P Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Padişah
Hükümdar, sultan.
Paha
Değer, fîat, eder, tutar
Pakalın
Dürüst, doğru, iyi tanınmış kimse.
Pakan
1. Temizler, anlar. 2.Anlamı: Veliler, ermişler, evliya.
Pakân
Ermişler, azizler.
Pakbaz
1.Anlamı: İçten bağlı, vefalı. 2.Anlamı: Aziz.
Pakel
İyi işler yapan, doğru kimse.
Paker
Temiz, dürüst, iyi kimse.
Paki
Temizlik, saflık.
Pakkan
Temiz soydan gelen kimse.
Pakman
Temiz, dürüst, soylu kimse.
Paksan
Temiz, doğru, namuslu tanınmış kimse.
Paksoy
Temiz soydan gelen
Pala
Kısa, geniş kiliç
Palatekin
Emniyet, güven ve cesaret telkin eden kişi
Palatimur
Demir pala. Sert ve katı yapılı, güçlü
Palay
Yedek at
Palaz
1. Kimi kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu. 2.Anlamı: Güzel, canlı, gürbüz, şişman. 3.Anlamı: Dağınık.
Pamirhan
Pamir han
Pars
Yırtıcı bir hayvan
Parsa
1. Sofu, dinine bağlı. 2.Anlamı: İffetli, namuslu, temiz, doğru.
Parsbay
Pars gibi güçlü ve çevik
Parshan
(bkz. Parsbay)
Parskan
Kanında atılganlık, cesaret ve saldırganlık taşıyan
Paşa
Bir askeri ünvan / ağabey, erkek kardeş
Pasin
Eski bir Türk oymağını adı
Payam
Badem
Paydaş
Eşit paylar alanlardan herbiri
Payiz
Güz, sonbahar. Yaşlılık
Payzen
1. Tutsak, esir. Suçlu. Ayağına pranga vurulmuş kimse. 2.Anlamı: Rençber.
Pazvantı
Osmanlı devletinde, Rumeli bölgesinde gece bekçilerine verilen ad
Pedük
Yüce, yüksek
Pehlevi
1. Şehir. 2.Anlamı: Kahraman, yiğit.
Pehlivan
Güreşçi
Pekal
Pek al
Pekalp
Güçlü, sert, kahraman yiğit
Pekart
Sağlam dönülmez yemin. Pek ant
Pekcan
Sıkı canlı, yufka yürekli olmayan
Pekçetin
Yaman kişi
Pekdemir
Sert, sağlam, demir gibi.
Pekel
Güçlü el. Pek el.
Peker
Güçlü erkek
Pekergin
Olgun kimse
Pekgöz
Cesur, yiğit
Pekin
üzerinde kuşku duyulmayan, kesinlikle bilinen, kesin.
Pekiner
(bkz. Pekin)
Pekintürk
Pekin Türk
Pekol
Sert, sağlam, dayanıklı ol
Pektaş
Taş gibi, sağlam kimse
Pektaşı
Güçlü, sert taş
Pektay
Güçlü, sağlam tay
Pektürk
Sağlam ve güçlü Türk.
Pekün
Tanınmış güçlü isim.
Peküstün
Çok üstün, üstünlükte en iyi seviyede olan
Pepe
Bir Türk Çizgi filmi kahramını olan Pepe ismini, Anadolu'da kekeme anlamına gelen Pepeme'den alıyor.
Perdah
1. Cila, parlaklık, parlama. Parlatma, parlaklık verme. 2.Anlamı: Budanmış asmadan yeni süren çubuk.
Perinçek
Özverili, fedakar, sadık
Perit
Cesur, önde giden, savaşçı
Periz
1. Bağırma, haykırma. 2.Anlamı: Su kenarında yetişen yeşil saz, ot.
Perk
Katı, sert, güçlü berk.
Perkel
Güçlü er
Perker
Güçlü kimse anlamına gelen Perker ismi türkçe kökenli bir erkek ismidir.
Perkin
Çok güçlü kuvvetli, sağlam kimse
Pertav
1. Atılma, sıçrama. 2.Anlamı: Uzağa düşen ok.
Pertev
Işık, parlaklık.
Peşin
Keykubat'ın üçüncü oğlu
Peşrev
1. Türk müziğinin en meşhur saz eseri formu. 2.Anlamı: Güreşten önce güreşçilerin yaptıkları gösteri.
Peyam
Haber, başkasından alınan bilgi, nebe
Peyami
Haberle ilgili, haber veren
Peygamber
Allah tarafından kullarına haber götürmekle görevlendirilmiş seçkin insan. Nebi, Rasul. - Yalnız Peygamberlere mahsus bir isimdir
Peykan
Temren, başak, okun ucundaki sivri demir
Pirane
Yaşlılara yakışır şekilde, olgunca tavır
Pirhan
Yaşlı hükümdar
Piri
İhtiyarlık, kocamışlık.
Piruz
Kutlu, hayırlı, uğurlu
Pivan
Ölçü, ölçülü.
Polat
Sertleştirilmiş , su verilmiş demir
Polatalp
Çelik gibi güçlü yiğit.
Polathan
Çelik gibi güçlü soydan gelen
Polatkan
Çelik gibi güçlü soydan gelen.
Polatkılıç
İyi cins çelikten yapılma kılıç
Poyraz
Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Pozan
Üzüm bağı
Pürdil
Yürekli, cesur
Pusat
1 . Araç. 2 . Silah, zırh vb. sava? arac?. 3 . Giysi veya giysilik kuma
Püser
Oğul, erkek çocuk