L Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Lacin
1.Anlamı: Bir cins şahin. 2.Anlamı: Sarp, yalçın. 3.Anlamı: Şiddetli.
Laçin
1.Anlamı: Yiğit adam. 2.Anlamı: Kartal. 3.Anlamı: Şahin. 4.Anlamı: Atmaca.
Laden
1.Anlamı: Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus). 2.Anlamı: Eskimiş Bu bitkiden elde edilen sürme, rastık.
Lahib
Açık yol
Lahik
1.Anlamı: Yetişen, ulaşan. 2.Anlamı: Eklenen.
Lâhut
Tanrı âlemi, ilahi âlem.
Lal
dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.
Lala
1.Anlamı: Çocuğun eğitim ve öğretimiyle görevli kimse. 2.Anlamı: Köle. 3.Anlamı: Padişahların sadrazamlara hitap ederken kullandıkları san.
Lami
Parlayan, parıldayan parlak. - Lamii: 1472-1532 yılları arasında yaşayan Türk edebiyatında haklı bir ün kazanmış mutasavvıf ve sanatkar
Lâmi
Parıldayan, parlak, parıltılı.
Lamih
1. Hz. Nuh'un erkek kardeşi. 2.Anlamı: Parlayan, parıldayan, parlak.
Lâmih
Parlayan, parlak.
Laşer
Sel.
Lasif
Parlayan, parlayıcı
Latif
Yumuşak, hoş, nazik
Layih
1. Parlak, parlayan. 2.Anlamı: Aşikar, meydanda, hüveyda. 3.Anlamı: Hatıra gelen.
Layik
Yakışan, yakışıklı
Lâyık
Uygun, değer, yakışır.
Lazım
Gerekli şey. Gerekçe
Lebib
Akıllı, zeki
Lebip
Akıllı, zeki, uyanık.
Ledün
Tanrı huzuru, Tanrı katı.
Lefif
Durulmuş sarılmış
lefter
Muhtaç, meteliksiz.
Lemi
Parlak, parıldayan
Levend
1. Osmanlı donanmasında vazifeli asker denizci. 2.Anlamı: Eskiden Venedikliler'in şark memleketlerinden maaşla topladıkları denizciler. 3.Anlamı: Yakışıklı, boylu poslu kimse. 4.Anlamı: Atak, gözü pek, hareketli ve çevik.
Levent
Eski deniz erlerine verilen ad
Levin
Renk, boya.
Levniz
1. Renk, boya, yüz. 2.Anlamı: Nevi, çeşit, Türk.
Lezgin
Acele eden, aceleci ; Kafkaslarda bir millet, türk soylu
Lokman
1.Anlamı: Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2.Anlamı: Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.
Lut
1.Anlamı: Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2.Anlamı: Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı.
Lütfi
1.Anlamı: İyilik ve güzellikle ilgili. 2.Anlamı: İhsan, bağışla ilgili.
Lütfü
İyi muamele, güzellikle hoşlukla ilgili
Lutfullah
Allahın Lütfu
Lütfullah
Allahın Lütfu, armağanı