O Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Oba
1.Anlamı: Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2.Anlamı: Genellikle bölmeli göçebe çadırı.
Obuz
Su kaynağı.
Ocak
1.Anlamı: Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer. 2.Anlamı: Ev, aile, soy.
Ocan
"O, cana yakın dosttur" anlamında kullanılan bir ad.
Od
Ateş.
Oder
Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.
Odhan
Ateşli hükümdar.
Odkan
Canlı, coşkulu kimse.
Odkanlı
Canlı, coşkulu, ateşli kimse.
Odman
Ateş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse
Odyak
"Ateşli ve coşkulu ol" anlamında kullanılan bir ad.
Odyakar
Ateş gibi can yakan kimse.
Odyakmaz
Ateş yakmaz.
Oflas
bk. Oflaz
Oflazer
İyi, güzel, eksiksiz, becerikli kimse.
Ogan
1.Anlamı: Tanrı. 2.Anlamı: Güçlü, kuvvetli.
Oğan
1.Anlamı: Tanrı. 2.Anlamı: Güçlü, kuvvetli. - bk. Ogan
Oganalp
Güçlü yiğit.
Oğanalp
Güçlü yiğit. - bk. Oganalp
Oganer
Güçlü kimse.
Oğaner
Güçlü kimse. - bk. Oganer
Ogansoy
Güçlü soydan gelen kimse.
Oğansoy
Güçlü soydan gelen kimse. - bk. Ogansoy
Oğanverdi
"Allah bağışladı" anlamında kullanılan bir ad.
Ogeday
1.Anlamı: Çok akıllı, bilgili. 2.Anlamı: Büyük Moğol hükümdarı Cengiz Han´ın oğlu. - bk. Ögeday
Oğuç
1. Oymak. Hısım, akraba. 2.Anlamı: Bereket.
Oğul
1.Anlamı: Erkek evlat. 2.Anlamı: Yavru. 3.Anlamı: Kovandan çıkan arı topluluğu.
Oğulbal
tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal
Oğulcan
Can,dost,çok sevgili çocuk
Oğultan
Sabahleyin doğan çocuk.
Oğultekin
Hayırlı oğul
Ogün
Belirli gün, bilinen, beklenen gün
Oğur
1. Uğur. 2.Anlamı: Samimi, içten dost. 3.Anlamı: Bir şey yapabilmek için ele geçen zaman ya da elverişli durum.
Oğuralp
Samimi, içten yiğit
Oğurata
Uğurlu ata
Oğuş
Erkek çocuk
Oğuz
1.Anlamı: Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı. 2.Anlamı: Temiz kalpli dost, iyi arkadaş. 3.Anlamı: Kır adamı, köylü. 4.Anlamı: Saf, deneyimsiz kimse. 5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.
Oğuzalp
Oğuz ve alp (ayrı ayrı bakınız)
Oğuzata
1. Oğuz'a mensup, güçlü yiğit baba. 2.Anlamı: Oğuz kahramanı.
Oğuzbala
1. Oğuz çocuğu. 2.Anlamı: Yiğit gürbüz çocuk.
Oğuzbay
Oğuz bay
Oğuzcan
Oğuz can
Oğuzer
Güçlü, kuvvetli kimse.
Oğuzhan
Güçlü, kuvvetli hükümdar. Oğuzların başı / Mete ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Oğuzkan
Damarlarında Oğuz kanı taşıyan
Oğuzman
Güçlü, sağlam, iyi yürekli, dost kimse
Oğuztan
Görkemli, aydınlık
Oğuztüzün
1. Sağlam, yiğit. 2.Anlamı: Yumuşak huylu, sakin.
Okan
Anlama, öğrenme ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Okanalp
1. Anlayışlı yiğit. 2.Anlamı: Tanrısal gücü olan yiğit.
Okanay
Okan ay
Okandan
Tanrı'dan gelen, Tanrı'nın verdiği
Okaner
(bkz. Okanalp)
Okansoy
Anlayışlı soydan gelen
Okatan
Ok atan
Okatay
Ok atay
Okay
1.Anlamı: Baht, talih, şans. 2.Anlamı: Bahtlı, talihli. 3.Anlamı: Beğenme. 4.Anlamı: Satürn gezegeni.
Okayer
Beğenilen kimse
Okbaş
Ok baş
Okbay
Ok atıcısı.
Okboğa
Hızlı ve boğa gibi güçlü
Okbudun
Birlik içinde olan. Dürüst soya mensup
Okcan
Ok gibi doğru olan kimse
Okçun
Uzak, öte, uzakta bulunan
Okdağ
Ok dağ
Okdemir
Güçlü, kuvvetli kimse.
Oker
Hızlı, canlı, hareketli kimse
Okergün
Ok ergin
Okgüç
Ok gibi güçlü ve hızlı.
Okhan
Hızlı, atak ve güçlü lider, han
Okkan
Ok kan
Okman
1.Anlamı: Ok gibi hızlı, güçlü kimse. 2.Anlamı: Okçu. Kemankeş.
Okşak
1. Benzeyiş. 2.Anlamı: Benzeyen, andıran.
Oksal
Ok sal
Oksalmış
Ok atmakla meşhur
Oksar
Ok atışına hazırlan
Oksay
Ok ve Say'dan birleşik isim
Oksel
akılla ilgili, zeka ile ilgili, ussal, akılsal.(öksel)
Oksev
Ok ve Sev'den birleşik isim
Okseven
Ok seven
Oksu
Hızlı ve düzenli akan su.
Oktan
1.Anlamı: Petrolde bulunan renksiz, sıvı durumunda olan hidrokarbon.2.Anlamı: Ok - tan
Oktar
Ok atan, okçu.
Oktay
Çok hiddetli, kızgın. Ok gibi güçlü olan eşsiz kimse. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Oktuğ
Ok tuğ
Oktuna
Ok tuna
Oktunç
Ok gibi hareketli, tunç gibi sağlam olan
Oktüre
Ok türe
Oktüremiş
Ok türemış
Okuş
1. Zeka, akıl, anlayışlılık (Öküs'ten). 2.Anlamı: Çağrı, davet.
Okuşlu
Zeki, akıllı, anlayışlı
Okutan
Eğitici, öğretmen
Okutman
Okutan, öğreten, öğretmen
Okuyan
1. Okumayı seven. 2.Anlamı: Çağıran, davet eden.
Okyalaz
Ateş gibi canlı ve çabuk
Okyan
Ok yan
Okyar
Ok gibi dosdoğru olan sevgili
Okyay
Ok yay
Olça
düşmandan ele geçirilen mal, ganimet
Olcayto
Bahtı açık, talihli
Olcaytu
Bahtlı, şanslı, talihli
Olcaytuğ
(bkz. Olcaytu)
Olçun
1.Anlamı: Eli işe yatkın, becerikli, usta. 2.Anlamı: Kendini olduğundan üstün gösteren. 3.Anlamı: Hekimlik taslayan kimse.
Oldaç
Şişman, büyümeye, gelişmeye elverişli olan
Olgaç
Olgun, yetişkin, iyi gelişmiş
Olgu
birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
Olguner
Anlayışlı, ağırbaşlı erkek
Olgunsoy
Tanınmış soydan gelen
Olgunsu
Olguns
Olsan
Adın duyulsun.
Olsar
Adın duyulsun
Oltan
"Tan gibi, şafak gibi ol" birleşik isim ol + tan
Olyarcan
Eski rumca’ da sevilen beğenilen kişi anlamına gelmektedir.
Onar
Daha iyi bir duruma giren, mutlu olan. Hastalıktan, dertten kurtulan
Onaran
1. Düzelten, yararlı bir duruma getiren. İyileştiren, tedavi eden. 2.Anlamı: Başaran, bitiren.
Onat
İyi, güzel, düzgün, namuslu
Onatkan
Onat kan. Temiz, dürüst soydan gelen
Onatsü
Güzel, dürüst asker. Nitelikli asker
Onbulak
On bulak
Oner
1.Anlamı: Önde gelen, başta gelen. 2.Anlamı: Yön. 3.Anlamı: Sıra.
Onganer
Mutlu yiğit
Ongar
Kurtuluş
Ongay
Kolay
Ongun
1.Anlamı: Eksiksiz, tam. 2.Anlamı: Verimli, bol, Bayındır. 3.Anlamı: Kutlu, uğurlu, beğenilen. 4.Anlamı: Kurtulmuş, onmuş. 5. Gelişmiş, gürbüz.
Ongunalp
Kutlu, uğurlu, beğenilen yiğit.
Onguner
Gelişmiş, gürbüz genç
Ongüner
Gelişmiş, gürbüz genç
Ongüneş
Ongün-eş
Ongunsu
Bol ve gür akan su
Onuk
Sevgili, aziz.
Onuker
Onuk er. Sevilen, sevgili insan, saygı değer
Onuktekin
Sevilen, sayılan güvenilir, emin insan
Onultan
İyileştiren, düzelten, sağlığına kavuşturan
Onur
Şeref, haysiyet, izzet-i nefs ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Onurad
Onuruyla tanınmış ad
Onural
Şan, şeref kazan
Onuralp
Saygıdeğer, aziz, yiğit
Onurcan
Onur ve can kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir.
