N Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Nabi
Yüksek, yüce, haber veren
Naci
Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
Nacil
Soyu sopu temiz olan kimse..
Nadi
Bağıran, haykıran
Nadim
Pişmanlık duyan, pişman.
Nadir
Ender, az bulunur, seyrek
Naferiz
1. Göbek düşüren. 2.Anlamı: Koku saçan.
Nafi
Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen
Nafih
Üfleyen, üfleyici
Nafiz
İşleyen, içeriye giden, delip geçen
Nahid
Venüs, Zühre yıldızı
Nahit
Venüs, Zühre yıldızı
Naib
1. Vekil, birinin yerine geçen, kadı vekili, Şeriata göre hükmeden hakim. 2.Anlamı: Nöbet bekleyen, nöbetle gelen
Nail
Ele geçiren, muradına eren
Naim
Uyuyan, uykuda olan
Naima
Haleb'te doğmuş, asıl adı Mustafa Naim'dir. Naima tarihiyle meşhurdur
Naip
1.Anlamı: Birinin yerine geçen. 2.Anlamı: Kadı. 3.Anlamı: Nöbet bekleyen.
Naki
1.Anlamı: Temiz, pak. 2.Anlamı: Çok ince, çok güzel, arif.
Nakib
Bir kavim veya kabilenin reisi veya vekili. Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan ve en eski derviş veya dede
Nakip
1.Anlamı: Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2.Anlamı: Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede
Nakıp
1.Anlamı: Bir kavim veya kabilenin başkanı. 2.Anlamı: Bir tekkede, şeyhin yardımcısı olan en eski derviş veya dede - bk. Nakip
Namal
"Adın duyulsun, ün kazan" anlamında kullanılan bir ad.
Namdar
Namlı, ünlü.
Nami
Tanınmış, ünlü şöhretli
Namık
Yazar, yazan kişi
Namver
Adlı, ünlü
Nara
1.Anlamı: Düzelten, yararlı bir duruma getiren. 2.Anlamı: İyileştiren, tedavi eden. 3.Anlamı: Başaran, bitiren.
Nart
Yürekli, yiğit.
Narter
Cesur, yürekli kimse.
Nasib
Pay hisse. Birinin elde ettiği şey. Allah'ın kısmet ettiği şey. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Naşid
Şiir söyleyen, şiir okuyan
Nasıf
1.Anlamı: Bir şeyi iki eşit parçaya bölen. 2.Anlamı: Ekmek.
Nasih
Öğüt veren.
Nasıh
Nasihat eden, öğüt veren. - Nasıh-ı Emin: Hz. Nuh (a.s.)
Nasip
Yardımcı, yardım eden (muin). "Abd" takısı alarak kullanılırsa daha iyi olur. Abdünnasır.
Nasir
1.Anlamı: Yayan, saçan. 2.Anlamı: Nesir yazan.
Nasır
Yardımcı, yardım eden.
Naşir
1.Anlamı: Yayan, dağıtan, saçan. 2.Anlamı: Kitap vb. yayımlayan, çıkaran.
Naşit
Şiir söyleyen, şiir okuyan
Nasr
Yardım. - Üstünlük (zafer). - Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi. Nasrullah: Allah'ın yardımı
Nasreddin
Yardımcı, imdada yetişen
Nasri
Tanrı yardımıyla, üstünlük ve ülke almakla ilgili.
Nasruddin
(Dine yardımı dokunan. - Dilimizde "Nasreddin" şeklinde kullanılır
Nasrullah
Allah´ın yardımı.
Nasuh
1.Anlamı: Öğütçü, öğüt veren. 2.Anlamı: Temiz, saf.
Nasuhi
Bozulmaz biçimde tövbe eden.
Natık
1.Anlamı: Söyleyen, konuşan. 2.Anlamı: Düşünen. 3.Anlamı: Bildiren, bildirici.
Natuk
Güzel, düzgün konuşan, söz söyleyen.
Natuvan
1.Anlamı: Zayıf, güçsüz. 2.Anlamı: Beceriksiz.
Nayır
Arkadaş, dost
Nayman
1.Anlamı: Sekiz. 2.Anlamı: Batı Moğolistan´da yaşayan sekiz kabileden oluşan topluluk.
Nazif
Temiz, güzel
Nazil
Yukardan aşağıya inen. Bir yere konan, bir yerde konaklayan
Nazım
Düzenleyen, tanzim eden
Nazir
Benzer, eş, örnek.
Nazır
1.Anlamı: Bakan, gören.2.Anlamı: Bakan, vekil.
Nazmi
1.Anlamı: Düzenli 2.Anlamı: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili
Nebahaddin
Dinin şanı ve şerefi. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Nebahattin
Dinin şanı ve şerefi.
Nebi
Peygamber
Nebih
Namlı, ünlü, şerefli.
Nebil
1.Anlamı: Yüksek nitelikli ve onurlu. 2.Anlamı: Akıllı, anlayışlı. 3.Anlamı: Bilgili ve erdemli.
Necabet
Soy temizliği, soyluluk.
Necabettin
Dinin soyluluğu.
Necaettin
Dine girip hidayete eren, kurtulan
Necah
İsteğine ulaşma. Kurtulma. İhtiyaçlarını temin edebilmek
Necat
Kurtuluş, selamet
Necati
Kurtuluşa ermek ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Neccar
1.Anlamı: Dülger. 2.Anlamı: Marangoz.
Necdet
Güçlü ve korkusuz
Necef
Yüksek, sırt tepe, tümsek. Kufe civarlarında Hz. Ali'nin türbesinin bulunduğu yer
Necib
1. Soyu sopu temiz pak olan kimse. 2.Anlamı: Asilzade, kıymetli, üstün. 3.Anlamı: Güzel ahlak sahibi. - Türk dil kuralı açısından "b/p" olarak kullanılır.
Necil
Soylu, soyu sopu temiz, kişizade. Asıl
Necip
Soyu temiz, cömert
Neciy
Sırdaş
Neciyullah
Allah'ın kurtuluş verdiği kişi. Hz. Peygamberin isimlerinden
Necmettin
Din’in Yıldızı
Necmi
Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait
Nedim
Yakın dost, samimi arkadaş
Nedret
Azlık, seyreklik, az bulunma.
Nedve
Görüşme konuşma. Daru'n-Nedve'. Cahiliyye zamanında Mekke'de, kabile işlerini konuşmak için yapılmış olan meşhur bina
Nefer
1.Anlamı: Bir adam, tek kişi. 2.Anlamı: Er, asker.
Nefi
Yararlı.
Nehar
Gündüz.
Nehib
1. Dehşet, korku. 2.Anlamı: Yağmacı, çapulcu. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Nehip
1.Anlamı: Dehşet, korku. 2.Anlamı: Yağmacı, çapulcu.
Nehri
Nehirle ilgili olan.
Nejad
Soy, nesil
Nejat
Soy, asıl, hesap
Nemrud
Babil'in kurucusu olduğu sanılan hükümdar. M.Ö. 2640'ta yaşamış Hz. İbrahim'i ateşe attırmıştır. Babil kulesinin onun zamanında yapıldığı söylenmektedir. -İsim olarak kullanılmaz
Neptün
Güneşe yakınlığı 8. sırada olan gezegen
Nerim
Pehlivan, yiğit.
Nermi
Yumuşaklık, gevşeklik.
Neşat
Sevinç, neşe, şenlik, keyif. İran şairlerinden birisinin adı.
Nesefi
Yapı ustası
Neşet
Yetişme, meydana gelme
Nesib
Soylu, soyu temiz baba
Neşid
(bkz. Neşide)
Nesif
İki kişi arasında olan sır
Nesil
Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.
Nesim
Hoşa giden hafif rüzgar
Nesimi
Yumuşak huylu.
Nesip
Soylu, soyu temiz.
Neşit
Sevinçli, neşeli, şenlikli.
Neşri
Neşir ile alâkalı olan.
Nevaz
Okşayan, okşayıcı
Nevci
Makam, ahenk ve nasip ile ilgili. Ali Şakir'in lakabı
Nevcivan
Genç, delikanlı
Nevfel
1.Anlamı: Deniz. 2.Anlamı: Leyla ile Mecnun hikâyesindeki Mecnun´un adı.
Nevhiz
Genç. Yeni yetişmiş, yeni çıkmış
Nevit
İyi, sevinçli haber, müjde.
Nevreddin
Dinin ışığı, aydınlığı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Nevrettin
Dinin ışığı, aydınlığı.
Nevri
Işıklı, parlak.
Nevsal
Yeni yıl.
