İhsan İsminin Anlamı

İhsan : 1.Anlamı: İyilik etme. 2.Anlamı: Bağış bağışlama. 3.Anlamı: Verilen bağışlanan şey. 4.Anlamı: Lütuf, iyilik

Not : İhsan ismi en çok kullanılan isimler arasında son 60 yılda ilk 100 e girmiştir.İhsan İsminin Analizi

İ : Kırılgan bir kişiliği temsil eder.

H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.İhsan İsmiyle Uyumlu İsimler

Aksan İyi ve Temiz Tanınmış Kimse, İyi Namlı, Ünü Temiz Olan
Arısan Temiz, doğru tanınmış kimse
Arsan isminin anlamı bulunamadı
Atasan (bkz. Ata)
Atsan Susuz, susamış, teşne
Aysan Ay gibi, ay yüzlü
Balsan (bkz. Balım)
Baysan Zengin, tanınmış.
Beksan 1. Tanınmış, ünlü, saygın. 2.Anlamı: Bey ünvanı taşıyan.
Bengisan (Bengi)
Berksan Güçlü tanınan kimse.
Beysan (bkz. Beycan)
Boysan Uzun boylu, yakışıklı delikanlı
Dinçsan Gücü ve sağlık durumu yerinde olarak tanınan kimse.
Durusan Temiz tanınmış kimse.
Eraksan Temiz adlı yiğit
Erksan Güçlü, etkili san, tanınmış ad.
Ersan Yiğitliğiyle ad yapmış kimse.
Evsan Pullar, harçlar (bkz. Esnam). - İsim olarak kullanılmaz
Fersan Derisinden kürk yapılan bir kır sansarı.
Göksan Ünlü, meşhur kimse
Güçsan Gücüyle tanınan kimse.
Gürsan Namıyla anılan
Hasan Güzellik, iyi davranma, iyilik
İbsan İnsanın yüzü veya huyu güzel olma
İstihsan Güzel bulma, beğenme
İyisan İyi adla anılan, iyi tanınan kimse
Köksan Tanınmış, ünlü ad
Kutsan Uğurlu, talihli ad.
Lisan 1. Dil. 2.Anlamı: Konuşulan dil.
Nisan Yılın dördüncü ayı
Olsan Adın duyulsun.
Onursan Onuruyla tanınmış, şerefli
Orsan Yüce adı olan
Örsan Yüce adı olan.
Özalpsan Yiğitliğiyle tanınan kimse
Özsan Adı duyulmuş ünlü
Paksan Temiz, doğru, namuslu tanınmış kimse.
Resan Erişenler, yetişenler, ulaşanlar
Rüksan Firdevsi’nin Şahname”sinde geçen, 11.Anlamı: yüzyıl İran efsanevi prenses
Soysan Tanınmış soy
Süersan Yiğitliğiyle ünlü asker
Tansan Tan gibi aydınlık, temiz adı olan.
Temizsan Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse
Tuğsan Tanınmış ünlü Padişah
Türksan Adı duyulmuş, Türk gibi ünlü
Uğursan Uğuruyla tanınan kimse.
Ulusan Adı yüce tanınmış kimse
Ünsan Adını duyuran, ünlü.
Uzsan Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan
Yasan 1. Tertip, düzen. 2.Anlamı: İmge, belirti. 3.Anlamı: Bir işi yapma isteği, karar. 4.Anlamı: Öngörü. 5. Baskın.
Yeksan 1. Düz. 2.Anlamı: Bir, beraber. 3.Anlamı: Her zaman, bir düzeyde.
Yücesan Çok ünlü, tanınmış kimse.


İhsan isminin anlamı İhsan ne demek İhsan isim analizi

Tags : İhsan isminin anlamı nedir İhsan ne anlama geliyor İhsan ne demek İhsan isminin anlamı İhsan isminin anlamı nedir İhsan ne anlama geliyor İhsan ne demek İhsan isminin anlamı İhsan isminin anlamı nedir İhsan ne anlama geliyor İhsan ne demek İhsan isminin anlamı İhsan isminin anlamı nedir İhsan ne anlama geliyor İhsan ne demek İhsan isminin anlamı İhsan isminin anlamı nedir İhsan ne anlama geliyor İhsan ne demek İhsan isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...