Keramet İsminin Anlamı

Keramet : 1. Birine karşı ikramda bulunmak. 2.Anlamı: Allah'ın bir kimseye cömertliği, lütfü, himayesi ve yardımı olarak ele alınır.Keramet İsminin Analizi

K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.

E : Ruhsal karışıklığı temsil eder, yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.

T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.Keramet İsmiyle Uyumlu İsimler

Abdüssamed-Abdüssamet Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. - Samed, Allah´ın isimle­rindendir.
Abdüssamet Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. - Samed, Allah´ın isimle­rindendir.
Ahmet Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah’a şükreden
Alamet 1. İşaret, iz, nişan. 2.Anlamı: Remiz, sembol. 3.Anlamı: Belirti, emare. 4.Anlamı: Çok iri, şaşılacak büyüklükte (mec.).
Azamet Büyüklük, ululuk
Azimet 1. Kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anlamına gelmektedir. 2.Anlamı: Herhangi bir kolaylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılması gerekli olan dini vecibeler.
Besamet Güler yüzlülük, şenlik.
Demet 1.Anlamı: Bitki veya çiçek bağlamı. 2.Anlamı: Bağlanarak oluşturulmuş deste.
Emet Bereket, bolluk.
Ezamet (bkz. Azamet). 1.Anlamı: Büyüklük, ululuk. 2.Anlamı: Çalım, kıvrım
Fahamet 1. Fahimlik, ululuk. 2.Anlamı: İtibar, kıymet, değer.
Fehamet (bkz. Fahamet)
Ganimet 1.Anlamı: Düşmandan alınan mal. 2.Anlamı: Beklenmedik kazanç veya olanak.
Güldemet Gül gibi güzel olan.
Haşmet İhtişam, büyüklük, görkemlilik
Hikmet 1.Anlamı: Bilgelik. 2.Anlamı: Neden, gizli neden. 3.Anlamı: Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4.Anlamı: Özlü söz, vecize. 5.Felsefe, gizli, bilinmeyen güç
Himmet 1.Anlamı: Gayret, emek, çalışma, çabalama. Yüksek irade. 2.Anlamı: Ermiş kimsenin tesiri. 3.Anlamı: Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır.
Hürmet Saygı
İsmet Haramdan ve günahtan çekinen
Kamet 1.Anlamı: Boy, boy bos, endam. 2.Anlamı: Camilerde namaza kalkmak için okunan iç ezan. 3.Anlamı: Ses, gürültü.
Kısmet Talih, nasip, kader
Kıymet Değer, paha, bedel.
Mehmet Aslı Arapça’da Muhammed, çok övülmüş anlamında
Mekremet Kerem, cömertlik. Saygı, ağırlama
Memet Mehmet, Muhammed
Muhammet 1.Anlamı: Çok övülmüş, hamd edilmiş (Muhammed)
Nimet İyilik, iyi bir yaşantı için gerekli şeyler
Rahmet Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama
Rehamet Sesin ince, yavaş ve tatlı olması
Rûmet Şeref, onur, haysiyet.
Rümet Şeref, onur, haysiyet.
Şahamet Şişmanlık, topluluk
Samet Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi’ ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu.Allah’ın 99 ismi’nden biri olduğu için Abdülsamed olarak çocuklara isim olarak verilmesi uygundur.
Saramet Yiğitlik
Şazimet Kimseye benzemeyen, farklı, tek, eşsiz
Şehamet Zeka ve akılla birlikte olan yiğitlik, cesaret
Selamet 1.Anlamı: Esenlik. 2.Anlamı: Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde.
Sermet 1.Anlamı: Sürekli ve sonsuz. 2.Anlamı: öncesiz ve sonrasız 3.Anlamı: Basınç altında seramik ile metal karışımlarından oluşturulmuş.
Ümmet 1.Anlamı: Bir peygambere inananların tümü. 2.Anlamı: Müslüman dinine bağlı olanların tümüne verilen ad.
Vesamet Güzellik, güzel olma


Keramet isminin anlamı Keramet ne demek Keramet isim analizi

Tags : Keramet isminin anlamı nedir Keramet ne anlama geliyor Keramet ne demek Keramet isminin anlamı Keramet isminin anlamı nedir Keramet ne anlama geliyor Keramet ne demek Keramet isminin anlamı Keramet isminin anlamı nedir Keramet ne anlama geliyor Keramet ne demek Keramet isminin anlamı Keramet isminin anlamı nedir Keramet ne anlama geliyor Keramet ne demek Keramet isminin anlamı Keramet isminin anlamı nedir Keramet ne anlama geliyor Keramet ne demek Keramet isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...