İsar İsminin Anlamı

İsar : 1. İkram, bahşiş. 2.Anlamı: Cömertlikle verme. 3.Anlamı: Dökme, saçma, serpme. 4.Anlamı: Kendi muhtaç olduğu halde bahşiş verme.İsar İsminin Analizi

İ : Kırılgan bir kişiliği temsil eder.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.İsar İsmiyle Uyumlu İsimler

Ensar Hz. Muhammed’i Medine’ye davet edenlere verilen isim
Gülruhsar Gül yanaklı
Hisar 1. Kuşatma, etrafını sarma. 2.Anlamı: Kale etrafı islihkamlı bent.
Kasar Hatır, gönül.
Kûhsar 1. Dağlık. 2.Anlamı: Dağ tepesi.
Oksar Ok atışına hazırlan
Olsar Adın duyulsun
Ruhsar Yanak, yüz, çehre
Şahsar Dallık, ağaçlık, koruluk
Yesar 1. Varlık, zenginlik. 2.Anlamı: Sol, sol tarafı.


İsar isminin anlamı İsar ne demek İsar isim analizi

Tags : İsar isminin anlamı nedir İsar ne anlama geliyor İsar ne demek İsar isminin anlamı İsar isminin anlamı nedir İsar ne anlama geliyor İsar ne demek İsar isminin anlamı İsar isminin anlamı nedir İsar ne anlama geliyor İsar ne demek İsar isminin anlamı İsar isminin anlamı nedir İsar ne anlama geliyor İsar ne demek İsar isminin anlamı İsar isminin anlamı nedir İsar ne anlama geliyor İsar ne demek İsar isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...