Ferihan İsminin Anlamı

Ferihan : Sevinçli, ferahFerihan İsminin Analizi

F : Sakinliği temsil eder, uysal ve güvenilir kişiliğin işaretçisidir.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

I : Hassas, duygusal.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.Ferihan İsmiyle Uyumlu İsimler

Abaka Han İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu
Abdülhan Kürtçede evdilxan diye yazılır; türkçede abdülhan’ a karşılık gelir tanrının hizmetkarı veya kıralın hizmetkarı anlamında kulanılır bir örnek bedirxan begê evdilxan- abdülhanın oğlu bedirhan bey.
Abılay Han Orta cüz Kazak Hanı. Ülkesini Çinlilere, Hive hanlıklarına karşı ustaca savundu (1711-1781)
Abılayhan Orta cüz Kazak Hanı. Ülkesini Çinlilere, Hive hanlıklarına karşı ustaca savundu (1711-1781).
Acahan Aca ve han sözlerinden oluşan bir ad.
Adahan Ada ve han sözlerinden oluşan bir ad.
Adilhan Adil yöneti­ci.Adaletli hükümdar
Ağahan Nizari İsmaili imamlara verilen unvan. Doğu Türk-çesinde ağabey anlamında da kullanılmıştır. Türk kökenli Kaçarların onur unvanıydı. Ağa Han: Nizari İsmailîlerin dini önderi
Akhan Dürüst hakan
Alguhan Çağatay hanlığı hükümdarı. (1266). Orta Asyayı ele geçirip Harezmden Afganistan'a kadar sınırlarını genişletti. Cengiz'in yasalarını şiddetle uyguladı
Ali Han Yüce han
Alihan Yüce, ulu hükümdar.
Alphan Yiğit hüküm­dar.
Altunhan Zengin hakan. Türklerin, Çin'de hüküm süren Türk-Moğol hükümdarlarına verdikleri ad
Arhan Üstün nitelikli, gururlu bakan
Arıhan Üstün nitelikli, gururlu bakan
Arıkhan (bkz. Arhan
Arzuhan Hükümdarın isteği, dileği.
Aslıhan Kökeni soylu han soyundan
Atahan Han soyundan gelen, soylu yiğit
Atlıhan Ata binmiş süvari. - Birleşik isim. Atlıhan: Alınca Hanın oğlu. Tatar'ın kutsal göbek soyundan sekizinci kuşak
Aycahan Ay gibi parlak olan güzel.
Aycihan Cihanı aydınlatan ışık
Aygülhan Ay gibi parlak, gül gibi güzel olan.
Ayhan Ay gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han
Bağışhan Bağışı seven hükümdar.
Bahadırhan Savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren hükümdar.
Bakırhan Bakır gibi işe yarayan hükümdar.
Balahan Çocuk hakan, yavru kağan.
Balhan Bal gibi tatlı ve cana yakın hükümdar.
Banuhan Banu-han.
Barhan Farça bir isim, bar oyununun ağası anlamına geliyor. Anlamının eksik yada yanlış olduğunu düşünüyorsanız bize ulaşabilirsiniz.
Barıkhan (bkz. Barık)
Başhan Hanların başı, Padişah, Hükümdar
Batıhan (bkz. Batı)
Batırhan (bkz. Batır)
Batuğhan Güçlü Kuvvetli Han. Altınordu devletinin kurucusu Batuhan.
Batuhan Güçlü Kuvvetli Han. Altınordu devletinin kurucusu Batuhan.
Batuhan Batuhan ismi Türk kökenli bir isimdir. Batuhan isminin anlamı Türk devleti olan Altınordu devletinin kurucusunun ismidir. (1204-1255). Bu kişi Cengiz Han’ın torunudur..
Baturhan (bkz. Batur)
Bayhan Zengin ve varlıklı hükümdar
Bayruhan (bkz. Bayru)
Bedirhan Ay+ Han gibi Bedir + Han
Bengühan Hükümdarlığı sürekli olan.
Berhan Han soyundan, Hanla ilgili, han üzerine.. (Han=Hakan)
Beyhan Sır saklamayan, içindekini hemen döken
Bilgehan Göktürk hakanı (683-734). Babası Kutluğ İlteriş Han'dır
Binhan Hanların hanı
Birhan Tek yönetici.
Boğaçhan İnanılmaz derecede güçlü , insanüstü gücü olan
Bolhan (bkz. Bolgan)
Borahan Fırtına Gibi Hükümdar, Güçlü Yönetici
Buğrahan 1.Anlamı: Erkek deve gibi korkusuz olan hükümdar. 2.Anlamı: X. yüzyılın başlarında Orta Asya´daki Yağma boyundan çıkan ve ilk İslam devletini kuran Türk hükümdarlarının birçoğuna verilen san. 3.Anlamı: . İliğ ve Karahanlı sülalesinden birçok hükümdarların unvanıdır. – Tarık Buğra, Saltuk Buğra.
Buminhan (bkz. Bumin)
Burçhan (bkz. Burç)
Burhan Delil, kanıt.
Burkhan Put, heykel, Buda heykeli. - İsim olarak kullanılması yanlıştır
Çelikhan Güçlü hakan, yönetici.
Cemhan Hükümdarlar hükümdarı, Büyük İskender’in lakabı
Cengizhan Cengiz Han. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. Moğolcada Çing sıfatının çoğulu olarak, güçlü, kuvvetli anlamındadır. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca müslümanları katletti. İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat verdi
Ceydahan Uzun boyunlu ve güzel kadın.
Ceyhan Güney bölgemizde bir ırmak adı
Cihan Dünya
Çoğahan (bkz. Çoğa)
Dağhan Eski Türklerde dağ Tanrısı.
Dehan Ağız.
Demirhan Güçlü hükümdar.
Denizhan Denizlerin hükümdarı
Diclehan Dicle ve han kelimelerinden oluşan isim
Dilhan İçten gönülden söyleyen
Dirsehan Dede Korkut hikayelerinde, çocuğu olmadığı için hor görülen sonra da Boğaç Han adında yiğit bir oğula sahip olan kahramanın adı
Doğanhan (bkz. Doğanbey)
Doğuhan Doğuda bulunan hükümdar.
Dorukhan Başarılı, üstün nitelikli hükümdar.
Ducihan İki cihan, dünya ve ahirct
Duduhan Abla, kardeş.
Duhan 1.Anlamı: Kur`an-ı Kerim`de bir sure adı. 2.Anlamı: Duman.
Durhan -Yaşa, uzun ömürlü ol- anlamında kullanılan bir ad.
Duruhan (bkz. Durualp)
Ecehan (bkz. Ece)
Efehan yiğitlerin başı
Egehan Engin denizlerin hükümdarı
Elhan Nağmeler, ezgiler
Emirhan Emir veren hükümdar, hanın emri
Ercihan Cihanın tanıdığı erkek
Erhan Yiğit hakan
Erşahan Şahin gibi güçlü yiğit
Esmahan Hükümdar adları.
Eyüphan Eyüp ve Han isimlerine ayırı ayrı bakınız.
Ezelhan (bkz. Ezel)
Ezhan İnsanda akıl, fikir, zeka, hafıza anlayış, kavrayış, kudretleri
Ferhan Sevinçli, mutlu
Fezahan Yükselmeyi amaçlayan hükümdar.
Gökhan Göklerin hakanı Gök gibi büyük han
Göktuğhan Gök renkli Tuğ sahibi Han
Güçhan Güçlü hükümdar.
Güçlühan Güçlü hükümdar.
Güçlükhan Güçlü hükümdar. bk. Güçlühan
Gülcihan Dünyanın en güzel gülü.
Güldehan Ağzı gül gibi olan, küçük ağızlı.
Gülhan Gül gibi güzel hakan
Günhan Oğuz’un altı oğlundan Güneşi simgeleyenin adı
Gürhan Bolluk içindeki güçlü han.
Han 1.Anlamı: Eski Türklerde kağana bağlı veya kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı. 2.Anlamı: Osmanlı Padişahlarının adlarının sonuna getirilen san.
Hızırhan Seyyid. Seyyidi sülalesinin kurucusu, Malik Süleyman'ın oğlu
İlhan Bir ülkenin egemen hanı
İlighan Karahanlı hükümdar.
İlkehan Yeni ilkeler, kanunlar koyan hükümdar, yönetici
Işıkhan Aydın, ileri görüşlü hükümdar.
İsmihan Hükümdar isimleri
İstemihan Göktürk devletinin kurucusu Bumin kağanın kardeşi olan Türk hakanı
İzhan İyiliğin, güzelliğin hakimi, yönetici
Kadrihan Değerli, saygın hükümdar.
Kalhan 1. (bkz. Kalgay). 2.Anlamı: Kahramanoğulları'nın han soyundan, ceddi de Kalhan adını taşımaktadır.
Karahan Esmer Kağan
Karhan Tarihte bazı kavimlerde hanlara verilen san.
Karlukhan Karluk boyunun hanı.
Kayahan Kaya gibi sert hakan
Kayhan Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu
Kayıhan Güçlü hükümdar
Kayrahan (bkz. Kayraalp)
Kazakhan (bkz. Kazak)
Kazanhan (bkz. Kazan)
Kerimhan Eli açık, cömert hükümdar.
Keyhan Dünya
Kiçihan Küçük hükümdar
Kılıçhan Kılıç gibi keskin hükümdar.
Kırhan Yaşlı, ak sakallı hükümdar.
Koçhan Güçlü, kuvvetli hükümdar.
Korhan Ateş gibi hakan
Kotuzhan (bkz. Kotuz)
Kulahan (bkz. Kula)
Kürhan Yiğit, yürekli han.
Kuthan kutlu hükümdar
Kutluğhan Uğurlu, mutlu, şanslı, kutlu
Kutluhan Uğurlu, mutlu, şanslı, kutlu
Lâlehan Lâle gibi güzel olan.
Mançuhan Mançuların hükümsarı.
Mehmethan Mehmet ve Han isimlerine ayrı ayrı bakınız.
Melihan Melahat sahibi, güzel, şirin, sevimli hanedan sahibi anlamındadır.
Melikhan Hükümdar.
Merahan 1. Ferah, sevinç. 2.Anlamı: Zayıf olma hali.
Metehan Büyük Türk-Hun İmparatoru (M.Ö. 209-174).
Mihan Ulular, büyükler.
Mirhan (bkz. Mircan)
Mirzahan Hükümdar soyundan gelen, İslam toplumlarında iyi sülalelerin çocuklarına verilen isim
Münirhan Nurlandıran (ışık saçan )hükümdar.
Murathan (bkz. Murat).
Mutluhan Mutlu hükümdar.
Mutlukhan Mutlu hükümdar.
Nagehan Ansızın, birdenbire.vakitsiz
Nagihan Ansızın, birdenbire.vakitsiz
Nazlıhan Nazlı hükümdar.
Neslihan Han soyundan gelen
Nihan Gizli, saklanmış, görünmeyen, sır, giz
Nilhan Nil havzası hanlarından
Nurcihan Cihan'ın nuru, ışığı. Dünyaya ışık saçan. Türk-Hind imparatoru Cihangir'in zevcesi
Nurhan Aydın hükümdar
Odhan Ateşli hükümdar.
Oğuzhan Güçlü, kuvvetli hükümdar. Oğuzların başı / Mete
Okhan Hızlı, atak ve güçlü lider, han
Onurhan Onurlu han, hükümdar
Orhan şehrin yöneticisi,hakimi
Oyhan Oy han
Özerhan Yiğit ve cesur hükümdar anlamına gelen türkçe kökenli bir erkek ismidir.
Özhan Han soyundan gelen
Özilhan Gerçek hükümdar.
Öztarhan Ayrıcalıklı, saygın bir kişiliğe sahipolan kimse.
Pamirhan Pamir han
Parshan (bkz. Parsbay)
Perihan Peri padişahı, perilerin başı
Pinhan Gizli
Pirhan Yaşlı hükümdar
Polathan Çelik gibi güçlü soydan gelen
Rayihan Han bayrağı, han sancağı
Rayıhan Han bayrağı, han sancağı.
Refhan Varlık içinde yaşayan
Resulhan Hükümdarın elçisi.
Reyhan Fesleğen, güzel kokulu bitki
Rüçhan Üstünlük, üstün olma
Ruhan Yanaklar.
Sağhan İyi Kağan
Şahan 1. Şahlar. 2.Anlamı: Oldukça büyük boylu, yırtıcı bir kuş. (bkz. Şahin).
Şahinhan Şahin gibi güçlü, yiğit hükümdar.
Sarphan Güçlü, kuvvetli hükümdar.
Saruhan Eski bir Türk beyi
Sayhan Adaletli yönetici, hükümdarların adili, ölçülüsü.
Şebhan Gece öten bir cins bülbül
Selvihan Selvi ve han kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isim.
Senahan Öven, metheden.
Şerefhan Büyük, ulu, üstün hükümdar.
Serhan 1.Anlamı: Baş kağan, baş hükümdar. 2.Anlamı: Hanların başı.
Sevgihan Sevilen hükümdar.
Seyhan Kentten kente yolculuk
Seyidhan Hanların başı, önderi
Simhan Gümüş gibi parlak olan.
Şimşekhan (bkz. Şimşekkan)
Sırmahan Sarı ve güzel saçlı güzel.
Songurhan (bkz.Songur)
Soyhan Han soyundan gelen
Suhan Suyun hakimi, su kaynaklarının yönetimini elinde bulunduran
Sühan Söz, lakırdı. Şiir
Süphan Doğu Anadolu´da Van Gölü´nün kuzey kıyısındaki sönmüş volkanik dağ.
Talayhan Denizlerin hükümdarı.
Taluyhan Denizlerin hükümdarı. - bk. Talayhan
Tarhan 1. Oğuzlarda demirci ve zanaatçı ustaları. 2.Anlamı: Esnaf temsilcileri. 3.Anlamı: Büyük toprak sahipleri, büyük tüccarlar. 4.Anlamı: Han ve komutan unvanı.
Taşhan Güçlü, kuvvetli hükümdar.
Temirhan Demir gibi sağlam güçlü hükümdar. - Timur han
Temizhan İyi vasıflı lider
Timurhan Demir han, sert kağan
Tokhan Tok han
Toktahan Yerleşik yaşayan han
Tokuşhan Savaşçı lider, hakan
Tolgahan Güçlü lider, han
Törehan Görgülü er
Torhan Gururlu hükümdar.
Tuğhan Tuğu Olan Hükümdar, Tuğlu Hükümdar, Büyük Han; Tuğ + Han
Tuğrahan Bir ve Tek
Tuluhan Bağımsız Hükümdar
Tümhan Gerçek hükümdar.
Tunahan Osmanlı zamanında tuna bölgesinde yaşayan bir hanedandan gelenlere verilen sonad. Görkemli, gösterişli hükümdar.
Tunçhan Tunç han
Türehan Türe - han
Turhan Onurlu kişi
Uçhan Sınır beyi.
Uğurhan Uğurlu hükümdar.
Ulaçhan İnsanları birbirine kaynaştıran hükümdar.
Ülkühan Bir ülküsü, amacı olan hükümdar.
Uluhan Büyük, saygın hükümdar.
Ümithan Umut bekleyen hükümdar.
Ümmühan Hükümdar anası.
Urhan Şehir, kale hükümdarı.
Ushan Akıllı hükümdar
Uzhan Ülke ve halkına faydalı olan
Vuralhan Vural han
Yağızhan Esmer hükümdar.
Yahşihan İyi, güzel hükümdar.
Yalazahan Alevli, coşkulu hükümdar.
Yavuzhan Cesur, güçlü hükümdar.
Yiğithan Yiğit, cesur hakan.
Yıldızhan Yıldızların hakanı
Yılhan Yılın hükümdarı.
Yurdahan Yurda kağan olan kimse


Ferihan isminin anlamı Ferihan ne demek Ferihan isim analizi

Tags : Ferihan isminin anlamı nedir Ferihan ne anlama geliyor Ferihan ne demek Ferihan isminin anlamı Ferihan isminin anlamı nedir Ferihan ne anlama geliyor Ferihan ne demek Ferihan isminin anlamı Ferihan isminin anlamı nedir Ferihan ne anlama geliyor Ferihan ne demek Ferihan isminin anlamı Ferihan isminin anlamı nedir Ferihan ne anlama geliyor Ferihan ne demek Ferihan isminin anlamı Ferihan isminin anlamı nedir Ferihan ne anlama geliyor Ferihan ne demek Ferihan isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...