Onurhan
Onurlu han, hükümdar
Onurkan
Onurlu, soylu kandan gelen
Onursal
Onurla ilgili. Saygı için verilen san
Onursan
Onuruyla tanınmış, şerefli
Onursay
Onur say
Onursev
Onur sev
Onursoy
Onurlu soydan gelen.
Onursu
Onur su
Onursü
Onur su
Orak
1. Ekin biçme zamanı, hasat. 2.Anlamı: Ekin biçme aracı.
Oral
Kuleyi, şehri ele geçir, zaptet
Oralmış
Kale, şehir almış.
Oran
1.Anlamı: Ölçü, nispet, derece. 2.Anlamı: Tahmin. 3.Anlamı: Ölçülü, hesaplı. 4.Anlamı: Anlayış. 5. Abartma, abartı. 6. Özel işaret, nişan.
Oransal
Oranla ilgili
Oray
1.Anlamı: Ateş gibi kızıl renkli ay. 2.Anlamı: Şehirli, şehirde yaşayan.
Orbay
Ordu komutanı. Ordu beyi
Orbek
Şehir beyi
Orbey
Bekçi muhafız
Orcan
1.Anlamı: Bey can. 2.Anlamı: Üstün, kıdemli kişi.
Orcaner
(bkz. Orcan)
Orçun
1.Anlamı: Ahlak, Töre. 2.Anlamı: Ardıllar, halefler.
Orgun
Gizli, saklı.
Orgunalp
Orgun alp
Orguntay
Orgun tay
Orhan
şehrin yöneticisi,hakimi ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Orhon
(bkz. Orhun)
Orhun
Eski bir Türk devleti, Asya’da bir nehir
Orkan
Şehrin yöneticisi, hâkimi. - bk. Orhan
Orkun
Or+khun (han) Kentin hanı
Orkuş
Ateş kırmızısı renkli bir kuş.
Orkut
Kutlu, uğurlu şehir
Orkutay
Kutlu, uğurlu şehir.
Orman
Ağaçlarla örtülü geniş alan.
Orsa
Ayı yavrusu
Orsan
Yüce adı olan
Ortaç
1.Anlamı: Tepe. 2.Anlamı: Mirasçı. 3.Anlamı: Veliaht.
Ortan
Ateş renginde kızıl tan.
Ortun
Ortanca kardeş.
Ortunç
Ateş renginde tunç
Oruç
Müslümanların yeme içmeden vs. uzaklaştıkları bir ibadet
Oruk
l. Aile, oymak. Göçmen olarak gelip bir yere yerleşen. 2.Anlamı: Yol, çare, imkan.
Orun
1.Anlamı: Özel, yer. Önemli bir görevlinin çalıştığı yer, makam. 2.Anlamı: Gizli, habersiz. 3.Anlamı: Huy, yaratılış.
Orunbay
Büyük görevi olan kimse, makam sahibi.
Orus
Eski uygur adlarındandır. "Talih, baht, saadet" anlamındadır
Oruz
Düşün, düşünce
Oskan
Akıllı
Osman
1.Anlamı: Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2.Anlamı: Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3.Anlamı: Osmanlı İmparatorluğu nun kurucusu ve ilk hükümdarı. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Otaran
Hayvanları otlatan çoban
Otay
Ateş renginde ay.
Oyalp
Oy alp
Oyanalp
Oğan alp. Güçlü yiğit
Oyhan
Oy han
Oykan
Oy kan
Oykut
Oy kut
Oymak
1.Anlamı: Birçok boydan oluşan, göçebe ya da yerleşik topluluk, aşiret. 2.Anlamı: İzcilikte küçük birlik. 3.Anlamı: Semt, mahalle. 4.Anlamı: Arazinin alçak, çukur yeri. 5. Hısım, akraba.
Oyman
Görüş, düşünce sahibi
Oytun
Beğenilen güzel yer / Kutsal
Oytunç
Oy tunç
Ozan
Halk şairi ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ozanalp
Şiir söyleyen tatlı dilli yiğit
Ozanay
Şakacı,tatlı dilli,şiir söyleyen kimse
Ozaner
Ozan er
Ozankan
Şair Kağan
Ozansoy
Güzel konuşan, şiir yazan bir soydan gelen
Ozansü
Güzel konuşan, şiir yazan asker
Ozgan
Öne geçen, kazanan, başarılı