İ Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
İba
1.Anlamı: Çiy, nem. 2.Anlamı: İncelik, nezaket.
İber
İbretler, alınan kötü dersler
İbhac
Sevindirme, sevindirilme
İbili
İnce, narin, nazik
İbra
Beri kılma, beraat etme, temize çıkarılma, aklanma.
İbret
1. Bir olaydan, kötü bir durumdan ders alma. 2.Anlamı: İbret alınacak olay, iş, acaip, tuhaf.
İbrin
Yüzü parlak, güzel olan sevgili
İbrinşak
Ağaçta, çiçek açma, ağacın çiçeğinin tomurcuğunu yarıp çıkması
İbriz
Halis, saf altın
İbşar
Müjde verme, müjdeleme, muştulama
İcabet
1. Kabul etme, kabul edilme. 2.Anlamı: Razı olma, uyma.
İcazet
1. İzin, ruhsat. 2.Anlamı: Diploma.
İçim
Hoş, güzel
İçimbike
Hoş, güzel kadın.
İçkin
Varlığın içinde bulunduğu varlığın yapısına karışmış olan. 2.Anlamı: Yalnızca bilinçte olan. 3.Anlamı: Deney içinde kalan, deneyi aşmayan. 4.Anlamı: Dünya içinde dünyada olan
İclal
Azamet, büyüklük, ağırlama, ikram
İcma
Dağınık şeyleri toplama, biraraya getirme
İcmal
1. Özetleme. 2.Anlamı: Özet. 3.Anlamı: Cem, toplama.
İçten
Yürekten, candan, samimi. En önemli, can alıcı noktasından
İdicanan
Sevgilinin bayramı
İdil
1.Anlamı: Aşkla ilgili olup, köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir
İdilsu
Su için yazılmış şiir şarkı.
İdlal
Naz etme, nazlanma, aşın derecede nazlanma
İfakat
Hastalıktan kalkma, iyileşme, kurtulma, onma.
İfaza
1. Feyizlendirme, feyz ve nur verme. 2.Anlamı: Kabı taşıncaya kadar doldurma.
İfdal
1. Lütuf ve bağış.
İffet
Namuslu temiz olmak.
İftihar
1. Şeref, şan. 2.Anlamı: Övünme.
İhmirar
Kızarma, kızıllık.
İhtişam
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
İhvan
1. Sadık, samimi candan dostlar. 2.Anlamı: Aynı tarikata mensup insanlar.
İhya
1. Diriltme, diriltilme, canlandırma. 2.Anlamı: Taze can verircesine iyilik lütfetme. 3.Anlamı: Yeniden kuvvetlendirme. 4.Anlamı: Uyandırma, canlandırma, tazelik verme. 5. Allah'ın sıfatlarından.
İkan
Sağlam biliş, bilme
İkbal
İşlerin doğru gitmesi, baht açıklığı,
İkbar
Büyük, ulu görme, görülme.
İkdam
1. İlerleme. 2.Anlamı: İlerlemeye çalışma.
İklil
Taç esfer
İklim
Bir ülke ya da bölgenin ortalama hava durumunu belirleyen meteorolojik olayların tümü
İklima
İsrailiyat kaynaklarında Adem a.s ilk kız çocuğu, dünyaya gelen engüzel 3 kadından biri olarak geçmektedir.
İklimya
Adem a.s ilk kız çocuğu dünyaya gelen engüzel 3 kadından biri
İkra
İlk inen ayet,oku ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İkranur
Herşeye rabbin ismi ile başlayan, nurlu insan.
İksir
1. Ortaçağ kimyacılarının olağanüstü etkili güçte varsaydıkları cisim. 2.Anlamı: Etkili, yarar şurup. 3.Anlamı: En etkili neden.
İla
YEVM-İL KIYAME Kıyamete kadar.
İlaf
Sevmek, bir şeyleri birleştirmek, üst üste koymak anlamlarını taşır. Kureyş suresinde bulunur.
İlay
Ülkenin en güzeli.
İlayda
Su perisi ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İlaydan
Su kenarlarında yetişen küçük bir bitki türü
İlber
Uygur ve karluklarda hükümdara bağlı yüksek devlet memuru, idareci anlamında "ilteber" veya "elteber" unvanları kullanılmıştır. Diğer yandan türkçe’de "ilver" anlamında "ilber" sözü kullanılmaktadır.
İlbike
Ülkenin hanımefendisi.
İlden
Yaptığı işin kötü sonuç vermesinden üzülen, pişmanlık duyan.
İlenay
Gülen ay
İley
1. Huzur. 2.Anlamı: Yan, yön, karşı taraf.
İleyza
Uzaktan gelen ezan sesi
İlgi
1. İki nesne arasındaki bağ, alaka. 2.Anlamı: Kimyada bir cismin başka bir cisimle birleşmeye olan meyli.
