Ç Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Çağa
Çocuk
Çağıl
Çağlayan suyun sesin
Çağılı
1. Çağla ilgili. 2.Anlamı: Çakıl. 3.Anlamı: Çağla.
Çağın
Yıldırım, şimşek
Çağla
Badem, erik ve Kaysı gibi meyvelerin ham hali.
Çağnur
Çağın nuru, zamanın nuru
Çakır
Mavimsi, mavi renkli, gri benekli gözleri olan kişi
Çarem
Benim çarem, benim olan çare, derdime deva olan.
Çavgeş
Çavgeş, dostça bakış anlamında kürtçe bir isimdir
Çavkani
Çavkani, gözü yaşlı, çeşme gözlü anlamında kürtçe bir isimdir
Çavlan
Büyük çağlayan
Çavlı
Ava alıştırılmamış doğan. Çavlı Çandar: (Öl. 1146). Selçuklu emiri. Sultan Mesud döneminde yararlı işler yaptı
Çavreş
Erkek için = Gözükara - Yakışıklı / Kadın için = siyah gözlü - güzel.
Çavşin
Maviş, mavi gözlü.
Çaykara
Küçük akarsu, yazın kuruyan küçük akarsu
Çelgin
Yaralanarak kaçan av hayvanı
Çem
Çem, nehir, çay, akarsu anlamında bir kürtçe isimdir
Çeman
1. Salına salına yürüyen. 2.Anlamı: Nazlı sevgili.
Çeman
Çeman, nehirler yatağı anlamında bir kürtçe isimdir
Çemenzar
Otlak. Çimenlik
Çeşman
Gözler
Çeşmiahu
Ahu gözlü kadın, ceylan gözlü güzel
Çeşminaz
1. Süzerek bakma, bakış. 2.Anlamı: Nazlı nazlı bakan göz. 3.Anlamı: Güzel gözlü sevgili.
Çeşpan
Layık, uygun, münasip, yakışır
Çiçek
1. Bitkilerin üreme unsurlarını ihtiva eden renkli veya beyaz renkte açan, çok defa kokulu, sonradan meyve veya tohum haline gelen kısımları (bkz. Şükûfe). 2.Anlamı: Bitki, çiçek açan bitki. 3.Anlamı: Bazı şeylerin toz haline getirilmiş özü, kükürt çiçeği. 4.Anlamı: Kumaş veya başka şeyler üzerine yapılan renkli veya renksiz süsleme.
Çiğdem
Zambakgillerden, soğanlı otsu, çeşitli renklerde çiçek açan kır bitkisi, mahmur çiçeği
Çığla
Saf, halis anlamına gelmektedir. Soyad olarak kullanılabilmektedir.
Çilay
Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler
Çile
l. Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan 40 günlük ibadet. 2.Anlamı: Eziyet, sıkıntı. 3.Anlamı: İbrişim, yün vs. demeti.
Çilek
Bir meyve.
Çilem
Bana ait olan çile.
Çiler
Şarkı Söyleyen, Şakıyan Kişi Anlamına Gelir
Çılga
1 - Giresun yöresinde "küçük ark, su yolu" anlamındadır. 2 - Sivas yöresinde "tarla, bağ ve yoncalık gibi yerlerin kenarındaki ince yol" anlamındadır. 3 - Çankırı yöresinde "yemeni üzerine bağlanan ince kumaş parçası" anlamındadır. 4 - Kırgızca’da "iplik iplik akan akarsu" anlamındadır. Kaynak : Vikisözlük
Çinel
Doğru, dürüst, namuslu kimse
Çınla
Yankı, Ses getiren
Çırağ
Meşale, ışık, kandil (bkz. Çerağ)
Çiray
1. Yüz çizgileri, yüz güzelliği. 2.Anlamı: Beniz, yüz. 3.Anlamı: İnsan resmi.
Çire
1. Maharetli, becerikli. 2.Anlamı: Kahraman, yiğit.
Çise
İnce yağmur, çisenti.
Çisem
Çiseleyen yağmur
Çisil
İnce yağmur.
Çiya
Dağ anlamına gelmektedir.
Çoğun
Çok defa, ekseriya
Çolpan
1. Çoban yıldızı. 2.Anlamı: Aciz, beceriksiz, zavallı. 3.Anlamı: Zühre, venüs.