U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Ubab
1. Pek taşkın, coşkun. 2.Anlamı: Delice akan sel.
Ubade
Anlamını bilen ziyaretçilerimiz bize yorumları ile yardımcı olabilirler.
Ubeyd
(bkz. Ubeyde)
Ubeydullah
Allah´ın kulu.
Ubeyt
1.Anlamı: Küçük köle, kölecik. 2.Anlamı: Kul. - bk. Übeyt

1.Anlamı: Son, nihayet. 2.Anlamı: Kıyı, kenar. 3.Anlamı: Sınır, hudut. 4.Anlamı: Neden, sebep.
Uca
1.Anlamı: Sırt, arka. 2.Anlamı: Yüksek, yüce.
Uça
1.Anlamı: Sırt, arka. 2.Anlamı: Yüksek, yüce. - bk. Uca
Ucaer
Değerli, yüce kimse.
Uçan
1.Anlamı: Uçma eylemini yapan. 2.Anlamı: İki yelkenli gemi.
Uçanay
Çok sevinen insan.
Uçanok
Ok gibi uçarak giden kimse.
Uçantekin
Çok sevinen kimse.
Uçantürk
Çok sevinen Türk.
Uçar
Uçan, uçucu.
Uçarer
Çok sevinen kimse.
Uçarlı
Gerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.
Ucatekin
UYücelikte eşsiz kimse.
Uçay
Son ay.
Uçbay
Son derece zengin olan kimse.
Uçbeyi
Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.
Uçhan
Sınır beyi.
Uçkan
Çok uçan, uçucu.
Uçkara
Bir kuş.
Uçma
1.Anlamı: Dağın karla örtülmüş dik yamacı. 2.Anlamı: Olay.
Uçman
Uçan, uçucu.
Uçuk
1.Anlamı: Uçmuş, soluk renk. 2.Anlamı: Çökmüş yer, toprak. 3.Anlamı: İyi. 4.Anlamı: Sivri dağ tepesi.
Uçur
1. Vakit, an, fırsat. 2.Anlamı: Mevsim.
Ufki
Ufka ait, ufukla ilgili
Uflaz
bk. Oflaz
Ufuk
Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır
Ufukdeniz
Ufuk ve deniz.
Ufuktan
Ufuk ve tan.
Ugan
1.Anlamı: Tanrı. 2.Anlamı: Güçlü, kuvvetli. - bk. Ogan
Uğur
İyilik müjdesi, nesnelerde varolduğuna inanılan iyilik kaynağı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Uğural
"Uğur al" anlamında kullanılan bir ad.
Uğuralp
Uğurlu yiğit.
Uğurata
Uğurlu ata.
Uğurcan
Doğruluk gösteren-adaletli davranan.
Uğurel
Eli uğurlu olan kimse.
Uğurhan
Uğurlu hükümdar.
Uğurlubay
Uğurlu- kimse.
Uğurlubey
Uğurlu bey.
Uğurol
"Mutlu ve bereket getir" anlamında kullanılan bir ad.
Uğursal
Uğurla ilgili, uğurlu
Uğursan
Uğuruyla tanınan kimse.
Uğursay
"Uğur olarak kabul et" anlamında kullanılan bir ad.
Uğurtan
Uğur tan
Uğurtay
Benzersiz biçimde uğurlu olan kimse.
Uğut
1.Anlamı: Baygın, kendinden geçmiş. 2.Anlamı: Renksiz, solgun. 3.Anlamı: Kuru. 4.Anlamı: Yağmuru bol yılların buğdayı.
Uguz
bk. Oğuz
Uğuz
Kutsal, mübarek. Saf, temiz
Uhuvvet
Kardeşlik, dostluk, arkadaşlık.
Ukab
1. Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. 2.Anlamı: Hz. Muhammed'in (s.a.s) (bayrak) sancaklarından birinin adı. 3.Anlamı: Nesir burcu, kartal takım yıldızı.
Ukabe
Sahabe.
Ukbe
Ashabın meşhurlarından: Ukbe b. Nafı
Ukde
1. Düğüm. Zor, karışık, iş. 2.Anlamı: Bir gezegen yörüngesinin her iki ucu.
Uknum
1. Asıl, temel. 2.Anlamı: Hıristiyanlıktaki teslis inancını meydana getiren üç unsurdan her biri.
Ukul
Akıl, us
Ukuş
1.Anlamı: Anlayış, zekâ. 2.Anlamı: Benzeyiş. 3.Anlamı: Soy sop, kabile, soy.
Ulaç
1.Anlamı: Bağlayan, bağlayıcı. 2.Anlamı: Sınır.
Ulaçhan
İnsanları birbirine kaynaştıran hükümdar.
Ulaçkan
İnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.
Ulağ
Ulak
Ulak
1.Anlamı: Haber götüren kimse, postacı. 2.Anlamı: Yardımcı. 3.Anlamı: Amaç, hedef. 4.Anlamı: İri yarı, güçlü kimse. 5. Ek, yama. 6. At.
Ulakbey
Yardım eden, yardımcı olan bey.
Ulam
1.Anlamı: Kesintisiz, sürekli. 2.Anlamı: Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü. 3.Anlamı: Yetenekli, becerikli. 4.Anlamı: Grup, demet, topluluk, kategori.
Ulaş
Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse.
Ulu
1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 2.Anlamı: Zengin, saygın.
Ulualp
Çok erdemli, yüce yiğit.
Uluant
Kutsal, büyük yemin
Ulubaş
Yüce, saygın kimse
Ulubay
Yüce, saygın, erdemli kişi.
Ulubek
Saygınlığı olan bey
Uluberk
Saygın kişilikli yiğit.
Ulubey
Yüce, saygın, değerli bey.
