D Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Dadaş
1.Anlamı: Erkek kardeş. 2.Anlamı: Yiğit, delikanlı, babayiğit kimse. 3.Anlamı: Mert, cesur. 4.Anlamı: Arkadaş, dost.
Dafi
l. Defeden, gideren. 2.Anlamı: Savan, savuşturan, iten.
Dağ
Çevresindeki araziye göre çok yüksek olan toprak, kaya
Dağa
Yayla, yüksek yer.
Dağaşan
Dağları aşan, korkusuzca dolaşan kimse.
Dağcan
Herhangi bir anlamı olmayan Dağcan ismi son yıllarda erkek çocukları farklı bir isim vermek isteyen anne ve babalar tarafından tercih edilen bir isimdir.
Dağdelen
Dağları delen, çok kararlı ve çalışkan kimse.
Dağhan
Eski Türklerde dağ Tanrısı.
Dağıstan
Halkının kökü türk olan bir kuzey kafkasya ülkesi.
Dağlı
Ataları dağ köylerinde yaşayan kişi
Dağtekin
Dağlara hükmeden hükümdar.
Dahhak
Çok gülen, çok gülücü. - Daha çok lakab olarak kullanılır
Dahi
Olağanüstü zeki ve yetenekli kimse.
Dai
1.Anlamı: Dua eden, duacı. 2.Anlamı: Davet eden, çağıran.
Daim
Sürekli, sonsuz.
Dalan
1.Anlamı: Biçim, şekil. 2.Anlamı: İnce, narin, zarif.
Dalay
Deniz.
Dalayer
Deniz adamı.
Dalbaş
Koruyucu.
Dalboğa
Koruyucu yürekli kimse.
Dalda
Kuytu yer, barınak.
Daldal
Kahraman, yiğit.
Daldiken
Ağaç yetiştiren kimse.
Dalgıç
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse.
Dalım
"Gücüm, kuvvetim" anlamında kullanılan bir ad.
Dalkılıç
1.Anlamı: Kılıcını çekmiş olan. 2.Anlamı: Gönüllü, fedai.
Dalkoç
Koruyucu, arka çıkıcı kimse.
Dalokay
Çok beğenilen kişi anlamına gelen türkçe kökenli bir erkek ismidir.
Dalokay
Çok beğenilen kimse.
Daltekin
Koruyucu, kayırıcı hükümdar.
Dalyan
1.Anlamı: Deniz, göl ve nehirlerde kıyılara yakın kurulan büyük balık avlama yeri. 2.Anlamı: Denizde yüzeye yakın yosunlu kaya. 3.Anlamı: Deniz kıyılarında ve denizin dibinde dalgalı biçimde görülen kum
Daman
1. Etek. 2.Anlamı: Bir dağ silsilesinin eteğinde uzanan bölge.
Damir
1 - Zayıf, ince. 2 - Kalb. * Niyyet.
Damra
Peygamberimizin erkek süt kardeşinin ismidir. Anlamı bilinmiyor.
Dana
1. Bilen, bilici, bilgin.
Daniş
Bilgi, bilme, danışma
Daniyal
Ben-i İsrail peygamberlerinden biri. "Tanrı benim yargıcımdır" anlamına gelir. İki tane Daniyal vardır: a) Babillilcre esir olmuş genç Daniyal, b) Hz. Nuh ile Hz. İbrahim arasında geçen zamanda yaşayan Daniyal
Danyal
1.Anlamı: Kutsal kitapta adı geçen İsrail peygamberi. 2.Anlamı: İbranice de bu ad “Tanrı benim yargıcımdır” anlamındadır.
Dara
Eski Fars hükümdarlarından dokuzuncusu Keykubat'ın bir ismi. * Hükümdar. * Cenab-ı Hakk'ın bir ismi.
Darcan
1.Anlamı: Aceleci, sıkıntılı. 2.Anlamı: Serçe.
Darekutni
Ebu'l-Hasen Ali b. Ömer. Tanınmış muhaddislerdendir (917-995) yıllan arasında yaşamış 80 yaşında Bağdat'ta vefat etmiştir. Hadis sahasında kıymetli eserleri vardır
Darga
Başkan, lider
Darimî
Ebu Muhammed b. Abdurrahman. Hadis bilgini. Müslim ve Ebu İsa hadislerini Darimi'den aldıklarını söylerler. En meşhur eseri Camiu's-Sahih'dir
Davran
1.Anlamı: hazır ol, hazırlan anlamında kullanılan bir ad. 2.Anlamı: İşe giriş, el at, başla anlamında
Davud
Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.
