Kalmuk İsminin Anlamı

Kalmuk : 1.Anlamı: Göz kapağı. 2.Anlamı: Tüylü yün kumaş. 3.Anlamı: Asya’da eski bir Moğol kabilesinin adı.Kalmuk İsminin Analizi

K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

L : Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilik ifadesidir.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişilik.

K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.Kalmuk İsmiyle Uyumlu İsimler

Kumuk 1. Kılıç. 2.Anlamı: Kuzeydoğu Kafkasya ile Hazar denizinin batı kıyısında yaşayan bir Türk boyu.
Pamuk Koza biçimindeki meyvesi, üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen bitki.
Yumuk 1.Anlamı: Açılmamış çiçek, gül goncası. 2.Anlamı: Uysal, sessiz, ağırbaşlı.


Kalmuk isminin anlamı Kalmuk ne demek Kalmuk isim analizi

Tags : Kalmuk isminin anlamı nedir Kalmuk ne anlama geliyor Kalmuk ne demek Kalmuk isminin anlamı Kalmuk isminin anlamı nedir Kalmuk ne anlama geliyor Kalmuk ne demek Kalmuk isminin anlamı Kalmuk isminin anlamı nedir Kalmuk ne anlama geliyor Kalmuk ne demek Kalmuk isminin anlamı Kalmuk isminin anlamı nedir Kalmuk ne anlama geliyor Kalmuk ne demek Kalmuk isminin anlamı Kalmuk isminin anlamı nedir Kalmuk ne anlama geliyor Kalmuk ne demek Kalmuk isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...