Uluç
Büyük Türk Denizcisinin adı (Uluç Ali Paşa)
Uluçağ
Hayırlı, uğurlu dönem
Uluçam
Ulu - çam
Ulucan
Erdemli, saygın, yüce kişi
Uluçkan
Uluç - kan
Uludağ
Çok büyük, yüce dağ
Uludoğan
Doğuştan yüce, uğurlu kimse
Uluer
Saygın, uğurlu, yüce kimse
Uluerkan
Saygın, yüce, soylu kimse
Uluğ
Yüce, saygın, değerli
Uluğbey
bk. Ulubey
Uluhan
Büyük, saygın hükümdar.
Ulukaan
Büyük, saygın hükümdar
Ulukan
Soylu yüce kandan gelen
Ulukut
Çok uğurlu, kutlu kimse
Uluman
Ulu, yüksek, saygın kimse
Ulumeriç
Ulu meriç
Uluöz
Özü yüce, saygın kimse
Uluşahin
Ulu şahin
Ulusan
Adı yüce tanınmış kimse
Ulusoy
Ulu, yüce, soylu.
Ulusu
Yüce, kutlu su
Ulutan
Ulu tan
Ulutaş
Ulu taş
Ulutay
Değerli, yüce ve benzersiz kimse.
Ulutekin
Yüksek şahsiyetli ve sakin kişilikli
Ulvi
Yüce, yüksek
Uma
1.Anlamı: Armağan, hediye. 2.Anlamı: Konuk, misafir.
Uman
Umudu olan, bekleyen, umutlu
Umur
Görgü, tecrübe
Umural
Görgü, bilgi, deneyim kazan
Umuralp
Görgülü, bilgili yiğit.
Umurbay
Görgülü, bilgili, saygın kişi
Umurbey
Görgülü, bilgili, kişi
Umut
Ummak, beklemek, ümit etmek ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ungan
1. Onmuş kişi, mutlu. 2.Anlamı: Yürekli, yiğit kişi.
Ural
Hazar denizine dökülen, ırmak ve sıradağ
Uralp
Kentli yiğit
Uraltan
Ur - altan
Uraltay
Ur - altay
Uram
Büyük, geniş yol
Urandu
1. Seçkin, seçilmiş. 2.Anlamı: Hayırlı.
Urangu
Savaşçı, savaşkan
Uras
Şans, talih
Uras-Uraz
Talih,şans
Uraz
Şans, talih
Uraza
1. Hediye, armağan. 2.Anlamı: Konuğa çıkarılan yiyecek.
Urgun
1. Vurulan, vurulmuş. Vurgun, aşık. 2.Anlamı: Gizli.
Urhan
Şehir, kale hükümdarı.
Urkan
1. Kale hendeği. 2.Anlamı: Şehir, kent. 3.Anlamı: Yüksek ve korunaklı yer.
Urluk
Aile, soy sop. Tohum
Uruk
1. Tane, tohum. 2.Anlamı: Nesil, kuşak, soy.
Urungu
Savaşçı, kürşad’ın oğluna verdiği isim.
Uruz
Hedef, amaç, gaye
Uşak
Uşak ismi Kur-an'da geçmeyen, Türkçe kökenli 4 harfli bir erkek ismidir. Uşak ismi ufak, çocuk ve küçük anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda Uşak ilimiz ile aynı isimdedir.
Usal
1. Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün. 2.Anlamı: Önemsiz.
Usalan
Akıl alan, akıllı
Usalp
Akıllı yiğit
Usbay
Akıllı, saygın kişi
Usberk
Şimşek gibi parlak akıllı kimse
Usbey
Akıllı kişi
User
Akıllı kişi
Ushan
Akıllı hükümdar
Uskan
Akıllı soydan gelen
Usluer
Akıllı erkek
Usman
Akıllı, zeki kimse
Usta
İşinin eri, becerikli kimse.
Usum
Akıllı
Utbe
Meşhur sahabelerden bazılarının ismi
Utkan
1.Anlamı: Zafer kazanmış, muzaffer. 2.Anlamı: Şerefli, onurlu soydan gelen.
Utku
Zafer, üstünlük sağlama, yenme
Utman
Şerefli, edepli, terbiyeli kimse
Uyar
1. Uygun yerinde. 2.Anlamı: Boyun eğen, uysal, nazik kimse.
Uyaralp
Uysal, nazik yiğit.
Uyarel
Uyar el
Uygan
Uyumlu, uyan.
Uygar
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni kimse.
Uygunel
Uygun el
Uyguner
Uygun uyumlu, olumlu erkek
Uyguralp
Uygar, medeni yiğit.
Uytun
1.Anlamı: Kutsal, mübarek. 2.Anlamı: Beğenilen, güzel yer. 3.Anlamı: Alçak yer, ova. - bk. Oytun
Uz
1.Anlamı: İlyi, güzel. 2.Anlamı: Uygun, doğru. 3.Anlamı: Usta. 4.Anlamı: Temir, dikkatli. 5. Becerikli, akıllı, anlayışlı. 6. Yakın, içten.
Uzalp
İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.
Uzay
Sonsuz boşluk
Uzbay
İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.
Uzcan
Uysal, uyumlu, iyi insan
Uzel
Usta, becerikli, işe yatkın el.
Uzer
Kahraman,cesur,savaşçı.
Uzgören
Gerçeği önceden görebilen.
Uzhan
Ülke ve halkına faydalı olan
Uzkan
Erdemli soydan gelen
Uzlet
Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma
Uzman
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.
Uzsan
Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan
Uzsoy
İyi nitelikli soydan gelen
Uztan
Uz - tan
Uztaş
Uz - taş
Uztav
Uz - tav
Uztay
Uz - tay
Uztekin
Uz - tekin