Davut
Kendisine kitap olarak Zebur’un gönderildiği büyük peygamberlerden biri.
Dayanç
1.Anlamı: Sabır, katlanma gücü. 2.Anlamı: Dayanıklılık, sağlamlık.
Debernuş
Ashab-ı kehf´den - 7 uyurlar´dan biri. Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus) adındaki zalim hükümdar, halkı kendisine ve putlarına tapmaya zorlar. Allah´ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkar.Bunu haber alan Dakyanus´tan kaçan gençler, yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlar. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan yedi kişi, burada uykuya dalar. Bu konu Kuran’da kehf suresinde geçmektedir. Debernuş , bu 7 kişiden birinin ismidir.
Deha
Dahi, zekaca çok üstün olan
Delice
1.Anlamı: Delişmen, çılgın, coşkun. 2.Anlamı: Şahin, atmaca türünden kuş. 3.Anlamı: Buğdaygillerden bir bitki.
Delikanlı
1.Anlamı: Çocukluk çağından çıkmış genç erkek. 2.Anlamı: Sözünün eri, dürüst, namuslu kimse.
Demir
Bir Element
Demirağ
– Demirden ağ.
Demiralp
Demir gibi sağlam ve yiğit
Demiray
Güçlü, kuvvetli, sert kimse.
Demircan
Demir gibi sağlam olan can
Demirdelen
(bkz. Demirağ)
Demirel
Demir gibi güçlü eli olan.
Demirer
Demir gibi sağlam erkek
Demirgüç
Demir gibi güçlü kimse.
Demirhan
Güçlü hükümdar.
Demirkan
Güçlü soydan gelen kimse.
Demirkaya
Güçlü, kuvvetli, sert kimse.
Demirkıran
Demiri kıracak kadar güçlü olan kimse.
Demirkök
Güçlü, kuvvetli, sert kimse.
Demirkurt
Güçlü, kuvvetli, sert kimse.
Demirkut
Güçlü, kuvvetli, sert kimse.
Demirman
Demir gibi güçlü, sağlam kimse.
Demirok
Demir gibi sağlam ve ok gibi dosdoğru olan
Demirol
Demir gibi sağlam ol anlamında
Demiröz
Demir gibi sağlam
Demirşah
(bkz. Demirhan)
Demirsu
Demir gibi sağlam ve su kadar berrak olan.
Demirtekin
(bkz. Demirhan)
Demirtuğ
Güçlü hükümdar
Demiryürek
Cesur, yiğit kimse
Demren
Okun ucuna geçirilen demir ya da kemik parçası
Dengiz
Deniz anlamında
Dengizer
Deniz adamı, denizci. bk. Denizer
Deniz
1.Anlamı: Büyük su kütlesi. 2.Anlamı: Büyük su kütlesindeki dalgalanma. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Denizalp
Yiğit denizci.
Denizcan
Deniz adamı, denizci.
Denizel
Deniz adamı, denizci.
Denizer
Deniz adamı, denizci.
Denizhan
Denizlerin hükümdarı
Denizman
Denizci.
Denizmen
Denizci.
Deniztekin
Deniz adamı, denizci.
Denk
1.Anlamı: Aynı yaş ve değerde olan. 2.Anlamı: Uygun, nitelik yönünden eşit.
Denkel
Ölçülü, uyumlu kimse.
Denktaş
1.Anlamı: Akran, aynı yaşta bulunan kimse, yaşıt. 2.Anlamı: Haktan yana olan, adil.
Derbend
Kapılar kapısı
Derda
İyiliksever, yardımsever
Derinöz
Özünde yücelik olan kimse.
Derkava
Afrika'nın kuzeybatısında, Fas-Cezayir'i içine alan müslüman tarikatların genel adı
Derkavi
Derkava'ya mensup. - (bkz. Derkava)
Derman
1. İlaç. Çare. 2.Anlamı: Takat, kuvvet, güç.
