Hades İsminin Anlamı

Hades : 1.Anlamı: Küçük hades ve büyük hades olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük hades; bevl etmek, herhangi bir yerden kan çıkması ve abdesti bozan diğer durumlarla meydana gelen manevî kirlilik hâlidir. Namaz abdesti almakla temizlenilir. Büyük hades ise, cünüblük, hayız ve nifas hâlleri ile meydana gelen manevî kirliliktir. Boy abdesti alarak ağızı, burnu ve bütün bedeni yıkamakla ondan temizlenilir. 2.Anlamı: Hades Yunan Mitolojisinde ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır.Hades İsminin Analizi

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

D : Üstün gücü temsil eder, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.Hades İsmiyle Uyumlu İsimler

Akdes En kutsal
Mukaddes Kutsal olan , mübarek olan Mukaddes Kutsal olan , mübarek olan


Hades isminin anlamı Hades ne demek Hades isim analizi

Tags : Hades isminin anlamı nedir Hades ne anlama geliyor Hades ne demek Hades isminin anlamı Hades isminin anlamı nedir Hades ne anlama geliyor Hades ne demek Hades isminin anlamı Hades isminin anlamı nedir Hades ne anlama geliyor Hades ne demek Hades isminin anlamı Hades isminin anlamı nedir Hades ne anlama geliyor Hades ne demek Hades isminin anlamı Hades isminin anlamı nedir Hades ne anlama geliyor Hades ne demek Hades isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...