Ş Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Şaban
1.Anlamı: Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay. 2.Anlamı: Kameri aylardan 8.ay. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Şabeddin
Din topluluğu, cemaati. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Şadab
Suya kanmış, sulu, taze
Şadan
Keyifli, neşeli, sevinçli.
Şadi
Sevinç, neşe, mutluluk
Şafak
Güneş doğmadan az önceki aydınlık.
Şafakgün
Şafak renkli, kızıl
Şafi
1.Anlamı: Suçlunun bağışlanması için aracı olan kimse. 2.Anlamı: İyileştiren, şifa veren.
Şah
Hükümdar.
Şahab
1.Anlamı: Alev, ateş parçası. 2.Anlamı: Kayan yıldız, akan yıldız. 3.Anlamı: Cesur yürekli kimse.
Şahabeddin
Dinin yıldızı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Şahabettin
Dinin yıldızı.
Şahadeddin
Dinin tanıklığı. Dinin belirtisi, işareti. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Şahadet
1.Anlamı: Tanıklık, şahitlik. 2.Anlamı: Bir şeyin doğruluğuna inanma. 3.Anlamı: Yüce bir ülkü uğrunda ölme, şehitlik. 4.Anlamı: İşaret, iz. - bk. Şehadet
Şahadettin
1.Anlamı: Dinin tanıklığı. 2.Anlamı: Dinin belirtisi, işareti.- bk. Şehadettin
Şahalem
Evrenin hükümdarı.
Şahamet
Şişmanlık, topluluk
Şahan
1. Şahlar. 2.Anlamı: Oldukça büyük boylu, yırtıcı bir kuş. (bkz. Şahin).
Şahap
1.Anlamı: Alev, ateş parçası. 2.Anlamı: Kayan yıldız, akan yıldız. 3.Anlamı: Cesur yürekli kimse.
Şahat
Güçlü, güzel cins at, atların şahı.
Şahbaz
1.Anlamı: Bir cins iri ve beyaz doğan. 2.Anlamı: Yiğit, cesur, kahraman kimse. 3.Anlamı: Atılgan, becerikli kimse.
Şahbey
Üstün nitelikli, saygın, yüce
Şahdar
Dallı, budaklı ağaç
Şahi
Şah'a hükümdara mensup, şah ile ilgili. Şahlık hükümdarlık
Şahid
1. Bir yerde bulunan, bir şeyi gören ve gördüğü ve bildiği şeyler konusunda bilgi veren kimse, tanık. 2.Anlamı: Bir akdin yapılması sırasında taraflardan birinin yanında hazır bulunan. 3.Anlamı: Doğrulayan, isbat eden. 4.Anlamı: Hz. Muhammed'in sıfatlarından.
Şahidüddin
İslam'ı seçmiş olan ve İslam'ın hak din olduğuna şahidlik eden
Şahin
Bir tür yırtıcı kuş. Oldukça büyük boylu, yırtıcı kuş.
Şahinalp
Şahin gibi güçlü, yiğit, cesur kimse.
Şahinbay
Şahin gibi güçlü, yiğit kimse.
Şahinbey
Şahin gibi güçlü, yiğit kimse.
Şahiner
Şahin gibi güçlü, yiğit kimse.
Şahinhan
Şahin gibi güçlü, yiğit hükümdar.
Şahinkan
Yiğit soydan gelen, güçlü, kahraman kimse.
Şahinter
Çok yiğit, kahraman, şahin gibi kimse.
Şahistan
Şah ülkesi.
Şahittin
Dinlerin şahı, dinlerin en iyisi.
Şahlan
Şaha kalk; coş, kükre; parla, ışılda" anlamlarında kullanılan bir ad.
Şahrah
1. Büyük işlek yol, ana yol, cadde. 2.Anlamı: Şaşırılması mümkün olmayan doğru ve açık yol.
Şahruh
Yüce ruhlu, görkemli, üstün kişilikli kimse.
Şahsuvar
İyi ata binen yiğit kimse
Şahsüvar
İyi ata binen, yiğit kimse.
Şahvar
1. Şaha, hükümdara yakışacak surette. 2.Anlamı: İri ve iyi cins inci.
Şahvelet
Hükümdar çocuğu.
Şahzade
Şah oğlu, hükümdar çocuğu.
Şahzat
Saygıdeğer kimse.
Şaik
İstekli, hevesli kimse.
Şair
Şiir yazan kimse, ozan.
Şakir
Şükreden, nankörlük etmeyen
Şakrak
San asma nevinden bülbül gibi öten bir kuş
Şakrak
San asma nevinden bülbül gibi öten bir kuş
Şamih
1.Anlamı: Yüksek, gösterişli. 2.Anlamı: Kibirli.
Şamil
Kapsayan, içine alan
Şanalp
Şanlı kahraman
Şaner
Ünlü, tanınmış kimse
Şanlıbay
Tanınmış, ünlü kimse
Şansın
Erkek, yiğit.
Şanver
İyi niteliklerinden başkasına da ver' anlamında kullanılan bir ad.
Şapûr
İran hükümdarlarından üç şahsın adıdır
Şarani
Gür ve uzun saçlı kimse. İslam tarihinde bu isimde birçok meşhur vardır
Şarbay
Kentli, şehirli kimse
Şarık
Doğup parlayan, parlak
Şati
Kıyı, kenar
Şatır
1. Neşeli, şen. 2.Anlamı: Büyük bir kimsenin atı yanında gitmekle vazifeli ağa.
Şavlı
Bilgili, bilgisini iyi kullanan, bilim adamı, bilgin
Şaylaner
1.Anlamı: Çok övünen, gururlu kimse. 2.Anlamı: Sevinçli, neşeli Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
Şazenuş
Ashab-ı kehf´den - 7 uyurlar´dan biri. Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus) adındaki zalim hükümdar, halkı kendisine ve putlarına tapmaya zorlar. Allah´ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkar.Bunu haber alan Dakyanus´tan kaçan gençler, yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlar. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan yedi kişi, burada uykuya dalar. Bu konu Kuran’da kehf suresinde geçmektedir. Şazenuş, bu 7 kişiden birinin ismidir.
Şazi
(bkz. Şadi)
Şebab
Gençlik, tazelik. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Şebhan
Gece öten bir cins bülbül
Şebib
Gençlik, tazelik
Şecaaddin
Dinin kahramanı, dinin yiğidi
Şecaat
Yiğitlik, cesurluk, korkusuzluk, kalb metinliği
Şecaattin
Yüreklilik, yiğitlik
Şeci
Cesur, yürekli, yiğit
Şefaaddin
Dinin, Allah ile kul arasınadaki aracılığı, dinin şefaati. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Şefaati
Şefaatle ilgili
Şefi
Şefaat eden. (bkz. Şafi)
Şefik
Şefkatli
Şefkat
Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu
Şehadet
(bkz. Şahadet)
Şehalem
Evrenin hükümdarı
Şehamet
Zeka ve akılla birlikte olan yiğitlik, cesaret
Şehba
1. Kır, akçıl. 2.Anlamı: Haleb şehri.
Şehid
Allah yolunda can veren kimse. Şehadet makamına ulaşan kimse
Şehim
Akıllı ve kurnaz yiğit
Şehinşah
1. Şahların şahı, en büyük hükümdar. 1.Anlamı: Daha çok unvan olarak verilir.
Şehlevent
Leventlerin şahı, boylu poslu, canlı, yakışıklı
Şehmus
Asil, Hükümdar Soylu, Hükümdar Soyundan Gelen, Şah Soyundan Gelen (Şeyhmus)
Şehmuz
Hükümdar soyundan gelen.
Şehrud
Büyük çay, nehir
Şehsüvar
bk. Şahsüvar
Şehvar
İri ve iyi cins inci.
Şehzade
Hükümdar oğlu.
Şehzat
(bkz. Şahzat)
Şekib
Sabır, tahammüllü, dayanıklı. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Şekip
Sabır, dayanıklılık, sabırlı.
Şekûr
Şükreden, şükredici. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdüşşekûr)
Şemail
1. Huylar, davranışlar, alışkılar. 2.Anlamı: Bir kimsenin dış görünüşünün özellikleri.
Şemdin
Dinin mumu, dinin aydınlığı
Şemi
İşiten, işitme kuvveti olan. Allah'ın isimlerinden, (bkz. Abdüssemi)
Şemim
Güzel kokan, güzel kokulu, güzel koku
Şems
Güneş.
Şemseddin
Dinin ışığı anlamında
Şemsettin
Dinin güneşi, dinin insanlara verdiği aydınlık.
