Ö Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Öcal
Yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al' anlamında kullanılan bir ad.
Öçal
"Yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al" anlamında kullanılan bir ad. - bk. Öcal
Öğe
1.Anlamı: Çok akıllı. 2.Anlamı: Yaşlı kimse. 3.Anlamı: Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 4.Anlamı: Hekim. 5. Ün, şöhret. - bk. Öge
Ögeday
1.Anlamı: Çok akıllı, bilgili. 2.Anlamı: Büyük Moğol hükümdarı Cengiz Han´ın oğlu.
Öger
Akıllı, bilgili kimse
Öğet
1.Anlamı: Beğenilen, aranılan, övülen.2.Anlamı: İyi, güzel. - bk. Öget
Ögetürk
Akıllı, bilgili Türk
Öğmen
Harman.
Öğünç
Övünmeye yol açan, övünülecek şey. - bk. Övünç
Öğür
1.Anlamı: Aynı yaşta olanlar, yaşıt, akran. 2.Anlamı: Dost, arkadaş. 3.Anlamı: Öğrenmiş, alışmış.
Öğütal
"Öğüt dinle" anlamında kullanılan bir ad.
Öke
(bkz. Öge)
Ökelik
Akıllılık, bilgelik.
Öker
Hızlı, canlı, hareketli kimse
Ökkeş
Erkek örümcek.
Öklü
Akıllı.
Ökmen
Akıllı, zeki, bilgili kimse.
Ökmener
Akıllı, bilgili kimse
Öksel
1.Anlamı: Gökle ilgili, semavi. 2.Anlamı: Göğe ati.
Ökte
Akıllı, zeki, anlayışlı, bilgili.
Öktem
1.Anlamı: Güçlü. 2.Anlamı: Onurlu.
Öktemer
1.Anlamı: Güçlü kimse.2.Anlamı: Onurlu kimse.
Ökten
1.Anlamı: Akıllı, bilgili.2.Anlamı: Kahraman, cesur.
Öktener
1.Anlamı: Akıllı, bilgili kimse.2.Anlamı: Kahraman, cesur kimse.
Öktürk
Akıllı, güçlü Türk.
Ölçün
1.Anlamı: Oranlama, kestirme, tahmin. 2.Anlamı: Yarış.
Ölen
1.Anlamı: Çiçek açmış çayır. 2.Anlamı: Şarkı. 3.Anlamı: Sulak arazi. 4.Anlamı: Nemli, yaş.
Ölmezbey
Uzun ömürlü bey.
Ömer
Dirlik, canlılık yaşam gücü ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ömür
1.Anlamı: Hayat müddeti, yaşama süresi. 2.Anlamı: Hayat, dirilik Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Ömüral
"Uzun ömürlü ol" anlamında kullanılan bir ad.
Ömürcan
Ömrü Uzun Olan.
Önad
Adı önde gelen, tanınan.
Önal
Daima önde olmak
Önalan
Önce davranan, üstün gelen, başta olan.
Önaydın
İlerisi, önü aydınlık olan.
Öncel
1.Anlamı: Birine göre kendinden önce yerini tutmuş olan kimse. 2.Anlamı: Bizden önce yaşamış olanlarErkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Öncü
1.Anlamı: Kılavuz, rehber. 2.Anlamı: Önder. 3.Anlamı: Yeni bir görüş ve akım başlatan kimse.
Öncübay
Öncü olan kimse.
Öncüer
Öncü olan kimse.
Önder
Lider, yönetici, şef
Önderol
"Önderlik yap" anlamında kullanılan bir ad.
Öndünç
1.Anlamı: Haberci. 2.Anlamı: Başta olan.
Önel
Bir işin tamamlanması için verilen süre, vade, mühlet.
Önem
Değer verilen önemli olan
Önemli
Önemi olan, değerli.
Önen
Hak, adalet.
Öner
Lider,öncü
Öneri
Öne sürülen görüş, düşünce, teklif.
Öneş
1.Anlamı: Rehber, kılavuz. 2.Anlamı: İnat.
Öngay
Jüpiter gezegeni.
Öngel
Ağırbaşlı kimse.
Öngen
Başarı, zafer.
Öngör
İleriyi düşünerek, göz önünde tutarak davran' anlamında kullanılan bir ad.
Öngören
İleri görüşlü
Öngü
1. İlk, önce, önceki. 2.Anlamı: Direnme, inat.
Öngün
1.Anlamı: Evvelki gün, bir önceki gün. 2.Anlamı: Ses, gürültü.
Öngüt
1. Saklanarak yanaşma, izinden yürüme. 2.Anlamı: Hücum etmek için elverişli yer.
Önkal
Ön kal
Önol
Başta gel, önde ol' anlamında kullanılan bir ad.
Önsal
Ön sal
Önsel
Hiçbir denemeye dayanmayan, yalnız akıl yoluyla yapılan.
Önsoy
Tanınan, önde gelen soydan olan kimse.
Önumut
önde gelen umut, ilk umut
Örenel
Cömert ve geniş el
Örener
Geniş, güven veren yiğit
Örgen
1. Organ. 2.Anlamı: İnce halat, urgan.
Örgün
Gizli saklı
Örsal
Yükselen
Örsan
Yüce adı olan.
Örsel
Örs gibi sağlam el
Örskan
Sağlam bir soydan gelen kimse.
Örtün
Ortanca kardeş
Ötüken
1. Oğuz destanında Tiyenşan dağlarıyla Orhun havzası arasında bulunduğu belirtilen, ormanlık kutsal bölge. 2.Anlamı: Moğolca'da yer Tanrıçası. - İsim olarak kullanılmaz.
Ötün
Affetme, bağışlama
Öveç
2, 3 yaşındaki erkek koyun
Över
Anlamı bilinmemektedir
Övüş
birinin iyiliklerini söyleyerek beğenildiğini belirtme, Övme biçimi, övme yolu.
Öymen
Evcimen, evine bağlı
Özak
: Öz ak. Özü temiz, doğru kimse
Özakan
Öz akan
Özakay
Özü temiz kimse.
Özakın
Öz akın
Özakıncı
Öz akıncı
Özaktuğ
Beyaz tuğ
Özal
Öz al
Özalp
Özünde yiğit olan kimse.
Özalpman
Özünde yiğit olan kimse
Özalpsan
Yiğitliğiyle tanınan kimse
Özaltay
Altaylara mensup. Öztürk
Özaltuğ
Kırmızı tuğ
Özarkın
Öz arkın
Özaslan
Aslan gibi güçlü, soylu kimse.
Özata
Ata ve Öz kelimelerinden birleşik isim
Özatay
Özü herkesçe tanınan kimse
Özay
Özlü, özü ay gibi aydınlık olan
Özbala
Öz çocuk
Özbaş
Öz baş
Özbatu
Öz batu
Özbay
Gerçekten zengin olan kimse.
Özbekkan
Özbek soyundan gelen
Özberk
Özü güçlü kimse
Özbey
Gerçekten bey olan kimse.
Özbilgin
Gerçekten bilgin olan kimse.
Özbir
İçi dışı bir, samimi olan kişi
Özboğa
Öz boğa
Özçam
Özü çam gibi doğru olan kimse.
Özcan
Candan, samimi, içten ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Özcebe
Zırh, cevşen, silah, mühimmat işleriyle uğraşan
Özçelik
Özü çelik gibi sert ve güçlü olan kimse.
Özçetin
özü çetin olan kimse, çetin kimse
Özçevik
Canlı, çevik, hareketli kimse.
Özçın
Özü doğru, saf, temiz kimse.
Özçınar
Özü çınar ağacı gibi doğru ve dürüst olan kimse.
Özdağ
Öz dağ
Özdamar
Öz damar
Özdeğer
Bir şeyin gerçek değeri
Özdek
Türkçe kökenli bir erkek ismi olan Özdek'in anlamı ise Temel, esas, kök ve iç anlamlarına gelmektedir.