Nevzad
Yeni doğmuş. Yeni doğan. - Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Nevzat
Yeni doğmuş çocuk ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Neyyir
Nurlu, parlak. Işıklı cisim. Güneş
Neyzen
Ney çalan kimse.
Nezih
Temiz, pak, seçkin
Nezihi
Temiz, saf, ince.
Nezir
1.Anlamı: Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim´e) yöneltmek için Allah´ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2.Anlamı: (Fıkıh´ta) Adak, dilek, tahsis. 3.Anlamı: Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur´an´da 40´tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden. 4.Anlamı: Kend
Nezzam
Nizam veren düzenleyen
Nihad
Tabiat, huy
Nihat
Tabiat, huy ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nijad
Soy, nesil, ne-seb. Tabiat, cibilliyet, (bkz. Nejad)
Nijdi
yakın
Nimetullah
Allah'ın nimeti
Nişan
1. İm, iz, belirti. 2.Anlamı: Amaç, hedef. 3.Anlamı: Tuğra, madalya.
Nişanbey
(bkz. Nişan)
Niteliğiyle
isminin anlamı bulunamadı.
Niyaz
1. Yalvarma, yakarma. Dua. 2.Anlamı: Bazı tarikatlarda küçüğün büyüğe karşı olan selam, saygı ve duası. 3.Anlamı: İhtiyaç, muhtaçlık.
Niyazi
Yalvarma, yakarma ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nizam
Sıra, dizi, düzen, kural
Nizamettin
Düzenli, tertipli
Nizami
1.Anlamı: İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan. 2 . kanunlarla ilgili olan.
Nogay
1.Anlamı: Köpek. 2.Anlamı: Kafkasya´da yaşayan bir Türk kavmi.
Noyan
Baş komutan.bey
Nuh
Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı
Nuhayle
İrak'ta, Kufe'ye yakın bir mevki
Nuhcan
(bkz. Nuh)
Nuhi
Nuh'a ait, Nuh ile ilgili. Pek eski
Nuhkan
Nuh Peygamber soyundan olan.
Nukrettin
Güzel gün
Numan
1.Anlamı: Kan. 2.Anlamı: Gelincik
Nuralp
Parlak, ışıklı, aydınlık yiğit.
Nurani
Işıklı, ışık saçan. Saygı uyandıran, nurlu
Nuratay
Nurlu, ışık saçan tanınmış kimse.
Nurbaki
Sürekli aydınlık olan, nurlu sabah
Nurbay
Nurlu, aydınlık kimse.
Nurcivan
1. Parlak, neşeli, genç. 2.Anlamı: Mert, gözüpek, genç.
Nurdağ
Nurdağı, Nurdan dağ
Nureddin
Dinin nuru, ışığı
Nurer
Nurlu, aydınlık, ışık saçan kimse.
Nurersin
(bkz. Nurer)
Nurettin
(Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nurhak
1.Anlamı: Allahın nuru 2.Anlamı: Kahramanmaraş iline bağlı ilçelerden biri.
Nuri
Işıklı, ışıktan gelen ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nurihak
Tanrının ışığı, nuru.
Nurkan
Temiz, berrak soydan gelen
Nurkut
(bkz. Nurkan)
Nurol
Nurlu ol, ışıklı ol
Nursal
Işık saç, aydınlat
Nurşat
Nura boğulmuş kimse
Nursi
Aydınlatan, nurlu sima
Nurtaç
Nurlu taç taşıyan. Nurlu, ışıklı taç giymiş olan.
Nurtekin
Aydın ve güvenilir, emin
Nurullah
Allahın Nuru anlamında ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Nurzat
Nurlu, aydınlık kişi
Nuşat
İçkiden sarhoş olmuş, mest olmuş
Nuşin
Tatlı, hoş, güzel
Nuşirevan
İran'da 531-579 yıllan arasında hükümdarlık etmiş ve doğruluğuyla şöhret bulmuş olan Sasani Şahı, "adil" lakabıyla anılır
Nusret
1.Anlamı: Yardım. 2.Anlamı: Allah'ın yardımı. 3.Anlamı: Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük.
Nusrettin
Dine yardım eden, din için çalışan
Nutki
Söz, lakırdı, konuşma. Nutuk, söylev, söyleyen
Nüvit
Müjde, iyi haber.
Nuyan
Şehzade, prens