Şemsi
Güneşe ait, güneşle ilgili
Şenal
(bkz. Şen)
Şenalp
Neşeli, canlı yiğit
Şenaltan
Neşeli, sevinçli hükümdar.
Şenbay
Neşeli, sevinçli, mutlu, varlıklı kimse
Şencan
Canlı, neşeli, hareketli yapısı olan kimse. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır.
Şendoğan
Sevinçli, neşeli olarak dünyaya gelen.
Şendur
Neşeli, sevinçli olması devam etti, sürdü
Şenel
Şen ve mutlu ev. Bölge, il
Şener
Şen erkek
Şengil
İyi yürekli, hoş sohbet kimse
Şenkaya
Kaya gibi sağlam ve eğlenceli kimse
Şenol
Neşeli ol anlamında
Şensal
Neşeni çevrene yay, herkes neşelensin
Şensen
"Neşeli ve mutlu bir insansın" anlamında kullanılan bir ad.
Şensoy
Neşeli soydan gelen kimse.
Şentürk
Neşeli Türk
Şenyaşar
Yaşamı neşeli, mutlu geçen kimse.
Şenyurt
Neşeli, mutlu insanların yurdu.
Şerafeddin
Dinin şereflisi, büyüğü. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Şerafet
1.Anlamı: Şerefli olma. 2.Anlamı: Soydanlık, asalet. 3.Anlamı: Hz. Muhammed´in soyundan gelme.
Şerafettin
Dinin şereflisi, büyüğü. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
ޞerafettin
Dinin Şerefi anlamında
Şeref
Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak
Şerefhan
Büyük, ulu, üstün hükümdar.
Şeren
Çevik, tez canlı.
Şerif
Kutsal, mübarek
Şerir
Taht. Yatacak yer.
Şernas
Şernas savaş tanıyan ve onun kötülüğünü bilen anlamında kürtçe isim
Şeşen
Güzel konuşan, hatip.
Şevket
Ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Şevki
Şevk, keyif, istekle ilgili
Şeyban
Saçlarına ak düşmüş yaşlı kimse. Moğol hükümdarlarından birisi
Şeyh
1. Yaşlı adam, ihtiyar. 2.Anlamı: Kabile ve aşiret reisi. 3.Anlamı: Bir sahada üst seviyeye gelmiş, otorite. 4.Anlamı: Tekke ve zaviye reisi.
Şezre
İşlenmemiş ham altın. Süs için asılan inci ve altın
Şiar
ilke,ülkü,düstur
Şide
Parlak, ışıklı, güneş
Şihab
1. Kıvılcım. Akan yıldız. 2.Anlamı: Cesur, yürekli.
Şihabeddin
Dinin parlak yıldızı
Şimşek
1.Anlamı: Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık. 2.Anlamı: Canlı, hızlı, coşkulu, hareketli kimse.
Şimşeker
Çok hareketli, canlı, hızlı kimse
Şimşekhan
(bkz. Şimşekkan)
Şimşekkan
Hareketli, canlı soydan gelme
Şinas
Anlayan, tanıyan, bilen
Şinasi
Tanıyış, tanımakla ilgili
Şinaver
Suda yüzen, yüzücü
Şinid
İşitme, semi
Şiran
Kaleler, hisarlar
Şiraz
Türk müziğinde eski bir makam
Şirvan
1.Anlamı: İran'da bir kent adı. 2.Anlamı: Aslan barınağı.
Şirzat
Aslan gibi güçlü, kişilikli kimse
Şivan
Şivan, çoban anlamına gelmektedir.
Şiyar
duyarlı, hisleri güçlü olan, kabiliyeti, anlama düzeyi yüksek olan ve refleksleri güçlü olan insan.
Şuayip
Cemaat, topluluk.
Şuayip-Şuayp
1.Anlamı: Cemaat, kabile. 2.Anlamı: Kızıldeniz’den çıkarılan taşlar. 3.Anlamı: Medyen halkına Tanrı tarafından gönderilmiş bir peygamber.
Şubbar
Hasan
Şübeyr
Hüseyin
Şüca
1. Cesaretli, cesur, yiğit. 2.Anlamı: Aslan ve yengeç arasında yıldız kümesi.
Şükrettin
Dinin şükrü.
Şükrü
Şükretme, hoşnut olma ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )