B Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Baba
1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2.Anlamı: Birinci dereceden erkek akraba. 3.Anlamı: Koruyucu, velinimet. 4.Anlamı: Saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. Ecdad, Ata. 6. Tekke büyüğü. 7. Zencilerde görülen saraya benzer bir hastalık. - Baba Oruç. Oruç Reis. Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın lakabı.
Babaç
Gösterişli, heybetli.
Babacan
Cana yakın, olgun, güvenilir kimse.
Babayiğit
1.Anlamı: Yürekli kimse. 2.Anlamı: Bir girişimde kendine güvenebilecek durumda olan kimse. 3.Anlamı: Güçlü kuvvetli, korkusuz kimse.
Babür
Hindistan’da yaşayan bir tür kaplan. Kaplan, Böbürlenme. Hükümdar. - Babürşah. Zahirettin Muhammed (1483-1530). Hindistan’daki Türk-Hint İmparatorluğu’nu kuran kişi.
Babürşah
Kaplan gibi şah.
Badi
1. Rüzgara veya havaya ait. 2.Anlamı: Geçici. Badi Ahmed (1839-1908). Türk yazar ve şair.
Bağatur
Yiğit,kahraman,cesur.
Bağdaç
Yakın arkadaş, dost.
Bağdaş
Yakın arkadaş, dost.
Bağır
1.Anlamı: Göğüs. 2.Anlamı: Ok yayı ve dağda orta bölüm.
Bağış
Bağışlanan şey, yardım.
Bağışcan
(bkz. Bağış)
Bağışhan
Bağışı seven hükümdar.
Baha
Değer fiyat, kıymetinin karşılığı, Ederi
Bahaddin
Dinin güzelligi. Dinin değerlisi. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Bahadır
Yiğit , kahraman, atak, gözünü daldan budaktan esirgemeyen
Bahadırhan
Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren hükümdar.
Bahaeddin
Dinin kıymeti değeri
Bahai
Samimi toplum ilişkisi kuran.Toplumun bir parçası olan.
Bahattin
Dinin güzelliği.
Bahaullah
Allah katında değer ve kıymet sahibi
Bahir
Deniz.
Bâhir
(ba:hir)
Bahit
Bahtı açık şanslı
Bahra
Timur devletinin güney sınırını koruyan eski bir sınır kalesi
Bahri
Denizle ilgili, denizci, denizin gücü, sonsuzluğu
Bahşı
1.Anlamı: Bilgin, öğretmen. 2.Anlamı: Saz şairi, âşık. 3.Anlamı: Hekim.
Bahtever
Şah Avrangzeb'in gözde kadınlarından biri
Bahti
1.Anlamı: Bahtla, kaderle ilgili olan. 2.Anlamı: Bazı divan şairlerinin ortak mahlası.
Bahtı
1. Bahtla, kaderle ilgili. 2.Anlamı: Kimi Divan şairlerinin ortak mahlası.
Bahtiyar
Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan
Baki
Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan
Bakır
l. İnceleyen, tetkik edip açıklayan. 2.Anlamı: Arslan. 3.Anlamı: Hz. Hüseyin'in Zeyne'l-Abidin'den torununun adı.
Bakırhan
Bakır gibi işe yarayan hükümdar.
Baksı
1.Anlamı: Bilgin, öğretmen. 2.Anlamı: Saz şairi, âşık. 3.Anlamı: Hekim. bk. Bahşı
Bala
Küçük çocuk, Yavru, Korunması gereken
Balaban
Bir tür yırtıcı kuş. İri cins bir tür Doğan (kuş)
Balabey
Yüce bey.
Balahan
Çocuk hakan, yavru kağan.
Balaman
1.Anlamı: İri, büyük. 2.Anlamı: Şişman, gürbüz kimse. 2.Anlamı: Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş. bk. Balaban
Balamir
Eski bir Türk kağanı.
Balatekin
Prens, şehzade çocuğu.
Balatürk
Türk çocuğu.
Balaz
Ağaç, asma filizi, sürgün.
Balbal
Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen taş.
Balbay
Bal-bay.
Balbey
Bal gibi tatlı olan bey.
Balcan
Bal gibi sevimli ve tatlı olan.
Baldemir
Bal gibi tatlı ve sevimli olan yiğit.
Baler
Tatlı dilli, cana yakın kimse.
Balhan
Bal gibi tatlı ve cana yakın hükümdar.
Bali
Eski, koca, köhne
Balı
1.Anlamı: Büyük kardeş. 2.Anlamı: Sevgi gösterilen kimse. 3.Anlamı: Veli, ermiş.
Balıbaş
Ermiş kimse.
Balibey
Değer verilen olgun bey. bk. Balıbey.
Balıbey
Değer verilen olgun bey.
Balisoy
Eski, köklü soydan gelen
Balk
1.Anlamı: Şimşek. 2.Anlamı: Parıltı, parlayış.
Balkan
1.Anlamı: Sık ormanla kaplı dağ. 2.Anlamı: Yığın, küme. 3.Anlamı: Sazlık, bataklık.
Balkar
1. Kuzey Kafkasya'da yaşayan bir Türk boyu. Kıpçaklann bir kolu. 2.Anlamı: Bu boya mensup kişi.
Balkır
Parıltı, ışık, şimşek. Balkır Rıza: (Öl. 1945). Türk Karagöz oyunu ustası
Balkış
Şimşek.
Balkoç
Bal gibi tatlı ve sevimli yiğit.
Balsan
(bkz. Balım)
Bamsı
Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
Bangu
1. Haykırış, bağırış. 2.Anlamı: Gökgürültüsü, yankı.
Barak
Oğuzların Bayat boyuna mensup bir oymak.
Baran
Yağmur. Varan, ulaşan. Yüce, ulu. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Baranbilge
Amacını elde eden bilge.
Baransel
Güce, kuvvete ait, Güçsel.
Baray
Ezeli, öncesi olmayan, öncesiz
Barbaros
Asıl adı Hızır olan Türk amiraline Avrupalıların taktığı ad.
Bargiran
Yükü ağır olan anlamında kürtçe bir isim
Bargu
Varılacak, gidilecek anlamındadır.
Barhan
Farça bir isim, bar oyununun ağası anlamına geliyor. Anlamının eksik yada yanlış olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
Barik
1. Parıldayan. 2.Anlamı: Nazik, dakik, ince. Fikr-i Barik İnce düşünce.
Barık
1. Sivri tepeler arasındaki uçurum, yüksek kayalıklardaki çatlaklıklar. 2.Anlamı: Yeşillik, çayırlık yer.
Barıkhan
(bkz. Barık)
Barım
Varlık, servet, zenginlik
Barın
1.Anlamı: Bütün, hep. 2.Anlamı: Güç kuvvet. 3.Anlamı: Göğüs. 4.Anlamı: Moğol devrinde Orta Asya'da büyük beyliklerden biri.
Barış
Uzlaşma. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Barışcan
(bkz. Barış)
Barkan
1.Anlamı: Çöllerde rüzgarın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan ay biçimindeki küçük kumsal külle. 2.Anlamı: Hareketli kumul.
Barkın
Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan
Barlas
Kahraman, savaşçı.
Bars
l. Kaplana benzeyen yırtıcı hayvan. 2.Anlamı: Arı oğulu. -İsim olarak kullanılmaz. Barsbay: (el-Melikü'1-Eşref (Öl. 1438). Mısır Memluklan sultanı. Çerkez hanedanındandır.
Bartu
1.Anlamı: Varlık, servet.2.Anlamı: Varılacak yer, mesafe.
Bartunç
Güçlü tunç
Barut
Yanıca - yakıcı madde
Başaran
Başaran.
Başarman
Yaptığı işi başarıyla sonuçlandıran
Basat
Basat, Dede Korkut Kitabı'nda geçen bir kurgusal karakter. Burada Tepegöz'ü öldüren kahramandır. İsminin manası Eski Türkçede akranlarından üstün anlamına gelir.
Başbay
Baş Zengin, Ağa, ileri gelen
Başbuğ
Eski Türklerde baş, başkan, komutan.
Başeğmez
Buyruk altına girmeyen, kişilikli
Başer
Başarılı ol, işi sonuçlandır
Başhan
Hanların başı, Padişah, Hükümdar
Basir
1. Göz. 2.Anlamı: Görme. 3.Anlamı: Allah'ın sıfatlarından, herşeyi gören ("Abd" takısı almadan kullanılmaz).
Başir
1. Göz. 2.Anlamı: Görme. 3.Anlamı: Allah'ın sıfatlarından, herşeyi gören ("Abd" takısı almadan kullanılmaz).
Başkaya
– Kayaların başı, güçlü, kuvvetli.
Başkaynak
İlk kaynak. Ana kaynak
Başkur
Türk çadırlarının çevresindeki kanatlan örten bölümlerin üst tarafına bağlanan ve 18 cm eni olan kuşak
Başkurt
1.Anlamı: En önemli kimse.2.Anlamı: Ural Dağları bölgesinde yaşayan ve Türklerin Kıpçak kolundan olan bir boy.
Başkut
Kutlu, talihli kimse
Başok
Önde olan yiğit
Başol
Başta ol, önder ol
Başöz
Önemli soydan gelen
Basri
Gören, görme ile ilgili, görebilmek
Başsoy
(bkz. Başöz)
Baştuğ
Önemli, saygın kimse.
Baştugay
(bkz. Başok)
Batıboy
Türklerin göç sonucu batıya yerleşen oymakları
Batıhan
(bkz. Batı)
Batıkan
Batı+ Khan Batının Hanı ya da Batının Kanı anlamında
Batın
Allah ın 99 isminden biri
Batır
Yiğit, kahraman, bahadır
Batıray
Kahraman, yiğit, cesur, bahadır kimse. bk. Baturay
Batırhan
(bkz. Batır)
Battal
1.Anlamı: Cesur, kahraman. 2.Anlamı: Pek büyük. 3.Anlamı: İşe yaramaz, hantal. 4.Anlamı: İşsiz.
Batu
Güçlü Kuvvetli
Batuğ
(bkz. Batu)
Batuğhan
Güçlü Kuvvetli Han. Altınordu devletinin kurucusu Batuhan.
Batuhan
Güçlü Kuvvetli Han. Altınordu devletinin kurucusu Batuhan. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Batuhan
Batuhan ismi Türk kökenli bir isimdir. Batuhan isminin anlamı Türk devleti olan Altınordu devletinin kurucusunun ismidir. (1204-1255). Bu kişi Cengiz Han’ın torunudur..
Batuk
Güçlü
Batur
Korkusuz, yiğit.
Baturalp
Yiğitler yiğidi
Baturay
Kahraman, yiğit, cesur, bahadır kimse.
Baturhan
(bkz. Batur)
Baver
Baver ismi aslında w kullanılarak yazılır Bawer anlamı fırtına, Yanlızlık, özgürlük ve inanan (ekleyen : Ziyaretçi)
Bayar
1.Anlamı: ulu, yüce saygın, soylu. 2.Anlamı: ekilmemiş toprak
Bayazıd
(bkz. Bayezid)
Baybars
1.Anlamı: Zengin ve korkusuz kimse.2.Anlamı: Bir tür kaplan.
Baybaş
Zengin, ileri gelen, saygın kimse.
Baybek
(bkz. Baybaş)
Baybora
Fırtına
Baycan
Zengin varlıklı kimse
Baydak
Bayrak
Baydan
Şımarık, gururlu, kendini beğenmiş
Baydar
Kırım yarımadasında Sivastopol şehrinin güneyinde tartada bir Türk köyü. Güzellik ve bereketiyle ünlüdür
Baydır
Güçlü, kuvvetli
Baydoğan
Dünyaya zengin olarak gelen, zengin doğan.
Baydu
İlhanlı devleti hükümdarı Hulagunun torunu. 11 ay İlhanlı devleti hükümdarı oldu
Baydur
Güçlü, kuvvetli, cesur.
Bayduralp
(bkz. Baydur)
Bayer
Zengin, varlıklı kimse
Bayezit
1.Anlamı: Yezit´in babası.2.Anlamı: Çeşitli dönemlerde yaşamış Osmanlı şehzadelerinin ortak adı.
Baygüç
Zengin ve güçlü kimse
Bayhan
Zengin ve varlıklı hükümdar
Bayındır
İmar edilmiş, mamur
Bayır
Küçük yokuş
Baykal
Yaban kısrağı Orta Asya Türk ülkelerinde yaşar
Baykam
Bay soyundan, zengin.
Baykan
Bay soyundan, zengin. Baykan (XIV. yy. Kars). Türk halk şairi. Timur'un 1386'da Kars'ı Karakoyunlular'dan alması üzerine ünlü bir destan yazdı. Anadolu-Azerbaycan sahasının en eski aşığıdır.
Baykara
Helak olma, mahvolma,Böbürlene böbürlene, salınarak yürüme,malı çok olma
Baykoca
Varlıklı, saygın
Baykurt
Varlıklı, saygın
Baykut
Zengin ve uğurlu anlamında
Baykutay
(bkz. Baykut)
Bayman
Varlıklı, saygın.
Bayraktar
Bayrak taşıyan.
Bayram
1.Anlamı: Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün. 2.Anlamı: Sevinç, neşe. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Bayrı
Çok eski zamanlarda var olmuş, eskiden beri var olan
Bayru
(bkz. Bayrı)
Bayrualp
(bkz. Bayru)
Bayruhan
(bkz. Bayru)
Baysal
Dirlik düzenlik içinde, sakin,gürültüsüz
Baysan
Zengin, tanınmış.
Baysu
Bay-su. Bol, bereketli, gür su.
Baysungur
Akkoyunlu hükümdarlarından. Gıyase'd-Din Baysungur. Timur'un torunu ve Şahruh Mirzanın oğlu. Büyük bir hattattır ve resim ve sanatın koruyucusu olarak tanınmıştır
Baytal
isminin anlamı bulunamadı
Baytekin
zengin ve biricik, varlıklı şehzade
Baytugay
(bkz. Tugay)
Baytüze
(bkz. Tüze)
Baytüzün
(bkz. Tüzün)
Bayülken
guclu, kuvvetli
Bedayi
Eşi benzeri olmayan güzel, mükemmel, yeni şeyler
Bedi
1.Anlamı: Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2.Anlamı: Yoktan vareden. Allah'ın 99 isminden birisidir.
Bedid
Meşhur, görünür, açık meydanda. (Hüveyda)
Bedih
Şan ve şerefi büyük olan
Bedihi
Besbelli, açık-apaçık
Bedii
Eşi, benzeri olmayan
Bedir
Ayın on dördü. Dolunay. Ay.
Bedirhan
Ay+ Han gibi Bedir + Han ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Bediüzzaman
1. Zamanın harikası. 2.Anlamı: Asrın mükemmel insanı. - Daha çok lakab olarak kullanılır. - Bediüzzaman Said Nursi: Son devrin meşhur müslüman alimlerindendir. Hayatının önemli bir kısmı İslami düşüncelerinden ötürü hapislere girip çıkmakla geçti. Risale-i Nur Külliyatı'nı telif etmiştir.
Bedreddin
1. Din'in nuru, ışığı. 2.Anlamı: Dinin aydınlığı, dinde bilgelik. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Bedrettin
Ayın ondördü gibi ışık saçan, temiz ve yüce
Bedri
1.Anlamı: İçi altın dolu kese. Bedr-i Dilşan b. Mehmed b. Oruç b. Gazi b. Şeban: (XV. yy. il yarısı) Türk şairlerinden. Murat II. adına yazdığı Murat namesi ünlüdür. 2.Anlamı: Ayla ilgili, ayın ondördü gibi güzel.
Bedrulcemal
1. Ay yüzlü. 2.Anlamı: Fatımi devleti vezir ve serdarlarındandır. 2 defa Şam valisi olmuştur. (1013-1094).
Bedük
Büyük, yüce, gösterişli, önemli.
Behçet
Sevinç, güzellik, güler yüzlülük.
Behiç
Şen. Güler yüzlü, Neşeli.
Behişt
1. Cennet. 2.Anlamı: Uçmak.
Behlül
1. Çok gülen, çok gülücü. 2.Anlamı: Hayır sahibi, çok iyi adam. 3.Anlamı: Bir İslam sofisi, Behlül-i Dana. Harun er-Reşid'in kardeşinin adı olup, delice hareketleriyle meşhur olmuştur.
Behman
1.Anlamı: Filan filanca. 2.Anlamı: Fars takviminde 11.Anlamı: ay'a ve her ayın 2.Anlamı: gününe delalet eder.
Behmenyar
İbn Sina mektebine mensup ve Arapça telifleri olan filozof. (X-XI. yy.). İbn Sina'nın kitaplarını şerhetmişir
Behnan
1.Anlamı: İyi huylu kimse. 2.Anlamı: Güler yüzlü kimse.
Behram
1.Anlamı: Merih(Mars) Yıldızı. 2.Anlamı: Eski İran dininde yolcuları korumakla görevli olduğuna inanılan melek.
Behramşah
1. (bkz. Behram). 2.Anlamı: Gazne sultanı. 3.Anlamı: Kirman Selçukluları hükümdarı.. 4.Anlamı: Eyyubilerin büyük şairi.
Behran
Han soyundan, hanla ilgili
Behzad
Ressam, minyatürcü. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Behzat
Doğuştan iyi, soylu kişi
Bekata
İleri gelen, saygın. Soylu, isim yapmış sülaleden
Bekbars
(bkz. Bekata)
Bekdemir
(bkz. Bekata)
Bekdil
1. Doğru sözlü, mert. 2.Anlamı: Gönlü zengin. Baygönüllü.
Beki
--Bekri-- El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.
Beki - Bekri
El değmemiş, Bakir, Tertemiz, bozulmamış.
Bekil
Yakışıklı, süslü delikanlı, genç
Bekir
Deve yavrusu EbuBekir deveyavrusu babası demektir ve deveyavrularına sahip çıkan anlamındadır. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Beklen
Beklenilen kişi
Bekriye
1. Her şeyin evveli, ilk çocuk. 2.Anlamı: Genç ve taze kız. 3.Anlamı: Dişi deve yavrusu.
Beksan
1. Tanınmış, ünlü, saygın. 2.Anlamı: Bey ünvanı taşıyan.
Bektaş
1.Anlamı: Akran. 2.Anlamı: Eş, müsavi Bektaşi: Hacı Bektaş Veli tarikatına mensubolan kişi, Horasan'da gelip Anadolu'ya yerleşen Hacı Bektaş Veli tarafından kurulduğu ileri sürülen tarikata mensup ilk zamanlan bilinmeyen bu tarikat, sonradan batıni bir hüviyet kazanmıştır.
Bektöre
Güçlü, değişmez töreleri olan, törelerine bağlı
BelAm
1. Terbiyesiz, aç gözlü, pisboğaz, obur. 2.Anlamı: Hz. Musa hakkında İsrailoğullarını kandırarak yalan söyleyip dünya menfaatından ötürü gerçeğe sırtını dönen, bilge olmasına rağmen küfrü tercih edip Hz. Musa'ya beddua etmesiyle tanınmış olan "Bel'am b. Baura" adında İsrail kabilesinden bir zatın adı. İsim olarak konulmaz.
Belazuri
II. yy. Arap tarihçilerinin en büyüklerinden. (Ahmet b. Yahya) Belazur usaresi içmiş ve şuurunu kaybederek öldüğü için kendisine bu ad verilmiştir
Belek
hediye, armağan.
Belge
Bir gerçeğe tanıklık eden şey
Beliğ
1. Fasih ve düzgün konuşan. 2.Anlamı: Açık, yeterli, tam.
Beltan
Dağların bel verdiği yerden doğan sabah güneşi
Benam
1.Anlamı: Namlı, ünlü, meşhur. 2.Anlamı: Güzel, iyi.3.Anlamı: Az bulunan.
Benazir
Eşsiz, tek olan.
Bender
Deniz veya büyük nehir üzerindeki liman. Ticaret limanı
Bener
Ben yiğidim.
Bengî
Bengî anlamında kürtçe bir isim
Bengialp
(bkz. Bengi)
Bengisan
(Bengi)
Bengisoy
(bkz. Bengi)
Benhur
Yunan mitolojisinde cinsiyeti olmayan hayvanla insan arasında olan bir yaratık
Benhür
Özgürlük Anlamına Gelen Bir Erkek İsmidir.
Bera
1.Anlamı: Fazilet. 2.Anlamı: Seçkin olma vasfı. 3.Anlamı: Olgunluk. el-Bera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe-691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti
Beran
1.Anlamı: Fazilet. 2.Anlamı: Seçkin olma vasfı. 3.Anlamı: Olgunluk. el-Bera' b. Azib: Ashabdandır. (Küfe-691). Bedir gazası dışında bütün savaşlara katıldı. Rey ve Kazvin'i fethetti. Kufe'de vefat etti
Berat
İzinli, müsaadeli olmak / Diploma /Affedilmek ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Berdan
Bırakmak, Özgürlüğe Kaçmak, Özgür Bırakmak
Berge
İm, iz, eser.
Bergin
(bkz. Berkin)
Bergutay
Bergutay isminin anlamıyla alakalı iki hiyake vardır. Bunlardan birinci Göktürklere ait olan Ergenekon destanında demir dağın eritilmesiyle dağda açılan boşluktan çıkan ilk atlı komutandır. İkincisi ile Moğol imparatorluğunda Cengiz Hanın çok sevdiği bir komutanın adı olduğudur. Anlamı ise önde gidendir.
Berhan
Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan)
Berhuz
Dağarcık, torba
Beri
1. Salim, kurtulmuş. 2.Anlamı: Temiz, Arınmış.
Berid
1. Haberci. 2.Anlamı: Eskiden müslüman devletlerde posta ve haber alma örgütünün adı.
Berin
1. En yüksek, çok yüce. 2.Anlamı: Soylu.
Berjan
Çevik anlamına gelmektedir.
Berk
Sağlam güçlü, dayanıklı. Şimşek(Arapça).
Berk Yaruk
Selçuklu Sultanı. (Öl. 1104). Melikşah'ın oğlu
Berkalp
Sağlam yiğit
Berkan
"İyice hatırla" anlamında kullanılan bir ad.
Berkant
Sağlam Yemin . Berk + Ant.
Berkay
Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan. Ay ışığı, Güçlü ay ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Berkcan
Berk ve Can ismine ayrı ayrı bakınız.
Berke
Değnek, sopa, kamçı
Berkel
güçlü el
Berkem
Benim Berke - m.
Berker
Güçlü, sağlam kişilikli.
Berki
Şimşek gibi parlak
Berkin
Sağlam, güçlü, kuvvetli.
Berkkan
Güçlü soydan gelen
Berkman
Güçlü, sağlam, kişilikli
Berksan
Güçlü tanınan kimse.
Berksoy
(bkz. Berksan)
Berksu
Güçlü asker
Berktan
Sabahın parlaklığı.
Berktuğ
Sorunları aşabilecek gücü olan.
Berkün
Sağlam, güçlü tanınmış
Berru
Hayırlı, lütufkâr, iyilik, şefkat ve ihsan sahibi demektir. Berru isminin çocuklara koyulmasına gelince bu ismi koymak doğru değildir. Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Bu ismin konulmasını yasaklamıştır. Ancak Abdulber şeklinde konulabilir manası; Berr’in kulu demektir.
Bersu
suyun berrak hali
Bertan
1 - Sabahın en erken meyvesi. Şafak Yemişi. 2 - Avarcada Yüregin gizemli gözü.
Berter
Üstün, yüksek nitelikli, değerli
Bertuğ
Engel tanımayan, güçlükleri aşan
Berzah
İnsanların ölümden sonra kıyamete kadar bekleyeceği yerdir.
Berzali
Ebu'l-Kasım b. Muhammed. - Arap tarihçilerinden-dir
Berzan
Kam, şaman, yol gösteren.
Beşareddin
Dinin müjdesi. Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Besat
Düz yer, düzlük.
Beşer
İnsan, insanoğlu, insanüstü, ademoğlu. Beşer bir şeyin güzelliğiyle ortaya çıkması, görünmesi demektir.
Beşeri
İnsani - insanla ilgili anlamında bir isim
Besim
Güler yüzlü
Beşir
1.Anlamı: Müjde getiren, müjdeci. 2.Anlamı: Güler yüzlü, güleç.3.Anlamı: Müjde getiren müjdeci. 4.Anlamı: Güleryüzlü güleç adam. Kur´ani bir kavramdır. İnsanlara Allah´ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur´an için kullanılmıştır.
Bestami
Bir Evliya İsmi
Betik
Yazılı olan şey, yazılmış yapıt
Beyati
1. Gece uyuma, gece iş görme, geceyi işiyle geçirme. 2.Anlamı: Türk müziğinin en eski makamlarından olup, hala kullanılmakta olan bir makamdır.
Beyazıt
Bir çok Osmanlı şehzadesinin ortak adı.
Beybars
(bkz. Baybars)
Beybolat
Çelik gibi güçlü, saygın kimse
Beybora
Fırtına gibi bey
Beycan
Bey gibi olan anlamında
Beyda
1.Anlamı: Tehlikeli yer. 2.Anlamı: Sahra, çöl. 3.Anlamı: Mekke ile Medine arasında düz bir yer
Beydoğan
Zengin doğan.
Beyhak
Horasan'ın Nişabur eyaletinde bir bölge
Beyhaki
el-Beyhaki: Arap müellifi olup muhaddis ve Şafii fakihlerindendir
Beykal
(bkz. Beycan)
Beykan
Bey soylu olan kimse.
Beyrek
1.Anlamı: Çok nazik, efendi, bey. 2.Anlamı: Hüzünlü.
Beysan
(bkz. Beycan)
Beytöre
Baş adet, adetleri yerine getiren
Beytul
Beyt ev demektir. Örneğin, Beytullah Allahın evi demektir.
Beytullah
Allah’ın evi, Kâbe
Beyzade
1.Anlamı: Bey oğlu. 2.Anlamı: Soylu. 3.Anlamı: Nazlı, şımarık yetiştirilmiş.
Beyzat
Doğuştan iyi, soylu kişi anlamına gelmektedir. Soyu sopu temiz, doğuştan iyi, temiz kimse.
Beyzavi
Beyzavi (Abdullah b. Ömer). İran'da yaşamış Tefsir ve Kelam alimi. Şafii mezhebindendir. Tefsirin yanında fıkıh usulü, kelam ve irab hakkında eserler vermiştir
Biat
Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alenen izhar etmek. Bağlılığını tazelemek. * Rey vermek.
Bican
1. Cansız, ruhsuz. 2.Anlamı: Canını esirgemeyen, şehit.
Bidil
Hindistan'da yerleşmiş Farsça yazan büyük Türk şairi
Bihay
Bilge, bilgili.
Bike
Kadın, hanım
Bilad
Şehirler bölge, eyalet, memleket isimlerini ifade için terkiplerde kullanılır
Bilal
(Ar.) Su gibi ıslatan, ıslatış, ıslaklık. Bilal b. Raba: İslamın ilk müezzini, Habeş asıllı olup İslamı köle olarak ilk kabul edenlerden birisidir. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Bilan
Süslü ve işlemeli kılıç kemeri
Bildar
1. Bel, belleyen, yer kıran, kürek çeken. 2.Anlamı: İstihkam neferi.
Bilek
Güç, kuvvet
Bilgealp
Bilgili kahraman
Bilgehan
Göktürk hakanı (683-734). Babası Kutluğ İlteriş Han'dır
Bilgekağan
(bkz. Bilge). Bilge Kağan (683-734). Göktürk hakanı. İkinci Göktürk hanedanlığının kurucusu
Bilgekan
Bilgin soydan gelen
Bilger
Akıllı, bilgili, bilge, bilgin
Bilgetürk
Bilgili Türk.
Bilgi
İlim kelimesine anlamdaş olarak türetilmiştir.
Bilkan
Bilgili
Bilmen
Bilen, anlayan, bilgili
Biltay
(bkz. Bilmen)
Binali
Ali'nin oğlu anlamında.
Binalp
Yiğitler
Binbaşar
"Bin ve başar" anlamında kullanılan bir ad.
Binbay
Çok zengin kimse.
Binkan
Soylu kanlar
Bintuğ
(bkz. Binkan)
Birant
1. Özel, tek yemin. 2.Anlamı: Özelliği olan yemin.
