Feramuz İsminin Anlamı

Feramuz : Kale muhafızı, koruyucusu.Feramuz İsminin Analizi

F : Sakinliği temsil eder, uysal ve güvenilir kişiliğin işaretçisidir.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

Z : Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.Feramuz İsmiyle Uyumlu İsimler

Amuz Bilen, öğrenmiş, öğreten
Şehmuz Hükümdar soyundan gelen.
Temmuz Türk ve Altay mitolojisine de Tamız (Tamus, Tammus, Tamıs, Dumuz, Dumıs) Han olarak geçmiştir. Sümer kökenlidir. Türk coğrafyasının büyük kısmında adı yaz aylarından birisine verilir; Temmuz, Tamız, Tamıs gibi… Çoğu zaman Ahır hayvanlarının ve/veya Çobanların ya da kırsal hayatın, ekinlerin ve hasadın koruyucusu olarak görülür. Damızlık sözcüğü, Damız (ahır) sözcüğüyle olduğu kadar bu isimle de bağlantılıdır ve Tamız Han için ayrılan hayvan demektir. Sümer mitolojisinde çoban görünümlü olarak betimlenir. Sümerce adı Dumuzi, 12 Hayvanlı takvimde de yer alan Domuz ile bağlantılı görünmektedir. Ünü tüm Ortadoğuya yayılmıştır.


Feramuz isminin anlamı Feramuz ne demek Feramuz isim analizi

Tags : Feramuz isminin anlamı nedir Feramuz ne anlama geliyor Feramuz ne demek Feramuz isminin anlamı Feramuz isminin anlamı nedir Feramuz ne anlama geliyor Feramuz ne demek Feramuz isminin anlamı Feramuz isminin anlamı nedir Feramuz ne anlama geliyor Feramuz ne demek Feramuz isminin anlamı Feramuz isminin anlamı nedir Feramuz ne anlama geliyor Feramuz ne demek Feramuz isminin anlamı Feramuz isminin anlamı nedir Feramuz ne anlama geliyor Feramuz ne demek Feramuz isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...