E Harfi ile Başlayan Kız İsimleri
Eber
Hayırlı, şerefli, faziletli
Ebrar
1.Anlamı: Hayır sahipleri. 2.Anlamı: İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ebru
(Farsça kökenli)Kaş. Bir nevi dalgalı kumaş ve kâgıt ismi. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ebyar
Pek ak, pek beyaz
Ece
Reis / Ulu / İleri gelen, Baş reis. Kraliçe. Ana. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ecegül
Gül gibi güzel kız.
Ecehan
(bkz. Ece)
Ecem
Kraliçem, benim sultanım
Ecemsu
Ecem : Kraliçem, benim sultanım. Su : 1.Anlamı: Rengi kokusu ve tadı olmayan saydam sıvı madde 2.Anlamı: Eğer su değil de sü olarak söylenirse Asker anlamına gelir.
Ecenaz
Ece ve naz kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Ecenur
Nur gibi parlak ve güzel kız.
Ecesu
Ece ve Su olarak bakınız.
Echer
1. Son derece güzel kadın. 2.Anlamı: Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.
Ecmel
En güzel, en yakışıklı
Ecre
Mükafat anlamı taşır. Ecr kökünden türemiştir.
Ecren
Bknz. Ecrin : Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır. Bu isim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
Ecrin
Allah ın hediyesi.Ecir kökünden gelir, ecir herhangi bir amel karşılı ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ecrin
Ecrin ismi kız ismi olarak kullanılmaktadır. İsim Arapça kökenlidir. Kuran'da Yasin, Furkan ve Sebe surelerinde geçmektedir. İsmin çocuğa konup konmaması ile ilgili farklı yorumlar mevcuttur. Bazı kesim isimin yeni doğan bebeğe konulabileceğini söylerken bazısı da Kuran'da geçen her isimin konulamayacağını belirtmiştir. 5 Harften oluşmaktadır. Ecrin isminin anlamı olarak farklı yorumlar mevcuttur, bunlardan birisi Allah'ın hediyesi anlamıdır. Diğer anlamları ise ve daha fazla yorumlanan anlamı ise ücret, karşılıktır. Kelime Arapça kökenlidir ve köküne bakıldığında ücret ve karşılık anlamları çıkmaktadır. Kökü "Ecr"'den gelmektedir. Ecrin isminin numerolojisine bakıldığında 59 sayısı ortaya çıkmaktadır. Ecrin İsmi Türkiye İstatistiği:
  • Türkiyede toplam 59.029 kişi Ecrin ismine sahiptir.
  • İstanbul şehrimizde ise 10.875 kişi Ecrin isimlidir.
  • Türkiye'de Ecrin isimli ünlü yoktur.
Ecrin
Ecrin Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.
Eda
Anlatış yolu ve biçimi / Sevimli olma hali, Davranış, tavır, Naz, iş ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Edadil
Nazlanan.
Edagül
Nazlı güzel.
Edanur
Eda :1.Anlamı: Naz, cilve. 2.Anlamı: Kurum, caka. 3.Anlamı: Alınan şeyi geri ödeme. 4.Anlamı: Bir vazifeyi yerine getirmek. Nur :1.Anlamı: Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2.Anlamı: Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'anı Kerim'in 24.Anlamı: suresinin adı. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Edibe
1.Anlamı: Terbiyeli, saygılı, nazik kimse. 2.Anlamı: Edebiyatla ilgilenen kimse.
Edis
Ulu, yüce, değerli kimse.
Edra
Vücudu beyaz, başı siyah olan at.
Edviye
Devalar, ilaçlar, çareler
Efhem
1. Çabuk anlayan. 2.Anlamı: Zihni açık olan. 3.Anlamı: Daha ulu, çok büyük şeref sahibi fehametli. - (bkz. Fehamet).
Efide
Yürekler, kalpler, gönüller
Efil
Rüzgar, dalgalanma
Eflal
Meyveleri yerde, kökleri gökyüzünde cennetteki bir meyve ağacı
Eflin
Cennete açılan kapı
Efra
Anlamı konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
Efraz
Kaldıran, yükselten. - Firar. Yükselten, mümtaz, büyük, meşhur, maruf
Efrug
1. Parıltı, ışık. 2.Anlamı: Nur.
Efruz
1.Anlamı: Şule, parıltı. 2.Anlamı: Aydınlatan, parlatan. 3.Anlamı: Tutuşturan, yakan. Gösterişli güzel.
Efsa
(Kaynak:Osmanlıca Sözlük)Sihirbaz. Efsuncu. İnsanı teshir edici.
Efşan
Eklendiği kelimelere "saçan, dağıtan, serpen, silken" manası verir.. - Gülefşan: Gül saçan
Efser
1. Taç. 2.Anlamı: Subay., (bkz. İklil).
efsun
Büyü, sihir.
Eftalya
Bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya’dan
Eftelya
Yunancada deniz kızı anlamında
Efza
Artıran, çoğaltan.
Egenur
Aydınlık saçan kimse.
Ehad
1. Bir, tek. 2.Anlamı: İlk sayı. 3.Anlamı: Allah'ın isimlerinden, bir ve tek olan Allah. - İsim olarak kullanılmaz.
Ehil
1.Anlamı: Sahip, malik. 2.Anlamı: Becerikli, yetenekli. 3.Anlamı: Bir yerde oturan.
Ehlem
Arapça da anlamı selam vermek hayırlı günler dilemek güne iyi başlamak anlamında kullanılır.
Ehliman
İman ehli anlamında.
Ehliyet
1. İşe yarar halde bulunuş, bir işi hakedebilecek durumda bulunuş, selahiyet, yetki. 2.Anlamı: Mahirlik, iktidar, liyakat, kabiliyet, kifayet, mensubiyet. 3.Anlamı: İktidar, kabiliyet ve liyakat vesikası.
Ekim
1. Toprağa ürün ekme işi. 2.Anlamı: Yılın onuncu ayı.
Ekin
Buğday / Tahılın ekimden harman dönemine kadarki hali / Kültür
Ela
Sarıya çalar kestane rengi ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ela/Elanur
Sarıya çalar kestane rengi
Elaldı
"Becerisini büyüklerinden edindi" anlamında kullanılan bir ad.
Elam
Türkçe : Benim olan ela... Farsça : Elam İmparatorluğu Eski Elamite İmparatorluğu (Farsça’da تمدن عیلام) (M.Ö. 2700- M.Ö. 660 arası) Sümer ve Akkad’in doğusunda, bu günkü İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletini ve Fars eyaletinin batısında yer almıştır.
Elanaz
Ela ve naz kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Elanur
(bkz. Ela)
Elasu
Ela ve su kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Elbirle
El birliği ile.
Elbirlik
Bir işi yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
Elburz
1. Kafkaslarda en yüksek dağ. 2.Anlamı: Uzun boylu yakışıklı kimse
Elçim
Deste demet tutam
Elçin
Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne
Elem
Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı.
Elen
Çok değerli ender bulunan mücevher...
Elezan
Göğe yükselen ezan sesi anlamındadır. Anlamının yanlış yada eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize yardımcı olunuz.
Elfida
Feda etme, gözden çıkarma, verme.
Elfin
Küçük yaramaz, Ele avuca sığmaz
Elfiye
l- 1000 mısralık manzume. 2.Anlamı: Manzum risaleler.
Elgin
Garip, yurdundan ayrılmış kişi anlamına gelen bir kız ismidir.
Elhan
Nağmeler, ezgiler
Elif
1.Anlamı: İslami alfabenin ilk harfi. Ebced hesabında değeri birdir. 2.Anlamı: Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3.Anlamı: Ülfet eden, dost, tanıdık. 4.Anlamı: Alışmış, alışkın, alışık. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Elife
1.Anlamı: İstenilen, alışılan şey. 2.Anlamı: Alışılmış, alışkın. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Elifnaz
Elif ve naz isimlerine ayrı ayrı bakınız.
Elifnur
Elif ve Nur isimlerine ayrı ayrı bakınız ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Elifsu
Elif ve Su birleşiminden meydana gelen bileşik isimdir. Elif in anlamına ayrıca bakınız.
Elik
Ceylan.
Elina
Türkçe olarak bir anlamı olmasa yabancı ülkelerde prenseslere verilen isimdir. Günümüzde de kız çocuklarına prenses anlamında Elina ismi verilmektedir.
Elis
Güzel kokulu bir çicek. İsim hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize uluşabilirler.
Elisa
Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi. Sonra Yunus (A.S.) Asuriye içinde Ninova şehrinde Peygamber oldu
Elit
Seçkin.
Eliya
1-güzel kokan çiçek 2-güzel bayan 3-çekici insan.
Eliz
El izi
Elizan
Uzaktan duyulan ezan sesi
Ella
Sonsuzlukluk
Ellada
Ümit.
Elmas
1.Anlamı: Bilinen kıymetli taş. 2.Anlamı: Pek sevgili ve kıymetli. 3.Anlamı: Billurlaşmış ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Elnare
Ülkesinin ışığı, Odlar yurdu - Azerbaycan’ın diğer ismi ile de eşanlamlıdır.
Elnur
Elin nuru.
Elvan
Renkli, renk renk / güzel kokuların yayılması
Elveda
Bir daha kavuşulamayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılan söz
Elvida
Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun yollu ayrılık hitabı, (bkz. el-Firak, el-Veda)
Elvin
1.Anlamı: Cennet çiceği. 2.Anlamı: Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim. 3.Anlamı: Sıcak.
Elyesa
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir peygamber
Elzem
Çok gerekli, vazgeçilmez.
Emanet
1. Emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse. 2.Anlamı: Osmanlı devletinde bazı devlet dairelerine verilen isim.
Emel
Güçlü istek / Umulan ve beklenen şey
Emet
Bereket, bolluk.
Emetullah
Allah´ın kulu (kadınlar için kullanılır).
Emine
(Ar.) Ka. - 1.Anlamı: Arapça’daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şekli ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Emira
Eski mısırda prenseslere verilen ünvan. Bu isim hakkında daha fazla bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize yardımcı olabilirler.
Emire
(bkz. Emir)
Emra
ece,emreden,kraliçe
Emral
Anlamı konusunda bize yardımcı olabilirsiniz.
Emran
Kürkler, hayvan derileri
Emriye
Emirle, buyrukla ilgili.
Enda
Yüksek, yüce, âlâ.
Enfa
Çok yararlı, daha çok faydalı, (bkz. Nafi)
Enfes
Çok güzel, en güzel.
Enhar
Irmaklar, çaylar. Enhar. Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin altlarından akan ırmaklar
Enise
Sevimli / Dost / Cana yakın arkadaş
Ercil
Hindistan cevizi anlamındadır.(Botanik)
Erçil
Doğru, sözüne güvenilir kişi.
Ercüvan
1. Erguvan çiçeği. 2.Anlamı: Kızıl şey. 3.Anlamı: Kırmızı kadife.
Erdemay
Erdemli güzel.
Erdibike
Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadın.
Erdibikem
"Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadınım" anlamında kullanılan bir ad.
Erengül
Deneyimli, akıllı güzel kadın..
Erengün
Deneyimli, akıllı kimse.
Erge
1.Anlamı: Şımarık. 2.Anlamı: Nazlı.
Ergem
"Nazlım, canım" anlamında kullanılan bir ad.
Ergül
Yeni açan gül
Erguvan
Eflatunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güze1 bir süs ağacı.
Eribe
Akıllı, zeki kadın
Erike
Taht
Erin
Erginleşmiş kimse anlamını taşımaktadır.
Erişen
Amacına ulaşan, istediğini elde eden.
Erke
1. İş başarma gücü. 2.Anlamı: Nazlı serbest büyütülmüş çocuk.
Erma
Çok güzel ve cilveli olan
Ermiye
Dolu yağdıran kasırga bulutları.
Erna
Çok güzel ve cilveli sevgili.
Ersevim
Sevimli, sempatik erkek
Erva
1.Anlamı: Çok güzel genç. 2.Anlamı: Son derece cesur ve yiğit adam. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ervin
1.Anlamı: Şeref, saygınlık. 2.Anlamı: Barış. 3.Anlamı: Rüzgâr. 4.Anlamı: Veda.
Eşay
Ay gibi, ay kadar güzel olan.
Eşe
bk. Ayşe
Esen
Sağ salim, rahat, mutlu sağlıklı
Esengül
Canlı, dipdiri, renkleriyle yeni açan güzel gül.
Esengün
Sağlıklı, salim, rahat kimse.
Eser
1. Nişan, alamet, iz. 2.Anlamı: Etki, tesir. 3.Anlamı: Yok olmuş bir nesneden kalma parça. 4.Anlamı: Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif. 5. Hadis, hadis ilmi. 6. İmal, icat.
Esergül
Sağlıklı kimse.
Esil
1 - Şerefli, şanlı ve itibarlı Kişi 2- İkindi sonrasından akşama kadar olan vakit 3 - Sağlam anlamlarına gelmektedir. ve Kökeni Osmanlıcadır.
Esila
Esila kuran da geçen arapça bir kelimedir ve geçtiği yer ile anlamı şöyledir: "vezkur isme Rabbike bukreten ve esîla - Rabbinin adını sabah akşam an." buyurulmaktadır. Burada geçen "bukra" Arapça’da sabah demektir. "esila" ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Esilasu
Esila ve su kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir.
Esim
Rüzgarın en tatlı ve hafif esmesi.
Eşim
"Dostum, arkadaşım" anlamında kullanılan bir ad.
Esin
Rüzgar / İlham /İçe doğan duygu ve düşünce
Eşin
"Dostun, arkadaşın" anlamında kullanılan bir ad.
Eslem
Selametli güvenilir ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Eşlem
1. En selamatli, en emin, en doğru yol. 2.Anlamı: Kendisini bütünüyle Allah'ın dinine adamış, Silm'e girmiş mü'min.
Eslemnur
Allah’ın askerleri, islam hakikat doğru
Esma
1.Anlamı: Adlar. 2.Anlamı: Kulaklar, işitme. - Esmaü l-Hüsna: Allah ın güzel isimleri ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Esmahan
Hükümdar adları.
Esman
Bedeller, kıymetler, değerler
Esmanur
Adı nur ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Esme
Esmek fiili
Esmer
Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan, yağız kimse.
Esmeray
Ay güzelliğinde esmerlik
Esna
Yüksek, yüce.
Esra
Hızlı,seri,hareketli,ardarda sıralanan,daha hızlı,en çabuk ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Esranur
Çabuk, hizli, en hizli Allah(c.c) isimlerinden aydinlatan
Esver
Medinede bulunan hacer-ül esver taşının adı
Etik
Süs, bezek.
Etike
Öğretmen, eğitici.
Eva
Havva. Yaratılan ilk kadın demek. Akşam, arife, arife gecesi. (Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce)
Evda
Kursağının tüyleri beyaz olan güvercin.
Evdegül
Evde olan güzel.
Evecen
Çabuk hareket eden, canlı, ivecen.
Evenur
Eve gelen nur, eve doğan nur
Evin
(Türkçe)1.Anlamı: Bir şeyin içindeki öz, cevher. 2.Anlamı: Buğday tanesinin olgunlaşmış hali
Evla
Daha üstün, daha iyi hayırlı amel anlamına gelen arapça kökenli bir kız ismidir.
Evnur
Eve aydınlık veren.
Evra
Hisar
Evro
Kıble rüzgarı.
Evsa
Daha geniş ve daha uzak hale getirmek anlamında bir fiildir.
Evsan
Pullar, harçlar (bkz. Esnam). - İsim olarak kullanılmaz
Evşen
Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir
Eygül
İyi
Eylül
Yılın 30 gün süren 9. ayı (Güz’ün başlangıcı) ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Eyşan
Şanlı güzel, güzelliği ile ünlü
Eyşe
Güzel, akıllı
Ezamet
(bkz. Azamet). 1.Anlamı: Büyüklük, ululuk. 2.Anlamı: Çalım, kıvrım
Ezcan
Ezcan, ben canlıyım, canım ben anlamında kürtçe bir isimdir
Ezeli
Öncesiz, başlangıçsız.
Ezfer
Güzel kokulu
Ezgi
1.Anlamı: Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran şeşname. 2.Anlamı: Makamla söylenen manzum söz. 3.Anlamı: Beste. ( Son 60 yılda ilk 100 Arasında )
Ezgin
"Senin ezgin, nağmen" anlamında kullanılan bir ad.
Ezgü
Makam, hava
Ezhan
İnsanda akıl, fikir, zeka, hafıza anlayış, kavrayış, kudretleri
Ezheran
Ay ve güneş
Ezmira
Azeri kökenli bir isim olup, Zümrüt taşı anlamındadır.
Ezna
Rüyayla gelen Bu isim ve anlamının doğruluğu yada yanlışlığı konusunda bilgi sahibi olan ziyaretçilerimiz bize ulaşabilirler.
Eznev
Yeni baştan, yeniden
Ezo
Güzelliği dillere destan olmuş Gaziantep yöresinde yaşamış kimse
Ezra
1.Anlamı: Pek fasih, sözü düzgün adam. 2.Anlamı: Beyaz kulaklı siyah at.
Ezrak
Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su