Birat
1. Asil, soylu, bir aileye mensup. 2.Anlamı: İlk erkek çocuğa verilen isim.
Birdal
Bir tane, tek dal
Birge
1. Kamçı. 2.Anlamı: Birlikte, beraber.
Birgit
Birleşik, birleşmiş, birlik almış
Birgivi
Birgivi: Büyük din ve dil alimi (d. 1522) İmam Birgivi lakabıyla şöhret olmuş, vasiyetnamesi ve ilmihali o dönem halkının ihtiyacını karşılamıştır
Birhan
Tek yönetici.
Birhat
Derin huylu, güzel ahlaklı.
Birindar
Yaralı anlamına gelmektedir.
Birîndar
Birîndar yaralı anlamında kürtçe bir isim
Birkan
Aynı soydan olan.
Birmen
Tek olan, benzeri olmayan kimse
Birol
Tek ol, anlamında . Bir + Ol
Birtan
Bir tane, tek
Birun
1. Dışarı. 2.Anlamı: Dış harici. 3.Anlamı: Osmanlı Devleti'nde saray dışında vazifeli memurlar.
Birûnî
Reyhan Muhammed b. Ahmed el-Biruni: Büyük İslam bilgini (973-Gazne 1048). İbn Sina'dan ders altı. Hindistan'a gitti. Sanskritçe öğrendi. Pozitif ilimlerin hepsiyle ilgilendi ve bu konuda birçok kitap yazdı
Bişar
1. Esir tutsak. 2.Anlamı: Altın, gümüş kakmalı işlemeler. 3.Anlamı: Saçılan şey, saç. 4.Anlamı: Güçsüz, dermansız.
Biset
1.Anlamı: Göndermek, yöneltmek 2.Anlamı: Peygamberlikle görevlendirmek 3.Anlamı: Peygamber efendimiz kırk yaşında iken mîlâdî 610 senesi Ramazan ayının on yedinci Pazartesi günü Cebrâil ismindeki melek tarafından Peygamber olduğu kendisine bildirildi. Bu seneye Bi'set senesi denir.
Bişr
Güler yüzlü kişi, güleç, sevimli. Bişr b. Bera': Sahabedendir. Babası Bera' b. Marun Akabe beyatına katılanlardandı. Bişr, iyi bir savaşçı ve okçuydu. Yahudi bir kadının verdiği zehirli eti yiyince zehirlenerek şehid oldu
Bistami
(bkz. Bistem). - Bayezid Bistami: Ünlü mutasavvıf, hayatı hakkında çok az şey bilinmektedir
Bistem
Horasan eyaletinde El-Bürz eleklerinde bir şehir. Hüsrev 2.Anlamı: Pervizin dayısı Bistam tarafından kurulduğu için bu ismi almıştır. Elmaslanyla ünlüdür
Bleda
Batı hun hükümdarı olan Attila’nın erkek kardeşi
Boğaç
Küçük yaşta boğa öldürdüğü için kendisine bu ad verilen, Dede Korkut hikayelerindeki bir kahraman. Dirse Han'ın oğlu
Boğaçhan
İnanılmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan
Boğataş
Ünlü Türk beylerinden biri
Böke
1. Kahraman, güçlü kimse. 2.Anlamı: Önder, başkan, reis. 3.Anlamı: Kabadayı, cesur efe. 4.Anlamı: Güreşçi, pehlivan.
Bolgan
Eski Türk adlarından
Bolhan
(bkz. Bolgan)
Bora
Ardından yağış getiren şiddetli rüzgar.
Borahan
Fırtına Gibi Hükümdar, Güçlü Yönetici
Boran
Ardından yağış getiren şiddetli rüzgar.
Boranalp
Fırtına gibi yiğit
Boransü
Fırtına gibi asker.
Boratay
(bkz. Boran)
Boray
Kahraman, yürekli, cesur, önde gelen örnek insan.
Börçetin
Eski tarihçilere göre Türkleri Ergenekon'dan kurtaran demircinin adı
Borga
Hüküm veren kişi.
Böritigin
Karahanlı hükümdarı. Maveraünnehir'e hakim oldu. Bastırdığı paralarda İbrahim b. Nasr adıyla anılır (XI. yy.)
Börteçin
Yoğun sevgi tapınmak
Botan
Botan Dicle Nehri’nin bir koludur. İsmini geçmişteki Botan (Kentrites) Krallığı’ndan alır. Sokrates’in öğrencisi Ksenephon M.Ö 400 yılında yazdığı Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) adlı kitabında nehirden oldukça fazla bahsetmiştir.
