M Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Maarif
Bilgi, kültür.
Macid
Şan ve şeref sahibi
Macid-Macit
Şan ve şeref sahibi
Macit
Şan ve şeref sahibi
Macit-Macid
Şan ve şeref sahibi
Mağrip
1.Anlamı: Batı. 2.Anlamı: Akşam.
Mağrur
1.Anlamı: Gururlu. 2.Anlamı: Kendine çok fazla güvenen.
Mahbub
1. Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen, sevgili. 2.Anlamı: Mahbub-i Hûda, (Allah'ın sevgilisi) Hz. Muhammed (s.a.s).
Mahbup
Sevilen, sevilmiş, sevgili.
Mahfi
Gizli, saklı.
Mahfuz
1.Anlamı: Korunmuş, gözetilmiş. 2.Anlamı: Gizlenmiş, saklanmış.
Mahi
Mahveden, yok eden.
Mahin
(bkz. Hz. Peygamberin isimleri)
Mahir
Usta, elinden her iş gelen, Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Mahmud
1. Hamd olunmuş, sena edilmiş, övülmeye değer. Makam-ı Mahmud: Hz. Muhammed'in en büyük şefaat makamı, cennet. 2.Anlamı: Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere getirdiği filin adı. 3.Anlamı: Mahmud (Kaşgarlı) Karahanlılar'dan olan bu Türk bilgini "Divanu Lügati't-Türk" adlı eseriyle tanınmıştır. 4.Anlamı: Mahmudiye: 2.Anlamı: Mahmut devrinde basılan altın para.
Mahmur
1.Anlamı: Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2.Anlamı: Uyku basmış göz, baygın göz.
Mahmut
Hamdolunmuş övülmeye değer. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Mahra
1.Anlamı: Değerli kimse. 2.Anlamı: Elverişli uygun şey.
Mahser
Huy, tabiat.
Mahşer
Huy, tabiat
Mahsun
Güçlendirilmiş, güçlü.
Mahsut
1.Anlamı: Hasat edilmiş, ekini biçilmiş. 2.Anlamı: Biçilmiş ekin.
Mahya
Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim.
Mahzun
Hüzünlü, duygulu, üzgün
Mail
1.Anlamı: Hevesli, istekli. 2.Anlamı: Eğik, eğri.
Makal
1.Anlamı: Söz, lakırtı. 2.Anlamı: Söyleme, söyleyiş.
Makbul
Alınan kabul olunan
Maksud
1. Kasdolunan, istenilen şey, istek. Maksad, niyet, murat. 2.Anlamı: Varılmak istenen yer.
Maksum
Taksim edilmiş, ayrılmış, bölünmüş.
Maksur
1.Anlamı: Kısaltılmış. 2.Anlamı: Alıkonulmuş. 3.Anlamı: Bir şeye ayrılmış.
Maksut
Ulaşılması istenilen şey, istek, emel.
Maksut
Ulaşılması istenilen şey, istek, emel.
Makul
Akla uygun iş gören, anlayışlı, mantıklı.
Malik
Sahip, efendi
Malkoç
Kale muhafızı, koruyucu.
Malkoçoğlu
Kale koruyucusunun oğlu.
Malum
Bilinen, ortada olan, aşikar
Mamur
1. Bayındır, şenlikli. 2.Anlamı: İmar edilmiş, işlenmiş yer. 3.Anlamı: Beyt-i mamur: Kabe.
Manas
1.Anlamı: Hindistan’ın Assam eyaletinde bir nehir. 2.Anlamı: Manas destanında adı geçen Kırgız kahramanı
Mançer
Aşısız kiraz ağacı ve meyvesi.
Manço
Manda yavrusu.
Mançu
Kuzeydoğu Çin´de yaşayan Moğol asıllı halktan olan.
Mançuhan
Mançuların hükümsarı.
Manga
On kişilik askerî birlik.
Mangalay
1.Anlamı: Alın. 2.Anlamı: Binici, süvari.
