C Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Cabire
(bkz. Cabir)
Cabiye
1. Hazine (bkz. Semahat). 2.Anlamı: Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3.Anlamı: Havuz.
Cahide
Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır.
Caize
1. Armağan, hediye. 2.Anlamı: Yol yiyeceği, azık. 3.Anlamı: Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş.
Calibe
Kendine çeken, celbeden, çekici.
Cana
Ey can, ey sevgili! anlamında kullanılan bir ad.
Canal
1. Gönül al. Kendini sevdir, sevilen biri ol.
Canan
Sevgili, yar
Canane
Sevgili, gönül verilen, âşık olunan.
Canaş
Sevgili, dost, arkadaş.
Canay
Ay gibi temiz, saf, parlak kimse
Candan
İçten, yürekten, samimi.2.Anlamı: Samimi, içten, kalbi. 3.Anlamı: Yakınlık belirten
Caneda
Caneda içten sevimli kişi anlamındadır
Canel
İçten uzatılan el, dostluk eli
Canela
Gözlerinin güzelliğinden içtenliği okunan
Canfeda
Canını veren, özverili kimse.
Canfes
Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş.
Canfeza
Can artıran, gönle ferahlık veren.
Canfidan
Özü fidan gibi düzgün olan kimse.
Canfide
Özü çiçek fidesi gibi temiz ve güzel olan kimse.
Cangül
Özü gül gibi saf ve temiz olan kimse.Gül gibi canlı. Güzel, temiz kimse
Canhanım
Sevimli, cana yakın kadın.
Canib
Ön taraf, cihet. -Türk dil kuralına göre "b/p" olarak kullanılır
Canik
1.Anlamı: Atik, çevik. 2.Anlamı: Gözü açık ve becerikli.
Canipek
Özü ipek gibi tertemiz olan kimse.
Canıpek
Acıya, sıkıntıya karşı dayanıklı olan kimse.
Cannur
Özü aydınlık, nurlu kimse
Canözen
Gerçek dost olan kimse.
Canözlem
Gerçekten özlenen kimse.
Canperver
Gönül açan, iç açan, ruhu besleyen.
Canruba
Gönül alan, sevgili
Canrüba
Gönül kapan, gönül alan sevgili.
Cansel
Hayat veren su. - Can ve sel kelimelerinden birleşik isim.
Cansen
Sen cansın, sevilensin
Canser
"Canını, özünü ortaya koy" anlamında kullanılan bir ad.
Canses
Samimi, içten ses.
Canset
Küçük kraliçe, prenses
Cansev
"İnsanları sev" anlamında kullanılan bir ad.
Cansever
"İnsanı seven" anlamında kullanılan bir ad.
Cansın
Canım gibisin, canımsın.
Cansu
Yaşam veren Su ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Canten
Ruh ve beden.
Cavidan
Sonrasız, sürekli kalacak olan, sonsuz.
Cavide
(bkz. Cavidan)
Cebire
(bkz. Cebir)
Ceda
Bol yağmur, rahmet hediye, ihsan, in’am avantaj, kazanç.
Cedide
1.Anlamı: Yeni, kullanılmamış. 2.Anlamı: Pek az zamandan beri bilenen veya mevcut olan
Cehven
Kurtuba'da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi
Celile
Ulu, büyük, yüce.
Cemanur
Yüz Nuru/ Güzellik Nuru
Cemile
Hoşa giden davranış ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ceminur
Çok nurlu, aydınlık kimse.
Cemre
Önce havada, sonra suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yüksel ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Cemresu
Cemre ve Su kelimelerinin birleşiminden meydana gelen bir isim. Bknz. Cemre
Cenan
Kalb, yürek, gönül
Cennet
Dinsel inançlara göre iyilerin ölünce gideceğine inanılan yer ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ceren
Halk ağzında "ceylan" anlamına gelir. Moğolca ceylan anlamına gelir. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Cerib
Hububat için kullanılan bir ölçek
Cesaret
Yüreklilik, korkusuzluk
Cevale
Cevval yada cevahir anlamında
Cevher
1. Öz, maya. 2.Anlamı: Başlı başına, kendiliğinden olan. 3.Anlamı: Tıynet, cibilliyet, soydan gelen, haslet, tabii istidat. 4.Anlamı: Kıymetli taş. 5. Ebcet hesabında yalnız noktalı harfleri hesaplamaya dayanan tarih düşürme şekli. 6. Kılıç namlusuna yapılan menevişli süs.
Cevhere
(bkz. Cevher). Hicri 5. asırda Bağdat'ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı
Cevriye
1.Anlamı: Haksızlık. 2.Anlamı: Eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem.Eziyet, sıkıntı
Cevval
Koşan, dolaşan, hareket eden, canlı
Cevza
İkizler burcu, gökyüzünün kuzey yarım küresinde görünen iki parlak
Ceyda
Uzun boyunlu ve güzel kadın. Yararlı, herkese iyilik yapan ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ceydahan
Uzun boyunlu ve güzel kadın.
Ceyla
İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış.
Ceylan
Hızlı koşan, biçimli bacakları olan ve güzel gözleriyle tanınan bir ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ceylin
(Farsça kökenli)Cennetin kapısı , cennete açılan kapı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ceylinay
Ceylin cennetin kapısı, cennete açılan kapı - Ay yılın 12 bölümünden biri. Dünya ’nın uydusu
Ceylinaz
Cennetin kapısındaki görevli melek
Ceysu
Su gibi berrak olan
Cezmiye
(bkz. Cezmi)
Cihan Banu
Dünyaca tanınmış kadın
Cihanbanu
Dünyanın hanımefendisi.
Cihanefruz
Dünyayı parlatan, aydınlatan
Cihanfer
Cihanı, dünyayı aydınlatan, dünyanın ışığı.
Cihangül
Dünyanın gülü.
Cihannur
Dünyayı aydınlatan, nurlu, ışıklı. - Türk-Hind padişahı Ekber'in büyük oğlu
Cihanser
Cihan'ın başı
Cihansuz
1. Cihan yakan. 2.Anlamı: Gaznelilerden Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Bust şehirlerini yakıp-yıkan, gaddar vahşi Alaeddin-Hüseyin'e verilen ad.
Cilve
1. Hoşa gitmek için yapılan davranış. 2.Anlamı: İşve, naz. 3.Anlamı: Yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin (Türk yüz görümlüğü) adıdır.
Cilvekar
Cilveli, cilve yapan.
Cilvenaz
Nazı özellikle yapan / Cilveyle nazı birarada bulunduran
Cilvesaz
Cilve yapan, cilveli.
Cinan
Cennetler, yedi göğün üstünde ve Arş ile Kürsi'nin altındaki sekiz cennet
Ciryal
1. Bir nevi kırmızı boya. 2.Anlamı: Altının kırmızılığı. 3.Anlamı: Temiz renk. 4.Anlamı: Saf.
Ciwana
Ciwana, genç ve alımlı bayan anlamında kürtçe isimdir.
Cudiye
Cömert, eli açık.
Cüheyna
Bir kabile ismi. Daha fazla bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bizimle iletişime geçebilirler.
Cümane
Tek inci anlamında. Hz. Ali (r.a.)'nin kızkardeşi ve Rasulullah'ın amcasının kızı olan hanım sahabi