Ü Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Übab
1. Pek taşkın, coşkun. 2.Anlamı: Delice akan sel.
Übey
Sahabedendir. Übey b. Ka'b
Übeyd
bk. Übeyt
Übeydullah
Allah´ın kulu.
Übeyt
1.Anlamı: Küçük köle, kölecik. 2.Anlamı: Kul.
Übhet
Büyüklük, ululuk
Üçe
1.Anlamı: Yüce, yüksek. 2.Anlamı: Arka.
Üçer
Üç-er.
Üçkök
Üç kök.
Üçok
Oğuz Destanı´na göre sol kolda bulunan 12 Oğuz boyuna verilen ad.
Üçük
1.Anlamı: Köşe. 2.Anlamı: Kaymış arazi. 3.Anlamı: Sönmüş. 4.Anlamı: Soluk.
Üftadegi
Düşkünlük
Ügü
1.Anlamı: Baykuş. 2.Anlamı: Boş, ıssız.
Üke
Onur, şeref.
Ükkaşe
bk. Ökkeş
Üleş
1.Anlamı: Bölüşme, paylaşma. 2.Anlamı: Pay.
Ülez
1.Anlamı: Batmakta olan güneş. 2.Anlamı: Salgın.
Ülfer
Büyük su, ırmak.
Ülgenalp
Yüce, ulu yiğit.
Ülgener
Yüce, ulu kimse.
Ülgü
1.Anlamı: Yakışıklı kimse. 2.Anlamı: Pay, hisse. 3.Anlamı: Tutum, tavır.
Ülken
"Senin yurdun, senin vatanın" anlamında kullanılan bir ad.
Ülkücü
Bir ülküye bağlı olan.
Ülkülü
Ülküsü olan kimse.
Ülkümen
Ülküsü olan, bir ülküye bağlı olan kimse.
Ülküsel
Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde olan.
Ülkütan
Ülküsü tan vakti gibi aydın olan.
Ülmen
Denizci, deniz adamı.
Ümek
1.Anlamı: Asker. 2.Anlamı: Köle.
Ümera
Beyler, emirler
Ümeyir
Mekkenin en yakışıklı ve zengin insanlarından biridir. Peygamber efendimize gidip müslüman olmuştur.
Ümit
Umut / Ummak, beklemek, ümit etmek ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ümitcan
Umutlu, hayırlı dost
Ümithan
Umut bekleyen hükümdar.
Ümitkan
Umut bağlanan
Ümmet
1.Anlamı: Bir peygambere inananların tümü. 2.Anlamı: Müslüman dinine bağlı olanların tümüne verilen ad.
Ün
1.Anlamı: Yüksek ses, ses. 2.Anlamı: Şöhret, şan.
Ünal
1.Anlamı: Adın duyulsun, tanın, ün kazan. 2.Anlamı: Ün al.
Ünalan
Ün-alan. Adı duyulmuş, ün kazanmış.
Ünaldı
Ünlü, tanınan, meşhur.
Ünalmış
Tanınmış, meşhur, şöhretli.
Ünalp
Tanınmış, ünlü yiğit.
Ünek
1.Anlamı: Kahraman, yiğit. 2.Anlamı: Ünlü, tanınmış.
Üner
Tanınmış, ünlü kimse.
Üngördü
Tanınan, şöhretli, ünlü.
Üngören
Tanınan, ünlü, meşhur.
Üngörmüş
Tanınmış, ünlü, meşhur.
Üngün
Tanınmış, ünlü, meşhur.
Üngür
Mağara.
Ünkan
Tanınmış soydan gelen kimse.
Ünkaya
Gücüyle, kuvvetiyle tanınan kimse.
Ünlem
1.Anlamı: Ses, seda. 2.Anlamı: Çağrı.
Ünlen
"Ün kazan, meşhur ol" anlamında kullanılan bir ad.
Ünlüer
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünlüol
"Adın duyulsun, ün kazan" anlamında kullanılan bir ad.
Ünlüsoy
Tanınmış soydan gelen kimse.
Ünsan
Adını duyuran, ünlü.
Ünsevin
"Ünlü olmayı, tanınmayı sevin" anlamında kullanılan bir ad.
Ünsi
1.Anlamı: Alışmış, sokulgan. 2.Anlamı: Arkadaş, dost.
Ünsoy
Soyu ünlü olan kimse.
Üntürk
Tanınmış, ünlü Türk.
Ünverdi
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünveren
Tanınmış, ünlü kimse.
Ünyay
"Ününü yay, ünün duyulsun" anlamında kullanılan bir ad.
Ünzil
Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş
Üründü
Seçilmiş, seçkin
Üründübay
(bkz. Üründü)
Üsgen
1. Yüksek. 2.Anlamı: Gelişmiş.
Üstam
1. Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri. 2.Anlamı: Emin, güvenilir.
Üstat
Bir bilim veya sanat alanında üstün bir yeri olan kimse. Öğretmen.Usta.Sanatçı.
Üstay
Ay gibi yüksek, yüce.
Üstek
Yüksek, yüce.
Üstel
Yüce, saygın kimse.
Üster
Saygın, değerli kimse.
Üstol
"Değerli ol, yücel" anlamında kullanılan bir ad.
Üstün
1.Anlamı: Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2.Anlamı: Yenen, galip gelen. 3.Anlamı: Sayıca çok, fazla.
Üstünbay
Seçkin, başarılı kimse.
Üstündağ
Üstün dağ
Üstünel
güçlü el, iyi nitelikli el
Üstüner
Seçkin, başarılı kimse.
Üstüngü
En üstteki, en yüksekteki.
Ütügen
Üşüyen,çok üşüyen.
Üveys
Kurt, küçük kurt.
üzdilp
isminin anlamı bilinmemektedir.
Üzer
Becerikli, akıllı kişi
Üzeyir
Kuran-ı Kerimde adı geçen, peygamber olup ol­madığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer.