G Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Gaffar
Acıyan, bağışlayan
Gaffur
Bağışlayıcı, günahları affedici anlamına gelmektedir.
Gafir
Bağışlayan, merhamet eden.
Gafur
Bağışlayıcı, günahları affedici
Gagauz
1. Gökoğuzlar. 2.Anlamı: Hristiyanların Ortodoks mezhebine bağlı Türk kavmi. Balkanlar ve Rusya'da yaşamaktadırlar. Deliorman, Dobruca, Beşerabya ve Ukrayna'da oturan Hristiyan Türklere verilen ad.
Galib
1. Galebe çalan, muzaffer, yenen. 2.Anlamı: Güçlü kuvvetli, kudretli, hükmeden. 3.Anlamı: Üstün baskın. Şeyh Galip: Meşhur divan şairlerinden. 1757-1798 yıllan arasında yaşamıştır. - Türk dil kurallarına göre "b/p" olarak kullanılır.
Galip
Yenen, üstün gelen
Gani
1. Zengin varlıklı, bol doygun. 2.Anlamı: Sahip olduğunda fazlasını istemeyen. Allah'ın isimlerinden. - (bkz. Abdülgani).
Ganim
Ganimet alan
Garabed
Liderlik yapan, öncü.
Garib
1. Yabancı, acaib. Kimsesiz, memleketinden uzak. Türk dil kuralları açısından "b/p" olarak kullanılır.
Garip
1.Anlamı: Kimsesiz, yalnız, yabancı 2.Anlamı: Tuhaf
Gavs
1. Suya dalma, dalgıçlık. 2.Anlamı: Yardım muavenet. 3.Anlamı: Yardım istemek için bağırmak. 4.Anlamı: Yardımcı, imdada yetişen. 5. Allah'ın velileri, hakkında kullanılır. Daha çok ünvan olarak verilir. - Gavs-ı Azam: Tarikat kurucusu, özellikle Abdülkadir Geylani için kullanılır.
Gavsi
1.Anlamı: Yardım, destekle ilgili. 2.Anlamı: Derine dalan kimse.
Gayret
1.Anlamı: Çalışma, çabalama. 2.Anlamı: Koruma, esirgeme, kayırma duygusu.
Gayur
Çok çalışkan, gayretli.
Gaza
Din uğruna savaş
Gazal
1. Ceylan. 2.Anlamı: Geyik, âhû. 3.Anlamı: Geyik yavrusu. 4.Anlamı: Güzel göz, irigöz.
Gazanfer
1.Anlamı: İri aslan. 2.Anlamı: Yiğit, yürekli, kuvvetli adam. 3.Anlamı: Aslan, yiğit, korkusuz
Gazel
1.Anlamı: Divan edebiyatında bir nazım biçimi. 2.Anlamı: Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sesle yapılan taksim. 3.Anlamı: Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı.
Gazi
Savaşta yara alan
Gazir
1. Yumuşak, mülayim. Tatlı, nazik, uysal.
Gaziyüddin
Din uğrunda yara alan, yaralanan. Savaşan
Gazzal
İplikçi
Gazzali
İslam aleminin büyük mütefekkirlerinden. - Babası "Gazzal-iplikçi" sanatçısı olduğu için kendisine Gazali adı verilmiştir
Genç
Genç kimse.
Gencal
Genç birisiyle evlen' anlamında kullanılan bir ad.
Gencalp
Genç yiğit
Gencay
Hilal, ayça. Örneğin Gençay anlamına gelmektedir.
Gence
Farça kökenli bir isim olan Gence, Azerbaycan'ın Bakü'den sonra en büyük şehridir. Sözlük anlamı ise Yengedir.
Gencer
Yeni taze, körpe kimse, yiğit
Gençkal
Genç kal anlamında
Genco
Genç olmaktan,genç o anlamına
Gençsoy
Güzel ve soylu
Geray
Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay
Gerçek
Doğru olan kimse
Gerçeker
Gerçek , doğru erkek
Gerçel
Astrolojide öğle zamani, Reel Sayi, Gercek
German
Hisar, kale
Gevan
Kahramanlar, yiğitler
Geylani
cennetin ilk çıkan kirazı
Gezegen
Güneş etrafında dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı
Gezgin
Çok gezen, çok gezi yapan kimse
Gilman
1. Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar gençler. 2.Anlamı: Köleler, esirler. 3.Anlamı: Cennette hizmet gören erkekler.
Gılman
1. Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlılar gençler. 2.Anlamı: Köleler, esirler. 3.Anlamı: Cennette hizmet gören erkekler.
Girami
Aziz, muhterem, saygın ulu
Giray
Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan
Girgin
Herkesle çabucak yakınlık kurarak işini yürütebilen.
Gıyas
Yardım, gavs, nusret
Gıyaseddin
Dinin yayılmasına yardımı dokunan kimse
Gizay
Gece ayın kaybolması
Gizmen
Giz saklayan kimse.
Göğüş
Turnaya benzer bir kuş
Gökalp
Mavi gözlü yiğit.Göklerin yiğidi bahadır.
Gökay
Gök ve Ay gibi güzel olan
Gökbaran
Gökten inen yağmur.
Gökbay
Gök yüzlü ve zengin kimse
Gökbelen
Gök + Belen:1.Anlamı: Dağlık, sarp yer. 2.Anlamı: Sırt, bayır, yamaç, dağ eteği. 3.Anlamı: Yüksek, dağlık yerlerde görülen düzlük. 4.Anlamı: Issız yer.
Gökberk
Yeşil yaprak
Gökbey
Mavi gözlü bey
Gökbora
Fırtınalı gökyüzü.
Gökcan
Yeşermiş, taze can, özlemle dolu can
Gökçebey
Mavi gözlü bey.
Gökçeer
Mavi gözlü erkek
Gökçek
1. Güzel çok güzel. 2.Anlamı: Hoş, sevimli, cana yakın alımlı. 3.Anlamı: İnce narin zarif. 4.Anlamı: Güler
Gökçen
1.Anlamı: Gökle ilgili göğe ait semavi. 2.Anlamı: Mavi, mavimsi.
Gökçer
Gök rengi, göğce. Sevimli güzel, Gök rengi, mavimsi.
Gökdal
Göğe ulaşmış dal.
Gökdemir
Mavi gözlü, güçlü kimse.
Gökdeniz
Gök ve Deniz
Gökdoğan
1.Anlamı: Bir tür doğan. 2.Anlamı: Çakır gözlü.
Göker
Gökyüzü gibi er
Gökhan
Göklerin hakanı Gök gibi büyük han ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Gökhun
Eski Türk isimlerinden Gök+Hun
Gökmen
Gök rengi gözlü
Gökmenalp
Sarışın,mavi gözlü yiğit
Gökmener
. Sarışın, mavi gözlü yiğit kimse.
Göksan
Ünlü, meşhur kimse
Göksel
Gökle ilgili, göğe ait
Göksenin
Gök sana ait.
Gökseven
Yükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
Göksever
Yükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
Göksoy
Soyu yüce olan kimse.
Göksu
1.Anlamı: Türklerin oturduğu birçok akarsuya verilen isim. 2.Anlamı: Adana'dan gelerek Akdeniz'e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarından.
Göktan
Şafak vakti anlamına gelmektedir.
Göktaş
Gök-taş.
Göktay
Tek, biricik.
Göktekin
gökyüzlü ve biricik, mavi gözlü şehzade
Gökten
Gökten, yüksekten.
Göktepe
Mavi tepe
Göktuğ
1.Anlamı: Gök renkli Tuğ sahibi. 2.Anlamı: Savaşmayı seven kimse.
Göktuğhan
Gök renkli Tuğ sahibi Han
Göktulga
Savaşçı kimse.
Göktuna
Mavi suları olan Tuna.
Göktunç
Sağlam karakterli olan kimse.
Göktürk
Kök Türk / Tarihte bir Türk devleti
Görgün
Görgülü, bilgili.
Görkay
Güzel ay.
Görkem
1.Anlamı: İhtişam, gösteriş karşılığı olarak kullanılan bir kelimedir. 2.Anlamı: Gösterişli, heybetli. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Görker
Gösterişli kimse.
Gubbettin
Allahın adamı, mübarek insan.
Güçal
Güçlen, kuvvetlen anlamında kullanılan bir ad.
Güçhan
Güçlü hükümdar.
Güçkan
Delikanlı kimse.
Güçlü
1.Anlamı: gücü olan kuvvetli zorlu. 2.Anlamı: bir musiki dizisinde duraktan sonraki en önemli perde.
Güçlüer
Güçlü kimse.
Güçlühan
Güçlü hükümdar.
Güçlükhan
Güçlü hükümdar. bk. Güçlühan
Güçlütürk
Güçlü Türk.
Güçmen
Güçlü kuvvetli kimse.
Güçsal
"Gücünü, kuvvetini göster" anlamında kullanılan bir ad.
Güçsalan
Gücünü, kuvvetini gösteren kimse.
Güçsan
Gücüyle tanınan kimse.
Güçsel
Güçlü, kuvvetli kimse.
Gücümer
Benim dayanağım olan yiğit, gücüm olan yiğit
Güçyener
Güçlükleri yenen kimse.
Güçyeter
Gücü yeten kimse.
Gujan
Atik, güçlü.
Gülabi
Gülsuyu
Gulam
1. Oğlan, uşak. 2.Anlamı: İran ve Hindistan'da (abd) kelimesi yerine kullanılmıştır. - Gulam Ali, Gulam İshak Han gibi.
Gülbay
Gül gibi zarif ve saygın
Gülbek
Gülümseyen bey.
Gülbey
Gül gibi zarif ve saygın kişi.
Güleçer
Her zaman gülen, gülümseyen, güler yüzlü kimse.
Gülenbey
(bkz. Gülenay)
Gülener
Gülen gülümseyen kimse.
Gülesin
Mutlu olasın, gülesin' anlamında kullanılan bir ad..
Gülez
Gülü ayaklarında çiğne
Gülmen
Güler yüzlü, yüzü gülen insan.
Gülname
Sevgiliye yazılan mektup, kaside
Gültekin
Kültigin adından.. Güvenilen, herkese hayrı dokunan
Günalp
Güneş gibi aydınlım ve ışık saçan yiğit.
Günaltan
Güneş gibi yükseklerde, yüksek makamlarda ışık ve aydınlık saçan.
Günaydın
sabahları söylenen esenleme sözü.
Günberk
Güneş gibi yakıcı ve sert
Gündaş
Aynı günde doğan.
Gündeniz
Deniz gibi coşkun bir biçimde etrafına ışık ve aydınlık saçan
Gündeş
Aynı günde doğan.
Gündoğan
Sabaha karşı doğan çocuklara verilen bir ad.
Gündoğdu
1.Anlamı: Güneş gibi yer yüzüne doğan, aydınlatan anlamında. 2.Anlamı: Ertuğrul Gazinin ağabeyinin adı
Gündüz
Gecenin karşıtı
Güneri
Günün adamı, günün kişisi.
Güngör
İyi günler yaşa anlamında
Günhan
Oğuz’un altı oğlundan Güneşi simgeleyenin adı
Gür
1.Anlamı: Sık 2.Anlamı: Orman çalılık
Güral
Çok al, bol al
Güralp
Güçlü yiğit savaşçı
Güran
Bol bol hatırla
Güray
Bereketli, bolluk içinde olan ay
Gürbüz
Gelişmiş, iri yapılı, sağlam
Gürcan
Herkesi seven, özveride bulunan
Gürçınar
Çok büyümüş, gelişmiş, serpilmiş
Gürcü
Gürcistan ahalisinden veya bu ahalinin soyundan olan. Gürcistan ahalisine ait
Gürdal
Soyu çok geniş olan kimse.
Gürdemir
Güçlü demir gibi kimse.
Gürel
Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan
Güren
Bu isim hakkında bilgi sahibi olanlar, yorumları ile bizleri aydınlatabilirler.
Gürgan
1. İran'ın kuzeydoğusunnda bir yer. 2.Anlamı: Aksak Timur'un lakabı.
Gürhan
Bolluk içindeki güçlü han.
Gürkal
. Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.
Gürkan
Güler yüzlü ve kanlı
Gürkaya
1.Anlamı: Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.
Gürman
Güçlü, gürbüz.
Gürol
Büyü, serpil, geliş.
Gürsan
Namıyla anılan
Gürsel
Gürlükle ilgili, gür olan
Gürses
Sesi güçlü olan
Gürsoy
Güçlü kalabalık soydan
Gürtan
Işıklı, geniş tan yeri
Gürtekin
Güvenilen, herkese hayrı dokunan anlamına gelmektedir.
Gürtuna
Gür - Tuna birleşimi
Gürtürk
Güçlü Türk
Güvenç
1.Anlamı: Güvenme, dayanma, itimat. 2.Anlamı: Övünme, gurur.
Güzey
Güneş görmeyen yer, kuzey