Kıyas İsminin Anlamı

Kıyas : 1. Bir şeyi başka şeye benzeterek hüküm verme. 2.Anlamı: Karşılaştırma, örnekseme. 3.Anlamı: Umum kaideye uyma.Kıyas İsminin Analizi

K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.

Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.

A : Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.Kıyas İsmiyle Uyumlu İsimler

Ayas 1.Anlamı: Dolunay, mehtap. 2.Anlamı: İskenderun Körfczi'nin batı kıyısında Ceyhan nehrinin ağzının vücuda getirdiği Yumurtalık limanı veya Ayaş koyunun kuzeydoğu kenarında, Adana ilinin Yumurtalık ilçesinin idare merkezidir. Ayaş Paşa: Osmanlı sadrazamlarından birinin adı.
Gilyas Gilyas kiraz anlamında demektir.
Gıyas Yardım, gavs, nusret
Ilyas Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.
İlyas Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi.


Kıyas isminin anlamı Kıyas ne demek Kıyas isim analizi

Tags : Kıyas isminin anlamı nedir Kıyas ne anlama geliyor Kıyas ne demek Kıyas isminin anlamı Kıyas isminin anlamı nedir Kıyas ne anlama geliyor Kıyas ne demek Kıyas isminin anlamı Kıyas isminin anlamı nedir Kıyas ne anlama geliyor Kıyas ne demek Kıyas isminin anlamı Kıyas isminin anlamı nedir Kıyas ne anlama geliyor Kıyas ne demek Kıyas isminin anlamı Kıyas isminin anlamı nedir Kıyas ne anlama geliyor Kıyas ne demek Kıyas isminin anlamı

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmadı...