İhlas İsminin Anlamı

İhlas : 1.Anlamı: Halis, temiz doğru sevgi. 2.Anlamı: Gönülden gelen dostluk, samimiyet, doğruluk, bağlılık. 3.Anlamı: Kur'anı Kerim'in 112.Anlamı: suresinin adı.



İhlas İsminin Analizi

İ : Kırılgan bir kişiliği temsil eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.



İhlas İsmiyle Uyumlu İsimler

Ahlas 1.Anlamı: Saf, halis, karışımsız. 2.Anlamı: İyi yürekli, temiz kimse. 3.Anlamı: Kur´anî ıstılahta, Allah´a halis ola­rak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.
Atlas 1.Anlamı: Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba. 2.Anlamı: Düz, havasız, tüysüz. 3.Anlamı: Büyük harita. 4.Anlamı: Atlas okyanusu. 5. Kuzey Afrika'da Fas, Cezayir'i geçerek Tunus Körfezi'ne kadar uzanan sıradağlara verilen ad.
Barlas Kahraman, savaşçı.
Halas Kurtuluş, kurtulma.
Oflas bk. Oflaz
Talas 1.Anlamı: Yelin kaldırdığı toz. 2.Anlamı: Fırtına, kasırga. 3.Anlamı: Can sıkıntısı. 4.Anlamı: Köşe. 5. Oğuzların 24 boyundan biri.


İhlas isminin anlamı İhlas ne demek İhlas isim analizi

Tags : İhlas isminin anlamı nedir İhlas ne anlama geliyor İhlas ne demek İhlas isminin anlamı İhlas isminin anlamı nedir İhlas ne anlama geliyor İhlas ne demek İhlas isminin anlamı İhlas isminin anlamı nedir İhlas ne anlama geliyor İhlas ne demek İhlas isminin anlamı İhlas isminin anlamı nedir İhlas ne anlama geliyor İhlas ne demek İhlas isminin anlamı İhlas isminin anlamı nedir İhlas ne anlama geliyor İhlas ne demek İhlas isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...