Katib İsminin Anlamı

Katib : 1. Yazıcı. Bir kuruluşta yazı işleriyle vazifeli kimse, sekreter. 2.Anlamı: Osmanlı devletinde divanın resmi yazılarını yazan vazifeli. 3.Anlamı: Devlet memuru. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır. - Katib Çelebi 1609-1658 yıllan arasında yaşamış ünlü bilgin. En mühim eseri Keşfü'z-Zünun'durKatib İsminin Analizi

K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.

I : Hassas, duygusal.

B : Ön sezileri kuvvetli kişiliği temsil eder. En olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişiliktir, aynı zamanda.Katib İsmiyle Uyumlu İsimler

Hatib 1. Hitab eden, söz söyleyen. 2.Anlamı: Camide hutbe okuyan. 3.Anlamı: Güzel, düzgün konuşan kimse. Sahabe isimlerindendir.
Ratib 1. Sıralayan, düzenleyen (kimse). 2.Anlamı: Sabit, sağlam, yerleşmiş. - Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır.


Katib isminin anlamı Katib ne demek Katib isim analizi

Tags : Katib isminin anlamı nedir Katib ne anlama geliyor Katib ne demek Katib isminin anlamı Katib isminin anlamı nedir Katib ne anlama geliyor Katib ne demek Katib isminin anlamı Katib isminin anlamı nedir Katib ne anlama geliyor Katib ne demek Katib isminin anlamı Katib isminin anlamı nedir Katib ne anlama geliyor Katib ne demek Katib isminin anlamı Katib isminin anlamı nedir Katib ne anlama geliyor Katib ne demek Katib isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...