Boyla Bağa Tarkan
Anlamı iyice bilinmemekle birlikte. Orhun yazıtlarında vezir Tonyukuk'a verilen unvan olarak geçer
Boyla Kutlug Yargan
Eski Türklerde birleşik rütbe unvanı. Suci yazıtında Kırgız kabilesinden Yaplakar Kan Ata'nın ünvanı olarak geçer
Boylan
Kibirli, mağrur
Boyraz
Kuzey rüzgarı
Boysan
Uzun boylu, yakışıklı delikanlı
Bozan
Büyük Selçuklu Emiri. Selçuklu Sultanı Melikşah'a büyük yardımları dokundu. Kazanılan birçok zaferde etkin rol oynadı
Bozbey
Kır beyi, gri
Bozbora
Fırtına, Kasırga
Bozdoğan
Bir şahin türü
Bozer
Beyaz tenli
Bozkaya
(bkz. Bozer)
Bozkurt
Göktürk efsanelerinde yer alan kutsal hayvan
Bozok
24 Oğuz boyundan on ikisine verilen ad. Osmanoğulları bu boydan gelmiştir. Bozok Erkek ismidir
Bozun
1. Büyük Selçuklu emirinin adı. 2.Anlamı: Sürülmemiş tarla.
Bozyel
Yağmur getiren lodos rüzgarı
Bozyiğit
(bkz. Bozer)
Budak
1. Ağacın dal olacak sürgünü. 2.Anlamı: Dal. 3.Anlamı: Dalın gövde içindeki sert bölümü.
Büdü
Büdü Kur’an’da Fatiha süresinin beşinci ayetinde geçen ‘ na ‘’ büdü’’ ( ibadet ederiz) fiilinden alınmış, tam olarak anlamı olmayan bir isimdir. Sırf Kur’an da geçiyor diye verilmesi tavsiye edilmez. Kur’an da geçen her kelime çocuklara isim olarak verilemez. Mahiyeti araştırılması da gerekir.
Budun
Halk, kavim, ahali
Budunalp
(bkz. Budun)
Bugra
1.Anlamı: Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2.Anlamı: Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3.Anlamı: Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.
Buğra
Erkek deve
Buğrahan
1.Anlamı: Erkek deve gibi korkusuz olan hükümdar. 2.Anlamı: X. yüzyılın başlarında Orta Asya´daki Yağma boyundan çıkan ve ilk İslam devletini kuran Türk hükümdarlarının birçoğuna verilen san. 3.Anlamı: . İliğ ve Karahanlı sülalesinden birçok hükümdarların unvanıdır. – Tarık Buğra, Saltuk Buğra.
Buhari
(Hi: 194-256) Buhâralı. 600 bin hadisten seçilen 7275 hadis ile en mu’teber ve en sahih Sahih-i Buharî ismi ile anılan hadis kitabının yazarı. (Bak: Kütüb-ü Sitte)(Buharî ve Müslim ki, Kur’andan sonra en sahih kitab olduklarını, ehl-i tahkik kabul etmiş. M.)
Buhri
1. Tütsüye ait. 2.Anlamı: Denize ait.
Bukra
Sabah.
Bulak
Kaynak, pınar, çeşme
Bülent
Yüksek, uzun, erişilmesi zor, yüce. Ulu.
Bulgar
Olgun, bilgili, görgülü, hoşgörülü kimse
Bulut
Yoğunlaşmış su buharı
Bumin
Göktürk devletinin kurucusu (Öl. 552). Avarlarla arası açılınca, savaşarak onları çökertti ve merkezi Ötüken olmak üzere Göktürk devletini kurdu (552). Aynı yıl öldü
Buminhan
(bkz. Bumin)
Bünyamin
Hz. Yakup’un oğlu ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Burak
Hz. Muhammed’in Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Burç
1.Anlamı: Süryanice Burgus kelimesinin Arapçalaştınlmış hali. 2.Anlamı: Kalenin köşelerine yapılan daha yüksek ve daha kalın çıkıntı kule. 3.Anlamı: Yuvarlak bina. 4.Anlamı: Güneşin ayrıldığı oniki kısımdan herbiri. 5. Tek hisar.
Burçhan
(bkz. Burç)
Burgaç
Anafor, girdap.
Burhan
Delil, kanıt.
Burhaneddin
Dinin delili. Burhaneddin Mahmud b. Taceddin el-Buhari (Öl. 1149). Hanefi fıkıh alimi. Önemli yapıtı. el-Muhit el-Buhari'dir. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Burhanettin
Dinin kanıtı, dinin delili, isbatı.
Burkan
Uygur Türklerinin Budaya verdikleri ad
Burkay
1.Anlamı: Gücenmiş, kırılmış kimse. 2.Anlamı: Ay, hilal.
Burkhan
Put, heykel, Buda heykeli. - İsim olarak kullanılması yanlıştır
Buyruk
1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı güç. 2.Anlamı: Egemen. 3.Anlamı: Emir. 4.Anlamı: Kendi başına hareket eden.
Buyrukalp
(bkz. Buyruk)