Z Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Zabit
Subay.
Zade
1.Anlamı: Evlat, oğul. 2.Anlamı: Dürüst, doğru adam.
Zafer
Başarı, amaca ulaşma.
Zafir
Zafer kazanan, üstün gelen.
Zağnos
Bir tür doğan kuşu.
Zahid
Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki
Zahir
1.Anlamı: Parlak, açık, belli. 2.Anlamı: Dış görünüş, dış yüz. 3.Anlamı: Coşmuş, taşkın.
Zahit
Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu. Dince yasak olan şeylerden sakınan.
Zahrettin
Dinin zerresi, Dinin çekirdeği
Zaid
Artan, artıran. -Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır
Zaik
Tadıcı, tadan, tat alan.
Zaim
Kefil.
Zait
Artan, artıran.
Zaki
Saf, katışıksız, temiz, pak.
Zakir
Zikreden, anan.
Zal
İran’da eskiden kalma mitolojik bir savaşçı. Aynı zamanda horoz ibiği anlamında da kullanılıyor.
Zaman
Vakit, çağ.
Zamir
1.Anlamı: İç, iç yüz. 2.Anlamı: Yürek, vicdan. 3.Anlamı: Gönülde gizli olan sır. 4.Anlamı: Adın yerini tutan sözcük.
Zarif
1. Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar. 2.Anlamı: İnceliği, latifliği ile hoşa giden.
Zati
1.Anlamı: Kendiyle ilgili, kendine ait, özel. 2.Anlamı: Özle ilgili.
Zebih
1. Kesilmiş veya kesilecek kurban. 2.Anlamı: Hz. İsmail ile Hz. Muhammed'in babası Hz. Abdullah'ın lakabı.
Zeheb
Altın. (bkz. Zer)
Zekai
Zekâyla ilgili, zekâya ait.
Zekai/Zekayi
Zekâyla ilgili, zekâya ait.
Zekeriya
Erkek, Adam.
Zeki
Çabuk anlayan. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Zemin
1.Anlamı: Yer, yeryüzü. 2.Anlamı: Temel, dayanak. 3.Anlamı: Konu, tema.
Zengin
1.Anlamı: Parası, malı çok olan, varlıklı. 2.Anlamı: Verimli. 3.Anlamı: Gösterişli.
Zerin
bk. Zerrin
Zerr
Karınca yumurtası. Ebu Zerr: Ashab-ı Kiram'da zühd ve takvaca meşhur bir zat
Zeval
1.Yerinden ayrılıp, gitme. 2.Anlamı: Zail olma, sona erme. 3.Anlamı: Güneşin başucunda bulunma zamanı.
Zevvak
1. Bir şeyi çok fazla tadan. 2.Anlamı: Bir şeyi çok fazla deneyen. 3.Anlamı: Bir şeyin çok fazla farkına varan.
Zeycan
Candan, cana yakın.
Zeyneddin
Dinin ziyneti, süsü.
Zeynel
Süs
Zeynel/Zeynelabidin
zeynel:süs, zeynelabidin :İbadet edenin süsü
Zeynelabidin
zeynel:süs, zeynelabidin :İbadet edenin süsü
Zeyni
Süslü.
Zeynullah
Allah´ın süsü.
Zeynur
bk. Zinnur
Zeyrek
1.Anlamı: İlgi çekici. 2.Anlamı: Eli uz, usta. 3.Anlamı: Akıllı, zeki.
Zeyyat
Yağ yapan, zeytinyağı yapan kimse.
Zihni
Zihinle, akılla ilgili.
Zikir
1.Anlamı: Anma, anılma. 2.Anlamı: Bildirme. 3.Anlamı: Kur´an-ı Kerim.
Zikrullah
Allah´ın anılması.
Zinar
Zinar kaya anlamında kürtçe bir isimdir
Zinnureyn
İki nur sahibi. Hz. Osman'a Hz. Muhammed (s.a.s)'in iki kızıyla evlendiği için bu ad verilmiştir
Zinnur-Zeynur
Nurlu, ışıklı, aydınlık.
Zivekar
Vekarlı. Vakar dolu. Vakar sahibi
Ziver
süs, bezek
Ziverbey
Süs, bezek.
Ziya
aydınlık,nur ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ziyad
Fazlalık, çokluk. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. Ziyat
Ziyaeddin
bk. Ziyaettin
Ziyaettin
Dinin ışığı, aydınlığı.
Ziyat
Fazlalık, çokluk.
Ziynetullah
Allah´ın süsü, bezeği
Zobu
1.Anlamı: İri yarı, kalın, kaba. 2.Anlamı: Delikanlı. 3.Anlamı: Zor, sıkıntılı. 4.Anlamı: Eski vezir konaklarındaki hizmetli.
Zoral
"Zoru başar" anlamında kullanılan bir ad.
Zorbey
Güçlü bey.
Zorlu
1.Anlamı: Güzel, çok güzel, iyi. 2.Anlamı: Yakışıklı. 3.Anlamı: Güçlü, dayanıklı. 4.Anlamı: Sert, keskin. 5. Yürekli, cesur. 6. Girgin, girişken.
Zübeyir
Yazılı küçük şey.
Zübeyr
Yazılı küçük şey.
Zühdi
Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.
Züheyr
Çiçekçik, küçük çiçek.
Zühtü
Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren.
Zuhur
Görünme, meydana çıkma, baş gösterme.
Zuhuri
Orta oyununda komik rolü yapan kimse.
Zülfi
Zülüflü, Perçemli, Yüzünün İki Yanından Saç Lülesi Sarkan
Zülfikar
Hz. Ali’nin çatal ağızlı kılıcı
Zülfü
Zülfikârla ilgili
Zülfükar
Hz. Ali'nin ünlü çatal ağızlı kılıcı
Zülkarneyn
1.Anlamı: İki boynuzlu 2.Anlamı: Büyük İskender.
Zülkif
Yüce, makam sahibi.
Zülkifl
Yüce, makam sahibi. Nasip ve kısmet sahibi. Kuran’da Enbiya 85 ve Sad 48. ayetlerde geçmektedir.
Zülküf
Yüce kimse, makam sahibi.
Zümer
1.Anlamı: Zümreler, gruplar. 2.Anlamı: Kur`an-ı Kerim`in 39. süresi.
Zürriyet
Soy, bir soydan gelenler.