R Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Rabbani
1.Anlamı: Tanrı´yla ilgili, Tanrısal. 2.Anlamı: Kendini olanca gücüyle Tanrı’ya veren.
Rabi
Dördüncü çocuk.
Rabih
Yararlı, kazançlı, kârlı.
Rabıt
Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan
Raci
Rica eden, dileyen.
Racih
Değerli, üstün.
Radi
Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. - bk. Razı
Radu
Sevinçle
Rafeddin
İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Rafet
Çok acıma.
Rafettin
İslâm dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu. - bk. Refettin
Rafi
1.Anlamı: Kaldıran, yükselten, yücelten. 2.Anlamı: Tanrı´nın adlarından biri.
Rafih
Rahat ve huzurlu yaşayan.
Rafız
Bırakan, salıveren
Rağıb
Arzulu, isteyen, rağbet eden. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Ragıp
İçtenlikle isteyen, özleyen.
Rahdan
Yol bilen
Rahi
1.Anlamı: Rahat, huzurlu, dingin. 2.Anlamı: Far. Yolcu.
Rahim
Esirgeyen, acıyan anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.
Rahman
Acıması bol olan anlamında .Allahın isimlerinden. Abdurrahman olarak kullanılmalıdır.
Rahmani
Tanrı’ya özgü, Tanrı’dan gelen, kutsal.
Rahmeti
Koruyan, esirgeyen.
Rahmetullah
Tanrı’nın esirgemesi, koruması.
Rahmi
Koruyan, esirgeyen anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır.
Raid
Gürleyen, gürüldeyen
Raif
Acıyan, esirgeyen
Raik
Alımlı, güzel, hoş.
Raki
Namazda eğilen, rüku' eden. Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde bu anlamda zikredilmiştir
Rakîb
Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan taraflardan herbiri. Koruyucu. "Görüp gözeten" Allah'ın isimlerinden
Rakid
Hareketsiz, durgun, yavaş
Rakik
1. İnce. Yufka yürekli. 2.Anlamı: Köle veya cariye.
Rakım
Yazan
Rakip
1.Anlamı: Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri. 2.Anlamı: Koruyucu. 3.Anlamı: "Görüp gözeten" anlamında Tanrının adlarından biri.
Ram
İtaat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emrine bırakan. -İki isimlerde kullanılır. Ramcan, Ramcanan gibi
Ramazan
1.Anlamı: Kameri yılın 9. ayı 2.Anlamı: Bir izaha göre güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan "ramad" kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)´dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber: "Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir."(3) buyurmuştur. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Rami
Atıcı, mermi atan
Ramin
oğul anlamına gelen bir erkek ismi. ayrıca latince ismi gonystylus bancanus olan güney asya kökenli bir ağacın adı. ramin ağacı olarak da bilinen bu ağaç, derimsi yapraklarıyla ve pahalı kerestesiyle ünlüdür.
Ramis
1.Anlamı: Kumda saklı. 2.Anlamı: Gerçekleri saklayan.
Ramiz
Remz eden, işaretleyen
Rasi
Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi
Raşid
1. Olgun, ergin, akıllı. 2.Anlamı: Doğru yolda olan. 3.Anlamı: Hak din olan İslam'ı kabul eden. Kur'an'da Hucurat suresi ayet 7'de geçmektedir. Ayrıca 4 halife için Raşid halifeler denmiştir. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Raşid-Raşit
Doğru yola giden
Rasif
1. Sağlam dayanıklı. 2.Anlamı: Denizin yüzüne çıkmış kayalar. 3.Anlamı: Taş, temel, rıhtım.
Rasih
1.Anlamı: Köklü, kök salan 2.Anlamı: Bilgisi çok geniş olan.
Rasim
Resmeden, resim çizen
Rasin
Sağlam, dayanıklı, güçlü.
Rasit
Akıllı (kimse). Doğru yolda olan, Hak yolunu kabul etmiş olan (kimse). doğru yola giden
Raşit
Doğru yola giden
Rastan
Doğru olanlar, haklı olanlar, haklılar
Rasti
Doğruluk, gerçeklik, istikamet
Rastkar
Doğru adam
Ratib
1. Sıralayan, düzenleyen (kimse). 2.Anlamı: Sabit, sağlam, yerleşmiş. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.
Ratip
Sıraya koyan, tertipleyen.
Rauf
Merhamet eden anlamında Allahın isimlerinden
Ravend
Kökleri ve sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki
Rayet
Sancak, bayrak.
Rayihan
Han bayrağı, han sancağı
Rayıhan
Han bayrağı, han sancağı.
Razi
Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. - bk. Razı
Razı
Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
Razî
Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. İslam dünyasında meşhur bir isimdir
Reber
rehber, kılavuz
Rebi
İlkbahar.
Rebii
1.Anlamı: Baharla ilgili. 2.Anlamı: Baharda doğan kimse.
Reca
1.Anlamı: Umut, umma. 2.Anlamı: İstek dilek.
Recai
Umma, dileme. İsteyen, rica eden, yalvaran.
Recep
Heybetli, azametli, saygı değer ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Refet
Acıma, merhamet etme, esirgeme. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi ayet 2 ve ve Hadid suresi 27. ayette geçmektedir
Refettin
İslâm dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu.
Refi
Yüksek, yüce.
Refig
Bolluk ve rahat içinde geçinen
Refiğ
Bolluk ve rahat içinde geçinen kimse.
Refih
Bolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.
Refii
Yüksek, yüce, saygın kimse.
Refik
Arkadaş, yoldaş, ortaklık
Regaip
1.Anlamı: Çok istek gören, beğenilen. 2.Anlamı: Armağanlar. 3.Anlamı: İstekler, arzular.
Reha
Kurtulma
Rehavi
Türk müziğinin en eski birleşik makamı
Rehayeddin
Dinin kurtarıcısı, dini kurtaran.
Rehber
Yol gösterici, kılavuz.
Reis
Baş, başkan.
Rekin
1.Anlamı: Gururlu, ağırbaşlı. 2.Anlamı: Saygın yüce, yüksek.
Rekiz
1. Gizli, gömülü define. 2.Anlamı: Sağlam, adamakıllı.
Remiz
l. İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme. 2.Anlamı: Alamet, amblem.
Remzi
İşaret ve gizliliğe ait ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Renan
İnleyen, çınlayan
Renas
Yol bilen.
Rengin
Rengin renkli anlamında kürtçe isim
Rensa
Eski Türk mitolojisinde su tanrısı. Ayrıca İsveççede silmek anlamını taşır.
Reşad
1. Doğru yolda, hak yolda yürüme. 2.Anlamı: Sultan Reşad; Osmanlı son dönem padişahlarındandır. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.
Resai
Süs, süsler.
Reşat
Layık, Değer, yakışır.
Reset
Layık, değer, yakışır.
Reşid
1.Anlamı: Doğru yolu tutan. 2.Anlamı: İyi hareket eden, akıllı. 3.Anlamı: Ergin.
Reşididdin
Dinin olgunu, dürüst olanı, dini bütün.
Reşid-Reşit
Akıllı, iyi davranan
Reşiduddin
Dinin akıllı kişisi, dini olgunluğa ulaşmış kişi
Reşik
Uzun boylu ve yakışıklı erkek.
Reşit
1.Anlamı: Doğru yolu tutan. 2.Anlamı: İyi hareket eden, akıllı. 3.Anlamı: Ergin.
Resmi
1. Devletle ilgili olan. 2.Anlamı: Törenle yapılan. 3.Anlamı: Çok ciddi.
Resmî
1.Anlamı: Devletle ilgili olan. 2.Anlamı: Törenle yapılan. 3.Anlamı: Çok ciddi.
Resul
Haber getiren
Resulhan
Hükümdarın elçisi.
Reva
Yakışır, uygun, yerinde
Revah
1. Bir şeyi elde etmeden doğan neşe. 2.Anlamı: Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman.
Revahi
Bal arıları
Revaid
Gürleyen bulutlar
Revha
Rahatlık. Gönül rahatlığı
Reviş
Biçim, tarz, üslup. Tutum, davranış, yol
Reyyan
1.Anlamı: Suya kanmış, suya doymuş. 2.Anlamı: Cennet´te sadece oruç tutan kimselerin girebileceği kapı.
Rezzak
Abdürrezzak adının kısaltılmış biçimi.
Rical
1.Anlamı: Erkekler. 2.Anlamı: Devlet büyükleri.
Rida
Razı olan erkek
Rıdvan
Cennetin kapıcısı olan melek.Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet.
Rifat
Yükseklik, yücelik, büyüklük.
Rıfat
Yükseklik, yüksek rütbe
Rifki
Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik
Rıfkı
Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili
Rihem
Yağmur yağdığında toprağın kokusu.
Rikab
Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Rikap
1.Anlamı: Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. 2.Anlamı: Binilecek yer, üzengi.
Risaleddin
Dinin elçisi, peygamberi. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Risalet
Elçilik. Peygamberlik
Risalettin
Dinin elçisi, peygamber.
Riyaz
Bahçeler, ağaçlık çimenlik yerler, ravza
Rıza
Hoşnutluk, memnunluk ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Rızkullah
Allah´ın rızkı, Allah´ın verdiği nimet.
Rizvan
Cennetin kapısında bekçi..
Rızvan
1.Anlamı: Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet. 2.Anlamı: Cennetin kapıcısı olan büyük melek.
Rodin
Işığın müjdecisi (Kürtçe)
Rohat
güneşin doğuşu - güneşin gelişi
Rojhat
Kürtçede yeni gün anlamına gelen söz
Rojhat
Rojhat gündüz gelen kız ve erkek çocuklarına verilen isim kürtçe
Ronas
gün gören, gün tanıyan, tecrübeli anlamında kürtçe isim
Ronin
12-19. yüzyıl Japonya'sında efendisiz kalmış savaşçı. Roninler genellikle asi ve huzur bozucu kimselerdi.
Ruat
1.Anlamı: Bulut, gök gürültüsü. 2.Anlamı: Konuşkan. 3.Anlamı: Tehdit eden.
Rüçhan
Üstünlük, üstün olma
Rücum
Akan yıldız
Rugeş
Rugeş parlak yüzlü, gür yüzlü anlamında kürtçe isim
Ruhani
1.Anlamı: Ruhla ilgili. 2.Anlamı: Gözle görülmeyen. 3.Anlamı: Din adamı.
Ruhcan
Ruh ve can.
Ruhi
Ruhla ilgili
Ruhiddin
Dinin ruhu, özü. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Ruhittin
Dinin ruhu, özü.
Ruhşan
Yüce, üstün, şanlı ruh.
Ruhullah
İsa Peygamber.
Rükneddin
Dinin temel direği. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Rüknettin
Bir şeyin temeli / Dinin temeli
Rükni
1.Anlamı: Bir şeyin en sağlam yanı. 2.Anlamı: Saygın, güçlü, önemli kimse. - bk. Rüknü
Rüknü
1.Anlamı: Bir şeyin en sağlam yanı. 2.Anlamı: Saygın, güçlü, önemli kimse.
Rûmet
Şeref, onur, haysiyet.
Rümet
Şeref, onur, haysiyet.
Rusen
Aydın, parlak. Belli, aşikar
Ruşen
Aydın, parlak
Ruşeni
1. Aydınlık, açıklık. Belli olma. 2.Anlamı: Bir tarikatın adı. Halvetiyyenin Ruşeni kolunun kurucusu olan Aydınlı Ömer Dede'dir.
Rüstem
Ünlü Fars pehlivanının adı
Rüsti
Yiğitlik. Üstünlük. Kuvvet
Rustu
1.Anlamı: Doğru yolda olan kimse. 2.Anlamı: Akıllı, ergin.
Rüştü
Ergin, olgun
Rüsuhi
1.Anlamı: Sağlam, güçlü. 2.Anlamı: Becerikli, yetenekli.
Rutkay
Yeni doğan ay.
Ruzgar
Yel, Esinti, Hava Akımı; Hava; Zaman, Devir; Dünya, Âlem; Talih, Şans, Baht
Rüzgar
Yel, Esinti, Hava Akımı; Hava; Zaman, Devir; Dünya, Âlem; Talih, Şans, Baht ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ruzi
1. Gündüze ait, gündüzle ilgili. 2.Anlamı: Rızık, azık, kısmet, nasip.