Mansur
Allahın yardımıyla galip, üstün gelmiş.
Manuk
Kedi yavrusu,küçük anlamına gelir.
Manzur
1.Anlamı: Görünen, görülmüş. 2.Anlamı: Beğenilen.
Martin
Tek kurşun atan bir çeşit tüfek. İtalyanca Martini den gelmekte. Ayrıca ingilizce anlamı ise kırlangıç.
Maruf
Herkesçe bilinen, tanınmış, belli. Ünlü. Şeriatın emrettiği, uygun gördüğü.
Marut
Arkadaşı "Harut" ile meşhur olan bir melek olup büyü ile uğraştıklarından dolayı kıyamete kadar kalmak üzere Babil'de bir kuyu içerisine hapsedilmişlerdir. - İsim olarak kullanılmaz
Maşallah
1.Anlamı: "Allah´ın istediği gibi" anlamında kullanılan bir ad. 2.Anlamı: "Allah nazardan saklasın" anlamında kullanılan bir ad. 3.Anlamı: Hayret ve memnunluk anlatan söz.
Maşuk
Sevilen, sevilmiş kimse.
Masum
1.Anlamı: Günahsız, suçsuz. 2.Anlamı: Küçük çocuk. 3.Anlamı: Temiz, saf.
Masun
Korunmuş, korunan
Matlub
İstenilen, aranılan, talep edilen şey
Matlup
İstenilen, aranılan, talep edilen şey.
Matuk
Azat olunmuş, özgürlüğü bağışlanmış.
Maun
Zekat. Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi.
Mazhar
Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer
Mazlum
Zulüm gören, zulmedilen kişi
Mazmun
1. Borçluluk, kefalet. 2.Anlamı: Ödenmesi gereken şey.
Mazyar
Taberistan'daki Karini hükümdarlarının sonuncusu
Mebhur
Soluyan, soluğan, nefes darlığına yakalanmış olan
Mebruk
1.Anlamı: Kutlanacak kimse, tebriğe layık kimse. 2.Anlamı: Kutlu.
Mebrur
Hayırlı, beğenilmiş, makbul.
Mebsut
Açılmış, yayılmış. Uzun uzadıya anlatılan
Mebus
l. Gönderilmiş, yollanmış. 2.Anlamı: Milletvekili.
Mecdi
Büyüklük, ululuk, şan ve şerefle ilgili.
Mecdut
Talihi açık, mutlu, şanslı kimse.
Mecid
Çok şerefli, büyük şan sahibi
Meciddin
Dinin ululuğu, büyüklüğü. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Mecit
Çok şerefli, büyük şan sahibi
Mecittin
Dinin ululuğu, büyüklüğü.
Mecnun
Deli, aklı başında olmayan
Mecut
Talihi açık, mutlu, şanslı kimse
Medayin
Şehirler, kentler.
Medeni
1.Anlamı: Uygar. 2.Anlamı: Şehirli, şehir halkından olan. 3.Anlamı: Terbiyeli, görgülü, kibar, ince.
Medet
Yardım eden
Medid
Uzun, çok uzun süren. Arap aruzunun 2.Anlamı: bendi
Medih
Övme.
Medit
Uzun, uzun süren.
MedUv
Davet olunmuş, çağırılmış, davetli. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden
Mefhar
1.Anlamı: Övünme. 2.Anlamı: Övünmeyi gerektiren şey.
Mefruz
Farz olunmuş, varsayılmış
Meftuh
1. Açılmış, açık. 2.Anlamı: Ele geçirilmiş.
Meftun
1.Anlamı: Gönül vermiş, tutkun. 2.Anlamı: Hayran olmuş, şaşırmış.
Mehay
Sevgini ölümsüzlüğü.
Mehcur
1.Anlamı: Bırakılmış, unutulmuş. 2.Anlamı: Uzaklaşmış, ayrılmış.
Mehdi
Doğru yolu bulan, hidayete eren.
Mehib
1. Heybetli, azametli, korkunç (mehub). 2.Anlamı: Arslan (Esed, gazanfer, haydar, şir).
Mehip
1.Anlamı: Heybetli, azametli. 2.Anlamı: Aslan.
Mehmed
Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında
Mehmet
Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Mehmetçik
Türk ulusunun sevgi duygusuyla Türk askerine verdiği ad.
Mehmethan
Mehmet ve Han isimlerine ayrı ayrı bakınız.
Mehti
Doğru yolu bulan, hidayete eren. - bk. Mehdi
Mekin
1.Anlamı: Vakarlı, temkinli, güç sahibi kimse. 2.Anlamı: Oturan, yerleşen.
Mekki
1.Anlamı: Mekkeli. 2.Anlamı: Mekke´yle ilgili.
Meknun
Saklı, gizli, iyice korunmuş
Meknuz
Gömülü. Hazineye konulmuş, saklanmış
Mekremet
Kerem, cömertlik. Saygı, ağırlama
Mekselina
Ashab-ı kehf´den - 7 uyurlar´dan biri. Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus) adındaki zalim hükümdar, halkı kendisine ve putlarına tapmaya zorlar. Allah´ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkar.Bunu haber alan Dakyanus´tan kaçan gençler, yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlar. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan yedi kişi, burada uykuya dalar. Bu konu Kuran’da kehf suresinde geçmektedir. Mekselina, bu 7 kişiden birinin ismidir.
Melen
İşlenmemiş, kıraç toprak.
Melhuz
Umulur, beklenir
Melih
Melahat sahibi, güzel, şirin, sevimli
Melik
Hükümdar
Melikanber
Kudretli, nüfuzlu, Habeş köle. Melik ve anber isimlerinden birleşik isim
Melikhan
Hükümdar.
Melikşah
Alp Arslan’ın oğlunun ismi,İran’da hüküm süren Türk Selçuklu hükümdarlarının üçüncüsü ve en büyüğünün ismidir.Kendisi ilime ve edebiyata çok önem vermiştir.
Melikserver
Doğu Sultanı hükümdar
Melissa
Baklagillerden, yaprakları limonu andıran kokulu bir bitki
Memati
Doğarken annesini öldüren. Ölüm. Kuran-ı Kerimde Casiye 21.Anlamı: Enam 162 İsra 75. ayetlerde geçmektedir.
Memdud
Uzatılan
Memduh
Övülmüş, övülecek.
Memet
Mehmet, Muhammed ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Memnun
Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu
Memun
Emin bulunan, korkusuz, tehlikesiz, sağlam, (bkz. Emin)
Menaf
1. Dağın sivri tepesi. 2.Anlamı: Cahiliye döneminde Arapların putu. - İsim olarak kullanılmaz.
Menderes
akarsu yataklarının dolanbaçlı kısmı.
Mengi
Ölümsüz, sonsuz, ebedîleştirilmiş.(Mengü)
Mengü
Ölümsüz, sonsuz, ebedîleştirilmiş.
Mengüalp
Ölümsüz kahraman
Mengübay
Varlıklı kimse
Mengübert
Allah verdi
Mengüç
Yaşlı
Mengücek
Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar'ı içine alan bölgeyi fethederek XII. yy.'ın ilk yansına kadar elinde tutan Türk sülalesi
Mengüer
Mengü Ve Erkek
Mengütaş
Ölümsüz anıt.
Mengütay
(bkz. Mengüer)
Mengütekin
Adı ölümsüzleşmiş hükümdar.
Mennan
Çok ihsan eden anlamında. Allah'ın zati isimlerinden olduğundan Abdülmennan olarak kullanılmalıdır
Mensur
Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2.Anlamı: Türk musikisinde bir düzen. 3.Anlamı: Bir ney çeşidi.
Menşur
Saçılmış, dağılmış. Ölçüsüz, uyaksız, manzum olmayan söz
Menzur
Adanmış, vadedilmiş. Adak olarak belirtilmiş
Merahan
1. Ferah, sevinç. 2.Anlamı: Zayıf olma hali.
Merd
1. Adam, insan. 2.Anlamı: Özü sözü doğru kabadayı, yiğit. -Türk dil kurallarına göre "d/t" değişmesiyle kullanılır.
Merdan
Mertler, insanlar, erkekler, yiğitler
Merdi
Mertlik, erlik. Cesaret, yüreklilik. İnsanlık
Mergen
Mahir nişancı.
Merğub
1. İstenilen, sevilen. 2.Anlamı: Herkes tarafından sevilip aranılan.
Merih
Güneş sistemimizdeki 5. gezegen
Merkür
Güneşe en yakın gezegen
Mernuş
Ashab-ı kehf´den - 7 uyurlar´dan biri. Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus) adındaki zalim hükümdar, halkı kendisine ve putlarına tapmaya zorlar. Allah´ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkar.Bunu haber alan Dakyanus´tan kaçan gençler, yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlar. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan yedi kişi, burada uykuya dalar. Bu konu Kuran’da kehf suresinde geçmektedir. Mernuş , bu 7 kişiden birinin ismidir.
Mert
Sözünün eri, sözünde duran ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Mertcan
Dürüst, Özü Sözü Bir, Sözünün Eri, ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Mertel
(bkz. Mert)
Merter
(bkz. Mert)
Mertkal
Her zaman doğru kal
Mertkan
Mert soydan gelen
Mertol
Her zaman sözünün eri olan
Merzat
Rıza, hoşnutluk
Merzuk
Rızıklandırılmış, rızık verilmiş
Meşhed
Bir adamın şehit olduğu veya bir şehidin gömüldüğü yer. İran'da ziyaretgah olan meşhur şehir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden
Meşhur
Ünlü, argın, tanınmış
Mesih
1. Üzerine yağ sürülmüş. 2.Anlamı: Mesholunmuş, başka bir şekle girmiş olan. 3.Anlamı: Acaip, tuhaf. 4.Anlamı: Ölmek. - Mesih: Hz. İsa'nın elini sürdüğü hastaların derhal iyileşmesi dolayısıyla kendisine isim olarak verilmiştir.
Meşkur
Beğenilmiş, övülmüş. Teşekkür edilmeye değer olan
Mestan
Savruk. Cüret sahibi
Mesud
Mutlu, sevinçli, neşeli
Mesut
Mutlu, sevinçli, neşeli
Metaan
Huzur,mutluluk.
Mete
Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174) ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Metehan
Büyük Türk-Hun İmparatoru (M.Ö. 209-174). ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Metin
1.Anlamı: Metanetli, sağlam, dayanıklı. 2.Anlamı: Özü, sözü doğru, sebatkar, itimat edilir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Metiner
(bkz. Metin)
Metkan
Eğitilmiş, yüce kişi.
Mevcud
Var olan, bulunan. Hazır olan, hazır bulunan. -Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Mevdut
Sevilmiş, sevilen. Gaznelilerin bir hükümdarı
Mevlud
1. Yeni doğmuş çocuk. 2.Anlamı: İhsanın doğduğu yer. 3.Anlamı: Doğulan zaman. Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan manzum eser. - Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.
Mevlut
1.Anlamı: Doğma, dünyaya gelme. 2.Anlamı: Doğulan zaman. 3.Anlamı: Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit
Mevlüt
1.Anlamı: Doğma, dünyaya gelme. 2.Anlamı: Doğulan zaman. 3.Anlamı: Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Mevsul
Hz. Peygamber'in isimlerinden
Mevzun
Biçimli, yakışıklı, güzel
Meymun
Uğurlu, bereketli, kutlu
Meysur
Kolaylanmış, kolaylaştırılmış şeyler
Mezid
Artmış, artırılmış, büyümüş. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Midhat
Övme, methetme.
Midhat/Mithat
Övme, methetme.
Miftah
1. Anahtar. 2.Anlamı: Şifre cetveli. 3.Anlamı: Dil öğrenirken yapılacak tercüme ve meselelerin halledilmiş şekillerini gösteren kitap. 4.Anlamı: Hz.Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden.
Mihca
Cihad meydanında ilk şehid olan Müslümanın adı. (Bedir Savaşı)
Mihin
Büyük, ulu
Mihrali
en buyuk komutan
Mıhrali
En büyük komutan
Mikail
Dört melekten doğa olaylarını kontrol eden meleğin adı
Mikat
1. Tesbit edilen yer ve zaman. 2.Anlamı: Mekke yolu üzerinde hacıların ihrama girdikleri yer.
Milis
Halk gücü.
Miraç
1.Anlamı: Merdiven. 2.Anlamı: Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Miran
Beyler.
Miras
Atadan kalan mal varlığı
Mirat
1.Anlamı: Ayna. 2.Anlamı: Ünlü bir tür lale.
Mirkelam
(Farsça.) Er. - Güzel, nazik konuşan kimse.
Mirsad
Durak. Gözetleme yeri. Rasad yeri. Gözetleme âleti. Suçluları gözleyip duran. Pusu.
Mirseyit
Tatar devlet adamı. Anlamı konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
Mirza
1.Anlamı: Emiroğlu beyi, hükümdar soyundan gelen. 2.Anlamı: Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı. 3.Anlamı: Dubb-i Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız.
Mirzah
1.Anlamı: Üzüm çubuğunu yerden kaldırıp bağlayıp sardıkları ağaç. 2.Anlamı: (C: Merâzıh) Çekirdek ve ona benzer şeyleri dövüp ezdikleri taş.
Mirzahan
Hükümdar soyundan gelen, İslam toplumlarında iyi sülalelerin çocuklarına verilen isim
Mirzat
Beyzade, bey oğlu.
Misbah
Aydınlatma cihazı, ışık çırağı. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in isimlerinden
Mislina
Ashab-ı kehf´den - 7 uyurlar´dan biri. Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus) adındaki zalim hükümdar, halkı kendisine ve putlarına tapmaya zorlar. Allah´ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise gizlice ibadet ederek bu zalimin buyruğu dışına çıkar.Bunu haber alan Dakyanus´tan kaçan gençler, yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlar. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan yedi kişi, burada uykuya dalar. Bu konu Kuran’da kehf suresinde geçmektedir. Mislina , bu 7 kişiden birinin ismidir.
Mithat
Övme, methetme.
Mizan
1.Anlamı: Terazi. 2.Anlamı: Sağlama.
Muaddal
(bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden)
Muammer
Uzun ömürlü, çok yaşayan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Muaviye
Emevi devletinin ilk hükümdarı olup Hind ve Ebu Süfyan'ın oğludur. Mekke'de doğmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kayınbiraderi ve vahiy katibidir
Muaz
1.Anlamı: Korunan, sığınan. 2.Anlamı: Çok aziz, izzet sahibi, saygı uyandıran, kıymetli, muhterem, sevgili. Muaz b. Cebel, sahabeden.
Mübarek
1. Bereketli, feyizli. Uğurlu, hayırlı, kutlu, mutlu. 2.Anlamı: Beğenilen, sevilen, kızılan şaşılan kimse. Bir şey hakkında sözleşme.
Mübelliğ
1. Tebliğ eden, haber veren bildiren. 2.Anlamı: Büyük camilerde imamın söylediğini tekrarlayan kimse. - Hz. Peygamberin isimlerinden.
Mübeşşir
Müjdeci, muştucu. - Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerinden
Mübin
1. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hayrı şerden ayıran. 2.Anlamı: Açık anlaşılır, aşikar, belli. 3.Anlamı: Kur'an'ı Kerim'i bazen de peygamber (s.a.s.)'i vasfetmek için kullanılmıştır
Mübşer
İbşar olunmuş, müjdelenmiş, mübeşşer
Mübtehic
Sevinçli, sevinmiş, memnun, mesrur, şad. (bkz. Behçet, Şadan)
Mücab
Kabul cevabı almış olan. Duası kabul olunan
Mücadele
1. Uğraşma, savaşma, çatışma. 2.Anlamı: Kur'an surelerinden birisinin adı.
Mücahid
1. Cihad eden, din düşmanlarıyla savaşan. Savaşan, uğraşan, savaşçı. 2.Anlamı: Gayret eden, çok çalışan. 3.Anlamı: Tasavvufta nefsine karşı gelerek kendini terbiye eden ve böylece manevi makamlara erişen kimse, derviş. - Türk dil kurallarına göre d/t olarak kullanılır.
Mücahiddin
Din savaşçısı, İslam askeri
Mücahit
Savaşçı, Cihada katılan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Mucib
1. İcabet eden, uyan. İcap eden, gereken. 2.Anlamı: Sebeb olan, vesile teşkil eden. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Mucid
1. Yaratıcı. 2.Anlamı: Bir buluş ortaya çıkaran kimse.
Mucip
Gerektiren, gerektirici
Mucit
Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.
Mücteba
Seçilmiş, seçkin. Hz. Peygamberin isimlerinden
Müçteba
Seçilmiş, seçkin. Hz. Peygamberin isimlerinden
Müctehid
İctihad eden, gücü yettiği kadar çalışan. Ayet ve hadislerden şer'i hükümler çıkaran din alimi. - İmam-ı Azam gibi
Müdafi
Müdafaa eden, koruyan. Savunan, dayanan
Mudat
Çorak su, tatlı su, buruk.
Müdrik
İdrak eden, anlayan, aklı ermiş
Müemmil
Temin edilmiş, sağlanmış, emniyete alınmış. -Hz. Peygamberin isimlerinden
Mufaddal
Faziletli, fazileti çok adam
Müfahir
Övünen
Müferrec
1. Meydanı olan, geniş. 2.Anlamı: Keder gideren.
Müfid
1. İfade eden, anlatan, manalı. 2.Anlamı: Faydalı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Müfit
Faydalı, yararlı
Müfiz
Feyizlendiren, feyiz veren. Allah'ın isimlerinden. -"Abd" takısı alarak kullanılır. Abdulmufiz
Müftehir
1. İftihar eden, övünen. Şanlı, şerefli. 2.Anlamı: Parasız işgören, fahri.
Muğdat
(Arapça Mudad’tan))Çorak su, tatlı su, buruk.
Muhaccel
1. Ayağı sekili beyaz at. 2.Anlamı: Gerdeğe konulmuş.
Muhacir
Göç eden, göçmen.
Muhafız
Muhafaza eden, değiştirmeyen, koruyan. Bekçi
Muhammed
Çok övülmüş, hamd edilmiş ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Muhammet
1.Anlamı: Çok övülmüş, hamd edilmiş (Muhammed) ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Muharrem
Din tarafından yasaklanan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Muhbir
Haber veren, haberci
Muhdin
(bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden)
Muhharem
Din tarafından yasaklanan. Muharrem
Muhib
1. Seven, sevgi besleyen, dost. 2.Anlamı: Tutkan, yer. 3.Anlamı: Bir tarikata intisap etmemekle birlikte yakınlığı olan.
Mühib
1. Seven, sevgi besleyen, dost. 2.Anlamı: Tutkan, yer. 3.Anlamı: Bir tarikata intisap etmemekle birlikte yakınlığı olan.
Muhiddin
Dini güçlendiren
Muhip
Seven, sevgi besleyen, dost.
Muhittin
Dini güçlendiren
Muhlis
İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan
Muhsin
Sağlamlaştıran
Muhtar
Dilediği şekilde hareket edebilen
Muhterem
İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan
Muhteşem
Görkemli, göz kamaştırıcı
Muid
Öğretmen yardımcısı. Asistan
Muin
Yardımcı. Çırak
Müjdat
İyi, müjdeli haberler
Mukaddem
1.Anlamı: Sunulan, takdim edilen. 2.Anlamı: Önde olan, önde giden. 3.Anlamı: Değerli, üstün.
Mukaddemun
(bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden)
Mukaffa
Uyaklı, kafiyeli. - (bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden)
Mükafi
Eşit, beraber
Mukayyet
1. Kayıtlı, bağlı, bağlanmış. 2.Anlamı: Ayağında zincir ve pranga bulunan. 3.Anlamı: Bir işe ehemmiyet veren. 4.Anlamı: Kaydolunmuş, deftere geçmiş.
Mukbil
İkballi, kutlu, mutlu, bahtiyar, mes'ud
Mükerrem
Yardımsever, ikram sever
Mukim
İkamet eden, oturan. Hz. Peygamberin isimlerinden
Mukmir
Ay ışıklı, mehtaplı
Mükrem
Kerem ve şeref ile nitelenmiş olan
Mükremin
Konuksever, ikram sever
Mükrim
İkramcı, ikram eden, ağırlayan-ağırlayıcı, misafirperver
Muktedir
İktidarlı, gücü yeten, becerebilen.
Muktefi
1. İktifa eden. 2.Anlamı: Ardı sıra izinden gidilmiş örnek olan. - Hz. Peygamber (s.a.s.)'in isimlerinden.
Mülayim
1.Anlamı: Uygun, muvafık. 2.Anlamı: Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan.
Mülhim
İlham veren, içe doğduran, esinlendiren
Mülket
Ülke
Mültemi
Parlayan, parıldayan
Mümin
İnanan, iman eden
Mümtaz
Seçkin, başkalarından ayrı tutulan
Münci
İnca eden, kurtaran, halaskar. - Hz. Peygamberin isimlerinden
Mungan
Eli açık, cömert.
Mungar
Eli açık, cömert
Münib
1. İnabe eden, asiliği, azgınlığı bırakarak Allah'a yönelen. 2.Anlamı: Güzel yağan, faydalı yağmur. 3.Anlamı: Taze ve verimli bahar.
Münif
Yüksek, ulu, büyük.
Münim
Nimet veren,yedirip içiren. - Takı alarak kullanılır. Abdülmün'im
Münir
Aydınlatan, ışık veren
Münirhan
Nurlandıran (ışık saçan )hükümdar.
Munis
Sıcak kanlı sevimli
Münşi
İnşa eden, yapan. Yapısı, üslubu güzel olan, iyi katib
Munteka
(bkz. Hz. Peygamberin isimlerinden)
Murad
Arzu, istek, dilek. Maksat meram. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Murat
Amaç, maksat, istek ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Murathan
(bkz. Murat).
Mürid
1. İdare eden, emreden buyuran. 2.Anlamı: Bir şeyhe bağlı olan kimse. - Türk dil kurallarına göre "d/t" olarak kullanılır.
Mürsel
Yollanmış, gönderilmiş olan
Mürşid
1. İrşad eden, doğru yolu gösteren kılavuz. 2.Anlamı: Tarikat şeyhi. Gafletten uyandıran.
Mürşit
İrşad eden, doğru yolu gösteren
Murtaza
1.Anlamı: İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2.Anlamı: Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan
Mus´ab
Zor. Güçlü, dayanıklı. Ashabdan ünlü şehid Mus'ab b. Umeyr'in adıdır
Musa
Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Musab
Zor,Güçlü, dayanıklı. Ashabdan ünlü şehid Mus'ab b. Umeyr'in adıdır
Musaddık
Gerçekliğini ve geçerliliğini resmi yazı ile bildiren. Tasdik eden
Müşerref
Şerefli
Müşfik
Şefkatli, merhametli, acıyan, seven
Mushab
Zor ,güçlü,dayanıklı
Mushap
Zor ,güçlü,dayanıklı
Müşir
1. Haber veren, bildiren. 2.Anlamı: Emir ve işaret eden. 3.Anlamı: Mareşal. - Daha çok lakab olarak kullanılır.
Muslih
İslah eden, iyileştiren, düzeltici, arabulucu. Barıştıran. Bu kelime Kur'an'da birkaç defa zikredilmiştir
Muslihiddin
Dinin salahı için çalışan
Müslim
İslam dinine tabi olan, müslüman
Müslüm
İslam dininden olan / Teslim olan
Musret
Nusret isminin tersi olan bu musret hasret anlamıyla aynı anlamdadır.
