Ö Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Ödül
l Bir basan ya da iyilik karşısında verilen armağan. 2.Anlamı: Yarışma veya müsabakalarda bir tarafın, kazanana verdiği hediye, mükafat.
Öge
1. Çok akıllı. Yaşlı kimse. 2.Anlamı: Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 3.Anlamı: . Hekim. 4.Anlamı: Ün, şöhret.
Öget
Beğenilen, aranılan, övülen, iyi güzel
Öğün
Anımsanan belirli bir günde doğan
Öğüt
Bir kimseye yapması ya da yapmaması gereken şeyler için söylenen söz
Ömürlü
Uzun yaşayan, uzun ömürlü.
Önay
-Uygun bulma, onaylama. Uygun yerinde
Öngül
1. Direnen, inatçı kimse. 2.Anlamı: Ön ayak olan, teşvik eden. 3.Anlamı: Kılavuz.
Önnur
İlk çocuğa verilen bir ad.
Önür
Kendinden önceki, eski. Öne geçen, ileriye giden
Ören
1. Eski yapı ya da kent kalıntısı. 2.Anlamı: Şehir kent. Köy. 3.Anlamı: Bitek ova. 4.Anlamı: Ormanlık yer.
Örengül
Yaban gülü.
Örfiye
Törelerle, âdetlerle ilgili.
Örge
1.Anlamı: Yükselen, yukarı çıkan. 2.Anlamı: Yukarı, üst.
Ötleğen
Sığırcığa benzeyen ötücü bir kuş.
Övgü
Takdir, beğeni, yüceltmek anlamlarını taşımaktadır.
Övgül
Övülmeye değer, nitelikli kimse.
Övgün
Övülmeye değer, nitelikli kimse.
Övgünç
Övünmeye yol açan, övünülecek şey.
Övünç
Övünmeye yol açan, övünülecek şey
Öykü
Ayrıntılarıyla anlatılan olay. Hikaye/masal. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Öyküm
Benim hikayem anlamını taşımaktadır.
Öz
1.Anlamı: Bir kimsenin benliği, manevi varlığı. 2.Anlamı: Bir şeyin temel ögesi.
Özaltan
Sabah seher vöaktinde göğün kızıllaşarak aydınlanması
Özaltın
Özü altın gibi değerli olan kimse
Özan
Öz an
Özant
Yeminine bağlı kimse.
Özarı
Arı gibi çalışkan kimse
Özaydın
Özü temiz, aydınlık kimse
Özaytan
Sabahın ilk vakitleri gibi aydınlık ve parlak olan.
Özbal
Balın özü
Özbaşak
Gerçek başak.
Özbek
1. Yiğit, cesur, özü güçlü. 2.Anlamı: Orta Asya'da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse. 3.Anlamı: Dere, çay.
Özben
Soyluluk ve asalette öz, temel
Özbil
Az ama Öz Bile
Özbilek
Güçlü bilek
Özbilen
Kendisi bilen, kendiliğinden bilen
Özbilge
Bilgelik taşıyan. Doğasında bilgelik bulunan
Özbilir
Asıl bilgiye ulaşan, temel bilgi sahibi
Özcanan
Gerçek sevgili olan.
Özdal
Öz dal
Özde
Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan.
Özdel
Hediye
Özden
Soyca temiz, köleliği olmayan
Özderen
Derli toplu kimse.
Özdeş
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, benzer olan
Özdilek
Candan dilenen dilek
Özdoğal
Yapmacık olmayan, samimi
Özduru
Özü duru, katıksız olan
Özdurul
Özü sakinleşsin.
Özen
1. Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba. 2.Anlamı: İçerlek, tam orta, en içeride olan. 3.Anlamı: İlk söz. 4.Anlamı: Bir birine yakın iki dağın arasındaki uzaklık, ara. Dere, ırmak.
Özenay
Özen gösteren kimse.
Özengül
Kendisine özen gösteren güzel kadın.
Özenir
Çaba gösteren, en iyisini yapmaya çalışan kimse.
Özenli
Kendisine özen gösteren kimse.
Özge
Başka, yabancı, iyi güzel. Şakacı. Cana yakın, sıcakkanlı. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Özgen
Özü geniş, rahat, sakin kimse
Özgenay
(bkz. Özgenay)
Özgü
1. Kutsal. 2.Anlamı: Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.
Özgül
Özü gül gibi olan.
Özgülay
Özü gül gibi olan güzel.
Özgüleç
Güler yüzlü, içten gülen kimse
Özgüler
Öz güler
Özgülüm
"Gerçekten gül gibi güzel olanım" anlamında kullanılan bir ad.
Özgünel
Kendisine has becerileri olan kimse.
Özgüney
Kendisine has nitelikleri olan güzel.
Özil
Gerçek ülke
Özipek
Özü ipek gibi saf ve dürüst olan kimse.
Öziş
Gerçektem eş olan kimse.
Özlem
Hasret, birine ya da bir yere duyulan görme arzusu ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Özlen
Görülmek istenilen ol, hasreti çekilen ol
Özlenen
Özlem duyulan, kavuşmak istenilen, sevilen kimse.
Özleyiş
Özleme, özlem duygusu.
Öznil
Gerçek nil.
Öznur
Gerçek ışık, ışığı özlü olan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Özöz
Gönlü geniş kimse
Özpınar
Öz pınar
Özpulat
(bkz. Özpolat)
Özsan
Adı duyulmuş ünlü
Özsel
Özle ilgili, öze ilişkin
Özselen
Gerçek haber
Özsevi
İçten gelen sevgi
Özsu
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad
Özten
Teni düzgün olan.
Özüm
Kardeş gibi tutulup sevilen
Özün
1. Hakkıyla kazanılmış ün. 2.Anlamı: Şiir.
Özveri
Bir amaç ya da kişi için kendi yararlarından vazgeçme, fedakarlık
Özyurt
Anavatan, anayurt