İlginay
Garip, yabancı, gurbette yaşayan güzel kimse.
İlgü
Engel, mania.
İlgül
Memleketin güzeli.
İlgün
Halk, ahali
İlham
1. Allah tarafından insanın gönlüne doldurulan şey. 2.Anlamı: Peygamberin gönlüne gelen ilahi düşünceler. 3.Anlamı: Günlük, olağan şey. 4.Anlamı: İçe-gönüle doğma.
İlkbahar
Yılın ılık mevsimi, bahar.
İlkbal
İlk doğan çocuklara verilen adlardandır.
İlkben
Ben ilk’im anlamında
İlkcan
İlk doğan çocuklara verilen adlardandır.
İlke
Temel düşünce, ana görüş ve inanış
İlkgül
İlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri.
İlkim
İlk doğan çocuklara verilen ad
İlkışık
İlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri.
İlknaz
İlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri.
İlknur
İlknur İlk gelen ışık ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İlksel
İlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri.
İlksen
Önce sen anlamında
İlkşen
İlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri.
İlksev
İlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri.
İlkyar
İlk sevgili manasındadır.
İlkyaz
Bahar sonu, Yaz başlangıcı
İlliyyun
Gökyüzünün ve cennetin en yüksek tabakası
İlma
1. Parlatma. 2.Anlamı: Belirleme, işaret etme.
İlmen
Bir ülke halkından olan kimse, yurttaş
İlmiye
Dinî bilimlerle uğraşan kimseler topluluğu.
İlsak
Birleştirme, kavuşturma
İlşen
Ülkenin mutlu ve şen insanı.
İlsev
Ülkeni sev, ülkesini seven
İlseven
Ülkesini seven
İlsu
Ülkenin suyu, bereketi, bolluğu
İltifaf
1. Sarınma, bürünme, örtünme. 2.Anlamı: Çiçeklerin bürüm bürüm katmerleşmesi.
İltifat
1. Yüzünü çevirip bakma. 2.Anlamı: Dikkat. 3.Anlamı: Hatır sorma, gönül alma. 4.Anlamı: Sözünü başka bir kişiye çevirme.
İltika
Rast gelme, kavuşma, karşılaşma, buluşma
İlve
Alımlı
İmbat
Denizden esen serin rüzgâr.
İme
1.Anlamı: Çukur, kuytu yer. 2.Anlamı: Bir tür dağ keçisi veya geyik. 3.Anlamı: İlaç, çare
İmece
Birçok kimsenin el birliğiyle, bir kişinin veya topluluğun işini yapma
İmer
Çok zengin, varlıklı
İmge
Zihinde tasarlanan /düş hayal gibi gerçekleşmesi özlenen şey
İmren
Görülen bir şeyi veya herhangi bir isteği elde etmek istemi, gıbta
İmruz
Bugün
İnaka
Aşın güzelliği ve çekiciliği ile hayat verme, verilme
İnara
Hitit ve Hurrian mitolojisinde Fırtına tanrısı Teshub’un kızı ve bozkır vahşi hayvanlarının tanrıçası.
İnare
Nurlandırma, aydınlatma
İnci
İstiridyede oluşan küçük değerli süs tanesi
İnciden
İnci gibi güzel, zarif, değerli.
İncifem
İnci gibi güzel ağızlı.
İncifer
İnci gibi parlak, güzel.
İncigül
İnci gibi güzel olan.
İncila
1.Anlamı: Parlaklık, ışık. 2.Anlamı: Parlama, aydınlanma. 3.Anlamı: Görünme, ortaya çıkma
İncilay
1.Anlamı: Parlaklık, ışık. 2.Anlamı: Parlama, aydınlanma. 3.Anlamı: Görünme, ortaya çıkma
İncinur
İnci gibi parlak olan.
İncisel
İnci gibi güzel olan.
İnciser
Baş inci, en güzel inci.
İndira
1. Girişim. 2.Anlamı: Öne geçme. 3.Anlamı: Bulut altından sıyrılma.
İnfakullah
Allah'ın yardımı, nafakası, infakı
İnsaf
Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet.
İnşilal
1. Şelale oluşturma. 2.Anlamı: Şiddetle dökülme, atılarak akma.
İnşirah
1. Açılma. 2.Anlamı: Açıklık, ferahlık. - Kur'an-ı Kerim'de bir süre adı.
İnşirak
1. Çatlayıp yarılma, yarık olma. 2.Anlamı: Parlama.
İpar
Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen bir çeşit dikenli bitki
İpek
İpek böceği kozası çözülerek çıkarılan ince parlak tel ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İpekel
Nazik, zafir, kibar kimse.
İpekten
Teni ipek gibi yumuşak olan.
İrca
1. Geri çevirme, geri döndürme. 2.Anlamı: (Kim.) indirgeme.
İrem
1.Anlamı: Cennet bahçesi 2.Anlamı: Ok veya kurşun atılan nişan tahtası 3.Anlamı: Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı 4.Anlamı: Kur’an-ı Kerim’de Fecr suresi 7-8 ayetlerde ismi geçen “İrem”, Hûd aleyhisselamın kavmi olan Âd kavminin yaşadığı ve güzellikte emsali olmayan şehrin adıdır Bu şehir, bahçeleri ile ünlüdür Fakat daha sonra bu kavmin azgınlığı sebebiyle helak edilmiştir ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
İren
1.Anlamı: Özgür, hür.
İrena
Su perisi
İrfaniye
İrfanla, bilgi ve kültürle ilgili.
İrgün
Sabahın erken saatleri.
İris
1.Anlamı: Mitolojide geçen, Tanrıların elçisi ve gökkuşağının simgesi
İrman
1. Çağrısız gelen kimse. 2.Anlamı: Dalkavuk. 3.Anlamı: Eğreti. 4.Anlamı: Arzu, istek. 5. Pişmanlık.
İrmegan
1. Uğurluluk, saadet, ikbal. 2.Anlamı: Terbiye eden.
İrsad
1. Hazırlama. 2.Anlamı: Hazır olma.
İrsen
Miras olarak, anadan babadan geçerek
İrva
Suya kandırma
İrza
Gönlünü etme, hoşnut etme
İrziz
1. Titreme. 2.Anlamı: Dolu tanesi. 3.Anlamı: Dik ses.
İsabet
1.Anlamı: Rast gelme, yerini bulma. 2.Anlamı: Doğru bir fikir söyleme.
İsade
(bkz. İsad)
İsare
(bkz. İsar)
İsase
1. Göz ucuyla bakma. 2.Anlamı: Camiyet. 3.Anlamı: Zenginlik, servet.
İsen
Esen, esenlikte olan.
İsenbike
Esenlikte olan kadın.
İsenkutluğ
Esenlikte ve uğurlu olan.
İsfid
1. Ak, beyaz renkli. 2.Anlamı: (bkz. Esfid).
İslim
1.Anlamı: Çin işine benzer şekilde yapılmış bir tür süs, bezek. 2.Anlamı: Buhar.
İslimî
1.Anlamı: Çin işine benzer şekilde yapılmış bir tür süs, bezek. 2.Anlamı: Buhar.
İsmican
Adı da kendi gibi sevimli olan.
İsmigül
Adı da kendi gibi güzel olan.
İsmihan
Hükümdar isimleri
İsminaz
Adı gibi kendi de nazlı olan. Çok nazlı olan.
İsminur
Nur ismini alan
İsmirar
Esmerleşme, kara olma, kararma
İsna
1. Övme, şükretme. 2.Anlamı: Değerini yükseltme. 3.Anlamı: Bir yerde uzun zaman kalma.
İsra
1. Yürütme, geceleyin yürütme gönderme. 2.Anlamı: Hz. Peygamberin miraç gecesi. 3.Anlamı: Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi.
İsrac
1. Yakma, yandırma. 2.Anlamı: Aydınlatma.
İstare
Yıldız, necm, sitare
İstem
1. Zulüm ve sitem. 2.Anlamı: İsim olarak kullanılması uygun değildir.
İstihsan
Güzel bulma, beğenme
İstikbal
1. Gelecek zaman. 2.Anlamı: Geleni karşılama.
İşve
Güzellerin gönül alıcı, gönül aldatıcı, nazlı davranışı
İşvekar
İşveli, nazlı, edalı.
İtibar
1.Anlamı: Saygı gösterme, önem verme. 2.Anlamı: Onur, şeref.
İvar
Düzülmüş, koşulmuş, hazırlanmış
İver
Küçük veya taze fidan
İyem
Güzellik
İyisan
İyi adla anılan, iyi tanınan kimse
İz
Geride bırakılan simge
İzan
1. Anlayış, kavrayış, akıl. 2.Anlamı: Terbiye, edeb. 3.Anlamı: Boyun eğme, göz dinleme.
İzdezdar
Aşkın en güzel hali
İzel
İz bırakan bir ele sahip olan kimse. İz + El /El izi anlamında.
İzem
Büyüklük, ululuk
İzgi
(bkz. İzgü)
İzgü
İyi güzel, akıllı, adaletli
İzgül
Gül gibi güzel etki yapan.
İzgün
Güneş gibi parlak bir iz bırakan.
İzhanım
(bkz. İzhan)
İzlem
İz bırakan
İzmir
Antik bir liman kenti.
İzra
1. Aşın övme. 2.Anlamı: Altın arama. 3.Anlamı: Korkutma.