Mustafa
Temizlenmiş, saf hale getirilmiş.Seçilmiş, seçkin. Hz. Muhammed´in adlarından. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Müştak
İştiyaklı, özleyen, göreceği gelen, can atan
Müstakim
Doğru, düz, dik. Temiz, namuslu
Müstebşir
İstibşar eden, müjdeleyen. Müjde ile sevinen
Müstecab
İsticabe edilmiş, kabul olunmuş, (bkz. Mücab)
Müstekfi
Yetecek kadarını isteyen
Müstenir
Işıklı, parlak
Müstezım
1. İstizanı eden, büyük gören, büyük tutan, cömert. 2.Anlamı: Kibirli, gururlu.
Muştu
Müjde, sevindirici haber
Muştubey
(bkz. Muştu)
Muta
İtaat olunan, boyun eğilen, başkalarının kendisine itaat ettikleri. Hz. Peygamberin isimlerinden
Mutasım
1. İtisam eden, eliyle tutan, yapışan. 2.Anlamı: Günahtan çekinen. 3.Anlamı: Allah'ın ipine sımsıkı sarılan.
Mute
Ürdün'de Lut gölünün kuzeyinde verimli bir ova. Peygamberliğin son dönemlerinde hristiyanlarla yapılan savaşın adı
Müteal
Yüksek, yüce. (bkz. Bülend)
Muteber
Saygili,saygi duyulan kişi ve/veya kişilik
Muti
İyi kalpli, yumuşak başlı
Mütim
Tamamlayan, tamamlayıcı, tamamlamaya yarayan
Mutlu
talihli, uğurlu.
Mutlualp
Mutlu yiğit.
Mutluay
Mutlu ay gibi güzel.
Mutlubay
Mutlu kimse.
Mutlucan
Dertsiz, kedersiz
Mutluer
Mutluluğa ermiş kimse.
Mutluğ
Mutlu.
Mutlugün
Mutlu günde doğmuş kimse.
Mutluhan
Mutlu hükümdar.
Mutluk
Mutlu.
Mutlukan
Mutlu soydan gelen kimse.
Mutlukani
(bkz. Mutlu)
Mutlukhan
Mutlu hükümdar.
Mutlutekin
Mutlu hükümdar.
Muttaki
Takva sahipleri demektir. (bk. Takva) Kur'ân'da muttakî insan olunması konusunda ısrarla durulmuş, cennet ve nimetleri muttakîler için hazırlandığı bildirilmiştir (Âl-i İmrân, 3/133; Ra'd, 13/35; Furkân, 25/15; Muhammed, 47/15).
Muttalib
Talepte bulunan, isteyen, (bkz. Abdülmuttalib
Muttalip
Talepte bulunan, isteyen
Muvaffak
1. Allah'ın yardımına ulaşmış, işi rast gitmiş kimse. 2.Anlamı: Başaran beceren.
Muvakkar
Tevkir edilmiş, ağırlanmış, saygı gösterilmiş olan. Vakarlı, ağırbaşlı
Muzaffer
Zafer kazanan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Müzahir
Yardım eden, yardımcı.
Muzam
Bir şeyin en büyük kısmı
Müzdad
Ziyadeleşmiş, artmış, çoğalmış. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Müzekkir
– Zikreden hatıra getiren anan. Zikreden ibadet eden. - Hz. Peygamberin isimlerinden.
Müzemmil
1. Bir şeye sarılmış sargılanmış. 2.Anlamı: Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı.