Hatib İsminin Anlamı

Hatib : 1. Hitab eden, söz söyleyen. 2.Anlamı: Camide hutbe okuyan. 3.Anlamı: Güzel, düzgün konuşan kimse. Sahabe isimlerindendir.Hatib İsminin Analizi

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

I : Hassas, duygusal.

B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.Hatib İsmiyle Uyumlu İsimler

Katib 1. Yazıcı. Bir kuruluşta yazı işleriyle vazifeli kimse, sekreter. 2.Anlamı: Osmanlı devletinde divanın resmi yazılarını yazan vazifeli. 3.Anlamı: Devlet memuru. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. - Katib Çelebi 1609-1658 yıllan arasında yaşamış ünlü bilgin. En mühim eseri Keşfü'z-Zünun'dur
Ratib 1. Sıralayan, düzenleyen (kimse). 2.Anlamı: Sabit, sağlam, yerleşmiş. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.


Hatib isminin anlamı Hatib ne demek Hatib isim analizi

Tags : Hatib isminin anlamı nedir Hatib ne anlama geliyor Hatib ne demek Hatib isminin anlamı Hatib isminin anlamı nedir Hatib ne anlama geliyor Hatib ne demek Hatib isminin anlamı Hatib isminin anlamı nedir Hatib ne anlama geliyor Hatib ne demek Hatib isminin anlamı Hatib isminin anlamı nedir Hatib ne anlama geliyor Hatib ne demek Hatib isminin anlamı Hatib isminin anlamı nedir Hatib ne anlama geliyor Hatib ne demek Hatib isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...