Diren Toplayan,dirgen, genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım araç,
Eren Ermiş kişi
Evren Kainat, yaratılmışların tümü
Gülderen Gül toplayan, gülleri derleyen. Gül-deren.
Gülören Gül-ören.
Gülseren Gül toplayan, gül dağıtan
Güren Bu isim hakkında bilgi sahibi olanlar, yorumları ile bizleri aydınlatabilirler.
İmren Görülen bir şeyi veya herhangi bir isteği elde etmek istemi, gıbta
İren 1.Anlamı: Özgür, hür.
Karen Saf, arı, katıksız. İngilizce de katherine isminin kısaltılmışı olarak ta kullanılır.
Kurçeren Dayanıklı ve yiğit adam
Küren isminin anlamı araştırılıyor. yakında eklenecek
Müren Akarsu, dere, ırmak
Nesteren Yaban gülü, Ağustos’ta açan beyaz gül demektir.
Nurseren Işık seren, aydınlık saçan.
Nurveren Işık, parlaklık, aydınlık veren.
Öngören İleri görüşlü
Ören 1. Eski yapı ya da kent kalıntısı. 2.Anlamı: Şehir kent. Köy. 3.Anlamı: Bitek ova. 4.Anlamı: Ormanlık yer.
Özderen Derli toplu kimse.
Özveren Özveride bulunan, fedakâr kimse.
Peren Ülker yıldızı.
Püren 1.Anlamı: Kimi ağaçlarda, yapraklardan ayrı olarak süren ince yaprak. 2.Anlamı: Çalı
Seren Yelken gerilmek üzere direğe çapraz takılan ağaç
Şeren Çevik, tez canlı.
Siren Üst tarafı kız, alt tarafı balık olduğuna inanılan deniz kızı.
Tanören Şafakta çalışan
Temren Ok, kargı gibi delici silahların ucundaki sivri demir
Teren Nesteren denen gül
Tezeren Çabuk ulaşan, erişen
Tezveren Duyarlı, reaksiyoner
Üngören Tanınan, ünlü, meşhur.
Ünveren Tanınmış, ünlü kimse.
Uzgören Gerçeği önceden görebilen.
Yaren Arkadaş , yakın
Yediveren Yılda birkaç kez çiçek açan gül.
Zeren Kavrayışı güçlü ,zeki.


Ecren isminin anlamı Ecren ne demek Ecren isim analizi

Tags : Ecren isminin anlamı nedir Ecren ne anlama geliyor Ecren ne demek Ecren isminin anlamı Ecren isminin anlamı nedir Ecren ne anlama geliyor Ecren ne demek Ecren isminin anlamı Ecren isminin anlamı nedir Ecren ne anlama geliyor Ecren ne demek Ecren isminin anlamı Ecren isminin anlamı nedir Ecren ne anlama geliyor Ecren ne demek Ecren isminin anlamı Ecren isminin anlamı nedir Ecren ne anlama geliyor Ecren ne demek Ecren isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...