İstem İsminin Anlamı

İstem : 1. Zulüm ve sitem. 2.Anlamı: İsim olarak kullanılması uygun değildir.İstem İsminin Analizi

İ : Kırılgan bir kişiliği temsil eder.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.İstem İsmiyle Uyumlu İsimler

Bistem Horasan eyaletinde El-Bürz eleklerinde bir şehir. Hüsrev 2.Anlamı: Pervizin dayısı Bistam tarafından kurulduğu için bu ismi almıştır. Elmaslanyla ünlüdür
Ertem Erdem / Fazilet
Etem Daha tam daha noksansız, mükemmel
Hatem 1.Anlamı: Mühür, üstü mühürlü yüzük. 2.Anlamı: En son. 3.Anlamı: Hatemü'l-Enbiya: Peygamberlerin sonuncusu, Hz. Muhammed. 4.Anlamı: Halemi Tai: Arap kabileleri arasında tanınmış "Tayy" kabilesine mensup ve cömertliğiyle meşhur olan "İbn Abdullah b. Sa'd"ın lakabı. 5. Çok cömert olan.
Meltem Yazın, karadan denize doğru esen mevsim rüzgarı
Öktem 1.Anlamı: Güçlü. 2.Anlamı: Onurlu.
Özertem Özünde erdemli olan
Rüstem Ünlü Fars pehlivanının adı
Yöntem 1. Yol, tarz, metod. 2.Anlamı: Yetenek. 3.Anlamı: Uygun, kolay.


İstem isminin anlamı İstem ne demek İstem isim analizi

Tags : İstem isminin anlamı nedir İstem ne anlama geliyor İstem ne demek İstem isminin anlamı İstem isminin anlamı nedir İstem ne anlama geliyor İstem ne demek İstem isminin anlamı İstem isminin anlamı nedir İstem ne anlama geliyor İstem ne demek İstem isminin anlamı İstem isminin anlamı nedir İstem ne anlama geliyor İstem ne demek İstem isminin anlamı İstem isminin anlamı nedir İstem ne anlama geliyor İstem ne demek İstem isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...