Özdemir
Gerçek, özlü demir
Özdener
Özden er
Özdil
Gönülden, içten
Özdilmaç
Tercüman, çevirmen
Özdinç
Özlü, canlı, dinç olan kimse.
Özdinçer
Özü canlı, dinç olan kimse
Özdoğa
Gerçek, bozulmamış tabiat
Özdoğan
Öz doğan
Özdoğru
Özünden temiz, dürüst kimse.
Özdoru
Öz doru
Özdoruk
Zirve. Yüksek şahsiyet
Özduran
Öz duran
Özdurdu
Öz durdu
Özek
1.Anlamı: Güç. 2.Anlamı: Çalışkan. 3.Anlamı: Küçük dere. 4.Anlamı: Ağacın, bitkinin özü, içi. Bitki filizi. 5. Bir şeyin ortası. 6. Sel yarıntısı.
Özekan
Öze kan
Özel
l. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait ya da ilişkin olan. Devlete değil, kişiye ait olan. 2.Anlamı: Her zaman görülenden, olağandan farklı, dikkate değer. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.
Özenç
Halk ağzında istek, imrenme anlamındadır.
Özender
Ender bulunan yaratılışta olan, değerli
Özengin
Özü engin, geniş ve derin
Özer
Özü er olan
Özercan
Özer can
Özerdal
Genç kimse.
Özerdem
Erdemli
Özerdim
Özüne erdim, ulaştım
Özerdinç
Özünde canlı, dinç olan erkek
Özerek
Asıl amaç, ulaşılmak istenen şey
Özerhan
Yiğit ve cesur hükümdar anlamına gelen türkçe kökenli bir erkek ismidir.
Özerk
Bağımsız
Özerkin
Özgür, güçlü kimse.
Özerkmen
– Özünde güçlü olan.
Özerman
1. Bir şeyi çok isteyen. 2.Anlamı: Pişmanlık duyan
Özerol
Gerçek yiğit olan.
Özertan
Öz ertan
Özertem
Özünde erdemli olan
Özgebay
İyi, güzel, yürekli erkek.
Özgeer
İyi güzel erkek.
Özgenalp
Sakin, ağırbaşlı yiğit.
Özgenç
Özü genç kimse.
Özgener
(bkz. Özgenalp)
Özger
İyi, güzel kimse
Özgiray
Kuvvetli, kudretli yiğit. Kırım hanlarının kullandığı isimlerden
Özgüç
Özü güçlü, kuvvetli kimse.
özgun
1.Anlamı: Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. 2.Anlamı: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.
Özgün
Orijinal, diğerlerine benzemeyen
Özgünay
Kendisine has nitelikleri olan güzel.
Özgüner
Kendine özgü nitelikleri olan kimse.
Özgüneş
Güneş gibi parlak ve kapsamlı
Özgür
Bağımsız olan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Özgürcan
Özgürlüğe düşkün kimse.
Özgürel
Bağımlı olmayan, özgür davranan kimse.
Özgüven
Kendine güvenen kimse.
Özhakan
Hükümdar soyundan gelen kimse.
Özhan
Han soyundan gelen
Özilhan
Gerçek hükümdar.
Özilter
Yurdun gerçek koruyucusu, savunucusu olan kimse.
Özinal
Gerçek arkadaş, dostolan kimse.
Özinan
Özden gelen inanç, iman
Özkal
"Özün değişmesin, hep böyle kal" anlamında kullanılan bir ad.
Özkan
Temiz kan, soylu kişinin kanından gelen
Özkar
Özü kar gibi temiz olan kimse.
Özkaya
Özü kaya gibi güçlü olan kimse.
Özkayra
İçten gelen bağış, iyilik.
Özke
1.Anlamı: Sağlam, sağlıklı. 2.Anlamı: Temiz yürekli.
Özkent
Gerçekten şehirli olan kimse.
Özker
Sağlam, temiz yürekli kimse.
Özkerman
Sağlam, temiz yürekli kimse.
Özkın
Özü kın gibi korucucu, saklayıcı olan.
Özkınal
Özü kın gibi koruyucu olan kimse.
Özkınay
Özü kın gibi koruyucu olan kimse.
Özkoç
Gerçekten koç gibi kuvvetli ve güçlü kimse.
Özkök
Özü sağlam olan kimse.
Özkul
Gerçek kul.
Özkula
Gerçekten kula renginde olan.
Özkurt
Gerçek kurt.
Özkut
Özü değerli
Özkutal
"Gerçek mutluluk senin olsun" anlamında kullanılan bir ad.
Özkutay
Özü uğurlu ve ay gibi parlak olan.
Özkutlu
Özü kutlu, uğurlu olan kimse.
Özkutsal
"Özüne mutluluk saç" anlamında kullanılan bir ad.
Özlek
1.Anlamı: Toprağın özlü, verimli yeri. 2.Anlamı: Zaman. 3.Anlamı: Doğa üstü güç, felek.
Özler
Özleyen anlamındadır.
Özlü
1.Anlamı: Özü benliği olan. 2.Anlamı: İçten gerçek. 3.Anlamı: Verimli.
Özlüer
Şahsiyet sahibi, olgun kişi
Özmen
Özlü kimse, özü iyi, sağlam kişilikli. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.
Özmert
Gerçekten mert olan kimse.
Özmuştu
özü muştu olan, özü müjde olan kimse
Özmut
Yapısında mutluluk olan
Özöğe
Bir şeyin aslı, özü.
Özoğul
Öz oğul
Özoğuz
Oğuz’a mensup. Oğuz’a ait
Özok
Ok gibi doğru olan kimse
Özol
Özün değişmesin,kendin gibi ol.
Özön
Gönlü geniş kimse.
Özönder
Gerçek önder.
Özozan
Gerçek Şair
Özpala
Pala gibi sert ve keskin kişilikli
Özpeker
Özünde çok güçlü olan yiğit
Özpolat
Özü çelik gibi sağlam olan
Özşahin
Özü şahin gibi güçlü olan kimse.
Özşan
Özü şanlı olan kimse.
Özşen
Özü hep neşeli olan kimse.
Özsoy
Temiz, iyi, köklü soydan gelen kimse.
Özsözlü
Sözünden dönmeyen, sözünü tutan kimse.
Özsü
Gerçek asker.
Özsüer
Gerçekten asker olan kimse.
Özsungur
Gerçekten soğukkanlı, sakin kimse
Özsüt
İyi süt emmiş, soylu, temiz kimse.
Öztan
Gerçek aydınlık.
Öztanır
Kendini tanıyan, bilen kimse.
Öztarhan
Ayrıcalıklı, saygın bir kişiliğe sahipolan kimse.
Öztaş
Öz taş
Öztay
Özü genç olan kimse.
Öztaylan
İnce, kibar, güzel, uzun ve düzgün boylu kimse.
Öztek
Öz ve tek olan
Öztekin
Benzersiz kimse.
Öztimur
Özü demir gibi güçlü
Öztin
Ruhun özü.
Öztinel
Ruhsal yönden sağlıklı erkek.
Öztiner
Ruhsal yönden sağlıklı erkek.
Öztoklu
Gönlü doymuş kimse.
Öztoygar
bk. Toygar
Öztuna
1.Anlamı: Çok, bol. 2.Anlamı: Yavru. 3.Anlamı: Görkemli, gösterişli. - bk. Tuna
Öztunç
Özü tunç gibi güçlü olan kimse.
Öztürk
Katıksız, saf Türk.
Özü
Duru, katıksız olan.
Özüak
Özü tertemiz olan kişi.
Özüdoğru
Özü doğru olan kimse.
Özüpek
Ruhen güçlü olan kimse.
Özütok
Gönlü doymuş kimse.
Özver
"Özveride bulun" anlamında kullanılan bir ad.
Özverdi
"Özveride bulundu" anlamında kullanılan bir ad.
Özveren
Özveride bulunan, fedakâr kimse.
Özvermiş
Özverili davranan, fekakâr.
Özyay
Özü yay gibi sert olan kimse.
Özyörük
Gerçek yörük.
Özyürek
Güçlü korkusuz
Özyuva
Gerçek yuva.