Derviş
Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi
Devan
1. Koşan, seğirten, hızlı yürüyen. 2.Anlamı: Koşmak. Süratle, hızla gitmek.
Devleddin
Dinin mutluluğu, uğuru, büyüklüğü. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Devletşah
XV. yy. yetişen en tanınmış İran edebiyatçısı
Devran
1.Anlamı: Dünya, felek. 2.Anlamı: Zaman. 3.Anlamı: Talih, yazgı. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Devrim
1. Hareket halinde bir şeyin bir eğri çizerek dönmesi, devretmesi. 2.Anlamı: Köklü değişiklik, inkılap. 3.Anlamı: Eski olduğu fark edileni yıkıp yerine yeni olduğu farz edileni koymak. 4.Anlamı: İhtilal.
Devrimer
Yenilikçi, devrimci erkek
Dewran
Dewran çağ, zaman anlamında kürtçe bir isimdir
Dihye
Dihye b. Halife. Kelbi kavmine ait, Hz. Rasûlullah (s.a.s)'ın ticaret ortağı. Hoş tavırlı, kibar, zengin bir tacir. Cebrail (a.s.)'in bazen Dihyetü'l-Kelbi suretinde vahiy getirdiği rivayet olunur
Dijvar
Dijvar zor, çetin anlamında kürtçe bir isimdir
Dikalp
Sert, aksi yiğit.
Dikçam
Çam gibi uzun. Metanetli
Dikdal
Sert ve aksi kimse.
Diker
Aksi, ters kimse
Dikmen
1.Anlamı: Koni biçiminde sivri tepe. 2.Anlamı: Dağların en yüksek yeri. 3.Anlamı: Yayla.
Dikran
Bir Kral adı
Diktaş
Bir taş olsun dik, bir eser bırak' anlamında kullanılan bir ad.
Dilaver
Yiğit / Yürekli
Dilazad
Gönlü bir şeyle ilgili olmayan, gönlü rahat. Özgür
Dilmaç
Tercüman, çevirmen
Dilmurat
Dili zengin.
Dilovan
Dilovan alçakgönüllü anlamında kürtçe bir isimdir
Dinç
Sağlam çevik
Dinçalp
Gücü ve sağlık durumu yerinde olan yiğit
Dinçay
Güçlü ve Sağlıklı, Gücü ve Sağlığı Yerinde, İyi, Esen, Salim.
Dincel
Güçlü ve sağlıklı el.
Dinçer
Dinç + Er / Yorgunluk bilmeyen güçlü sağlam
Dinçerk
Gücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.
Dinçkal
Güçlü ve sağlam kal' anlamında kullanılan bir ad
Dinçkaya
Kaya gibi sağlam
Dinçmen
Sağlığı ve gücü yerinde kimse.
Dinçok
Gücü ve sağlık durumu yerinde olan kişi
Dinçöz
Özü güçlü ve sağlam olan.
Dinçsan
Gücü ve sağlık durumu yerinde olarak tanınan kimse.
Dinçsel
Güç ve sağlıkla ilgili olan.
Dinçtürk
Sağlam ve güçlü Türk.
Dindar
Dini görevlerini yerine getirmeye çalışan kişi
Direm
1. Akça, para. 2.Anlamı: Gümüş para.
Direnç
Karşı koyan kuvvet, mukavemet
Dirican
Güçlü kuvvetli
Diriğ
Esirgeme, acıma
Dirisoy
Sağlıklı bir soydan gelen kimse.
Dirsehan
Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı
Dizdar
Kale muhafızı
Doğa
Tabiat
Doğaç
Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem üreten, kendiliğinden olan
Doğan
Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Doğanalp
Doğan, dünyaya gelen yiğit.
Doğanay
Ayın ilk günleri
Doğanbey
Doğan gibi atik ve cesur bey. Doğan bey: Niğbolu kalesini haçlılara karşı koruyan Osmanlı beyi Yıldırım Bayezid dönemi
Doğaner
Güçlü, kuvvetli, yiğit
Doğangün
Sabahın ilk ışıklan
Doğanhan
(bkz. Doğanbey)
Doğantan
Doğan güneş
Doğanten
Şafak vakti
Doğar
Doğudan anlamında
Doğruer
Doğruluğuyla tanınan kimse.
Doğrul
Dosdoğru
Doğruol
Dürüst ve namuslu ol.
Doğu
Güneşin doğduğu yön
Doğuer
Doğu yiğidi
Doğuhan
Doğuda bulunan hükümdar.
Dogukan
Doğunun hakanı
Doğukan
Doğunun hakanı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Doğuş
1.Anlamı: Doğmak işi veya biçimi.
Dolay
Etraf, çevre.
Domaniç
1.Anlamı: Tümsek, yokuş. 2.Anlamı: Kambur.
Donat
"Donat, süsle" anlamında kullanılan bir ad.
Dönmezer
İnandığını yapan kimse, inandığı yolda giden kimse, sözünde duran yiğit.
Dönmezsoy
Sözünden dönmeyen, dediğini yapan, azimli, kişilikli bir soydan gelen kimse.
Dora
(Türkçe)1.Anlamı: En yüksek yer, uç.2.Anlamı: Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3.Anlamı: Dağ doruğu.
Dorak
Tepe, en yüksek yer, doruk.
Doru
1.Anlamı: Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara olan at. 2.Anlamı: Doruk.
Doruk
Dağ ya da tepenin en yüksek yeri/ Şahika ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Dorukhan
Başarılı, üstün nitelikli hükümdar.
Doruktekin
Başarılı,üstün nitelikli hükümdar.
Dücane
sahabe-i kiramdan önemli bir şahsiyetin adı
Duha
Kuran'ı Kerimde bir sure ismi olan Duha anlam olarak ta kuşluk vakti anlamındadır. Kız Erkek ismi olarak kullanılır.
Dülge
Deste.
Dülger
Yapıların tahta işlerini yapan kimse.
Dumrul
1.Anlamı: Tuğrul kuşu. 2.Anlamı: Dede Korkut hikâyelerinde geçen bir kahramanın adı.
Dündar
1.Anlamı: bk. Dindar 2.Anlamı: T. Eski ordu düzeninde artçı birlik.
Dündaralp
1.Anlamı: Dinine bağlı yiğit. 2.Anlamı: T. Eski ordu düzenindeki artçı birlikte yer alan yiğit.
Dünya
Yeryüzü
Durak
1. Yolu taşıyan araçların düzenli olarak durdukları yer. 2.Anlamı: Durma, dinlenme. 3.Anlamı: Cümle sonuna konulan nokta.
Durali
(bkz. Dursunali)
Duran
1.Anlamı: Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren kimse. 2.Anlamı: Turan isminin başka bir söylenişi ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Duraner
Dingin, sakin, huzurlu bir biçimde yaşamını sürdüren kimse.
Durhal
Hal üzere kal, olduğun gibi ka
Durhan
-Yaşa, uzun ömürlü ol- anlamında kullanılan bir ad.
Durkaya
Çocukları devamlı ölen ailelerin yeni doğan çocuklarına verdikleri isim
Durmuş
Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Durmuş/Dursun
Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi
Durna
Bir cins kuş. Turna
Dürri
Parlak, parlayan, inci gibi parlayan.
Dursun
"Çok yaşasın, uzun ömürlü olsun" anlamında kullanılan bir ad. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Dursunali
Kız çocuğu olmayan ailelerin en son doğan erkek çocuklarına verdikleri isim.
Durualp
Özü temiz yiğit
Durucan
(bkz. Durualp)
Duruhan
(bkz. Durualp)
Duruiz
Özü temiz kimse.
Duruk
1.Anlamı: Durulmuş, duru, berrak. 2.Anlamı: Doruk. 3.Anlamı: Belli bir süre değişmeyen, olduğu gibi kalan.
Durukal
"Yaşamın boyunca özün temiz olsun" anlamında kullanılan bir ad.
Durukan
Soylu kan sahibi
Durul
Suyun durulması, aklanması
Durusan
Temiz tanınmış kimse.
Durusel
Saf ve berrak akan sel.
Durusoy
Soylu, temiz aileden gelen kimse.
Dürüst
1. Doğru, düzgün, sağlam. 2.Anlamı: Bütün, tam.
Durutekin
-Özü temiz olan hükümdar- anlamına gelir.
Durutürk
Temiz, dürüst Türk.
Duyal
Duygulu duyarlı çabuk duygulanan
Düzey
Bir kimsenin başkalarına göre değer ve yücelik derecesi.
Düzgün
1.Anlamı: Düzenli, doğru. 2.Anlamı: Eksiksiz, kusursuz.