I Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Idık
Kutsal, mübarek
Idıkut
1. Eski Türklerde bir şan. 2.Anlamı: Devlet yönetme gücü.
Ilbeyi
1.Anlamı: Memleketin, ülkenin hükümdarı. 2.Anlamı: Egemen olan.
Ilcan
Memleketin sevimlisi.
Ildır
1. Parıltı, parlayış. 2.Anlamı: Alacakaranlık.
Ilgar
1.Anlamı: Çok çabuk, hızlı. 2.Anlamı: Hücum, akın. 3.Anlamı: Verilen söz. 4.Anlamı: Havanın parlak, açık olması. 5. Öfke.
Ilgaz
1.Anlamı: Atın dört nalla koşması. 2.Anlamı: Hücum, akın. 3.Anlamı: Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4.Anlamı: Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek dağ kitlesi.
Ilgazer
1.Anlamı: Çok çabuk, hızlı. 2.Anlamı: Hücum, akın. 3.Anlamı: Verilen söz. 4.Anlamı: Havanın parlak, açık olması. 5. Öfke.
Ilgı
1. Soy sop. 2.Anlamı: Sürü. 3.Anlamı: Çoban. 4.Anlamı: Hısım, akraba.
Ilıcan
Ilıkça, biraz ılık.
Ilkutay
Kutsal ülke
Ilyas
Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
inkılap
Bir durumdan başka bir duruma dönme, dönüşüm, Devrim.
Ira
Türkçe kökenli bir erkek ismi olup, "Öz yapı, karakter." manasına gelmektedir.
Irız
Cesur, yiğit.
Irşat
1.Anlamı: Doğru yolu gösterme uyarma. irşad
Irşat/irşad
1.Anlamı: Doğru yolu gösterme uyarma.
Işıkalp
Aydın, ileri görüşlü yiğit.
Işıker
Aydın, ileri görüşlü kimse.
Işıkhan
Aydın, ileri görüşlü hükümdar.
Işıman
Parlak, aydınlık yüzlü kimse.
Işınbay
Ay gibi parlak yüzlü kimse.
Işıner
Yüzü ay gibi parlak kimse.
Işınkan
Yüzü ay gibi parlak bir soydan gelen kimse.
Işınsu
(bkz. Işın)
Işıtan
Aydınlatan, ışık saçan.
Itri
Korkuya ait